Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Сближаване на мненията по основни елементи от Многогодишната финансова рамка за 2014—2020 г. след провеждането на конференция на високо равнище в Брюксел

Брюксел, 21 октомври 2011 г. — Двудневната конференция на високо равнище, която бе посветена на Многогодишната финансова рамка 2014—2020 г. и в която участваха членове на националните парламенти, министри, заинтересовани лица и представители на институциите на ЕС, приключи със сближаване на мненията по множество основни въпроси. Паралелно с това обаче на конференцията стана ясно, че е необходимо да се води широкообхватен диалог въз основа на предложенията на Комисията.

Участниците в конференцията подчертаха, че събитието е изключителна възможност за обсъждането на такъв важен въпрос, какъвто е бъдещият бюджет на ЕС, с всички основни заинтересовани лица.

Сближаване на мненията имаше по множество въпроси от основно значение:

1. необходимостта от максимално увеличаване на добавената стойност посредством явна връзка между бюджета и ясна политическа стратегия – стратегията „Европа 2020“;

2. необходимостта от съсредоточаване върху елементите, които могат да бъдат постигнати най-добре на европейско равнище, например единния пазар, инвестиции в инфраструктура и научни изследвания и т.н.;

3. необходимостта от допълнително опростяване на начина, по който се усвоява бюджетът, и на работата на лицата, които се занимават с това усвояване, като едновременно се признава, че отговорността се поделя между европейското и националното равнище;

4. необходимостта от по-гъвкав бюджет и съсредоточаване върху качеството на усвояването му;

5. необходимостта от проява на непредубеденост при обсъждане на въпроса с ресурсите и от установяване на по-прозрачен начин на финансиране на ЕС, чрез който биха могли да се прекратят дискусиите относно нетните получатели и източници на средства;

6. необходимостта от продължаване на този диалог и по-специално необходимостта от по-активно участие от страна на националните парламенти.

В края на конференцията предстоящото датско председателство на ЕС обяви намерението си да организира втора такава конференция през първата половина на 2012 г.

Контекст

Над 400 представители на национални парламенти, правителства, заинтересовани участници и институциите на ЕС се срещнаха и обсъдиха представеното на 29 юни 2011 г. предложение на Комисията за многогодишна финансова рамка за 2014—2020 г. Двете пленарни срещи бяха допълнени от работни заседания, посветени на приоритетите в сферата на разходите, бъдещето на собствените ресурси и европейската добавена стойност. Конференцията бе съвместно организирана от Европейската комисия, Европейския парламент и полското председателство на Съвета. От страна на Комисията в нея участваха председателят Барозу, заместник-председателят Шефчович и комисарите Левандовски, Шемета и Хаан.

За повече информация:

Програмата на конференцията

Уебсайт на конференцията

Видеоматериали за конференцията на 20 и 21 октомври 2011 г.:

Изказвания и речи:

Брошура „Основен наръчник за Многогодишната финансова рамка“ (на разположение на всички езици)

Материали за пресата, включително по темата за европейската добавена стойност

Митове за бюджета на ЕС

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar