Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Komisija želi podjetja v EU zaščititi pred goljufijami in nepoštenimi praksami

Bruselj, 21. oktobra 2011 – Mala podjetja v vsej Evropi ogrožajo sleparske družbe, ki se poslužujejo nepoštenih praks, na primer zavajajočega oglaševanja. Sleparji se skrivajo za nacionalnimi mejami in izkoriščajo ranljivost podjetij, zlasti manjših, pri poslovanju v drugih državah EU. Žrtve so lahko tudi predstavniki svobodnih poklicev, na primer zdravniki ali pravniki, in organizacije civilne družbe. Da bi jih bolje zaščitila, Evropska komisija začenja javno posvetovanje, s katerim želi od podjetij in drugih prizadetih zbrati več informacij o vrsti in obsegu nepoštenih praks, vključno s spletnimi goljufijami. Po zaključku posvetovanja bo Komisija ocenila, kako bi nepoštenim družbam najlažje preprečila, da izkoriščajo luknje v pravilih ter učinkovito zaščitila poštena podjetja.

„Mala podjetja so hrbtenica evropskega gospodarstva in si ne morejo privoščiti, da bi izgubljala denar zaradi sleparskih poslov,“ je dejala evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Potrebujemo trdna in učinkovita pravila za celotno Evropo za boj proti nepoštenim praksam. Hkrati pa moramo zagotoviti, da se krivci ne bodo mogli skrivati za državnimi mejami.“

Podjetja v EU, strokovnjaki in organizacije civilne družbe so vsak dan oškodovani zaradi nepoštenih praks. Te lahko obsegajo izpuščanje pomembnih informacij ter dajanje napačnih ali zavajajočih informacij o ponudbi, zlasti v obliki zavajajočega oglaševanja, pa tudi nadlegovanje, prisilo ali nedopustno vplivanje.

V EU je 23 milijonov malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki predstavljajo 99 % vseh podjetij in so še posebej ranljiva za prevare. Žrtve zavajajočih shem pa so včasih celo velike družbe v EU.

Ena najbolj običajnih praks so goljufije s poslovnimi imeniki. Družbe, ki izdajajo te imenike, podjetjem pošiljajo obrazce, v katerih jih prosijo, naj posodobijo svoje podatke, domnevno brezplačno. Ko podjetja v to privolijo, pa ugotovijo, da so podpisala pogodbo in da morajo plačati precejšen letni znesek. Z raziskavo Evropskega parlamenta leta 2008 je bilo ugotovljenih 13 000 pritožb glede goljufij s poslovnimi imeniki, kar naj bi bil le vrh ledene gore. Običajno morajo podjetja plačati 1 000 evrov.

Podjetja nepoštenih praks, katerih žrtve so, pogosto niti ne prijavijo, saj za to nimajo časa ali pa ne vedo, na koga bi se lahko obrnila.

Komisija bo z javnim posvetovanjem zbirala informacije od posameznikov, podjetij in civilne družbe. Po zaključku posvetovanja bo v prvi polovici leta 2012 predstavila možnosti za ukrepe na ravni EU, ki bi lahko vključevali tudi spremembe zakonodaje.

Vsi zainteresirani lahko svoje mnenje izrazijo na spletni strani: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/opinion/

Javno posvetovanje bo trajalo do 16. decembra 2011.

Ozadje

Zakonodaja EU o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (Direktiva 2006/114/ES z dne 12. decembra 2006) določa minimalne zakonske standarde za zavajajoče oglaševanje v EU. Podjetja ščiti pred zavajajočim oglaševanjem. Prav tako zagotavlja, da primerjalno oglaševanje primerja „podobno s podobnim“ in da ne kritizira zaščitenih blagovnih znamk drugih podjetij ter ne ustvarja zmede med podjetji. Veljavna zakonodaja EU varuje potrošnike pred vsemi oblikami nepoštenih poslovnih praks (Direktiva 2005/29/ES z dne 11. maja 2005), ne pa tudi podjetij.

Da bi bolje zavarovala gospodarske subjekte in izboljšala čezmejno sodelovanje med nacionalnimi izvršilnimi organi, namerava Komisija v prvi polovici leta 2012 objaviti sporočilo. V njem bo zajet pregled izvajanja zakonodaje EU o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju v državah članicah, opredeljena bodo problematična vprašanja ter raziskane možnosti za morebitne spremembe zakonodaje.

Tudi Evropski parlament je že večkrat opozoril, kako pomembno je to vprašanje. Problem sleparskih podjetij, ki izdajajo poslovne imenike, je obravnaval v dveh pomembnih resolucijah, in sicer leta 2008 ter 9. junija 2011.

Dodatne informacije:

Zakonodaja EU o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm

Novinarsko središče generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakti:

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar