Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese commissie - Persbericht

Commissie wil EU-ondernemingen beschermen tegen zwendel en oneerlijke praktijken

Brussel, 21 oktober 2011 – Kleine ondernemingen in heel Europa lijden schade door handelaren zonder scrupules die gebruik maken van oneerlijke praktijken, zoals misleidende reclame. De fraudeurs verbergen zich achter nationale grenzen en maken misbruik van de kwetsbaarheid van ondernemingen – en dan vooral de kleine ondernemingen – die in andere EU‑landen zaken doen. Ook beoefenaars van vrije beroepen – zoals dokters of advocaten – en maatschappelijke organisaties kunnen het slachtoffer worden. Om hen beter te beschermen, start de Europese Commissie een publieke raadpleging om bij ondernemingen en andere slachtoffers informatie in te winnen over de aard en de omvang van de oneerlijke praktijken, waaronder onlinezwendel. Na de raadpleging zal de Commissie nagaan hoe handelaren zonder scrupules die gebruik maken van de leemten in de regelgeving, het best kunnen worden gestopt, en legitieme handelaars werkelijke bescherming kunnen krijgen.

"Kleine ondernemingen zijn de ruggengraat van de Europese economie en zij kunnen het zich niet permitteren geld kwijt te raken aan zwendelaars," aldus vicevoorzitter Reding, de EU‑commissaris voor justitie. "Wij moeten voor heel Europa waterdichte en doeltreffende regels hebben om oneerlijke praktijken aan te pakken en ervoor te zorgen dat de schuldigen zich niet achter nationale grenzen kunnen verbergen."

Elke dag worden ondernemingen, beoefenaars van vrije beroepen en maatschappelijke organisaties in de EU het slachtoffer van oneerlijke praktijken. Het kan gaan van het weglaten van belangrijke informatie of het geven van valse of misleidende informatie over de offerte, vooral in de vorm van misleidende reclame, tot pesterijen, dwang of ongepaste beïnvloeding.

De 23 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in de EU maken 99% van de EU‑ondernemingen uit en zijn bijzonder kwetsbaar voor zwendel. Maar soms trappen zelfs grote EU‑ondernemingen in frauduleuze constructies.

Een klassieker zijn de misleidende bedrijvengidsen. De uitgevers van deze bedrijvengidsen sturen ondernemingen een formulier, met het verzoek hun gegevens te updaten, zogezegd gratis. Als het slachtoffer op dat verzoek ingaat, krijgt hij naderhand te horen dat hij een contract heeft ondertekend en jaarlijks een aanzienlijk bedrag moet betalen. In een onderzoek van het Europees Parlement in 2008 was er sprake van 13 000 klachten over bedrijvengidsen, wat waarschijnlijk niet meer dan het topje van de ijsberg is. Doorgaans werd de ondernemingen om 1 000 euro gevraagd.

Ondernemingen maken vaak zelfs geen melding van de praktijken waarvan zij het slachtoffer zijn, omdat zij geen tijd hebben of niet weten wie zij daarvoor moeten contacteren.

In de publieke raadpleging van de Commissie zullen gegevens worden verzameld van personen, ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Na de raadpleging zal de Commissie in de eerste helft van 2012 verschillende mogelijke EU‑maatregelen voorstellen, waaronder misschien ook wijzigingen van de wetgeving.

Belanghebbenden kunnen hun standpunten meedelen op:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/opinion/

De publieke raadpleging loopt tot 16 december 2011.

Achtergrond

De EU‑wetgeving inzake misleidende en vergelijkende reclame (Richtlijn 2006/114/EG van 12 december 2006) stelt een minimale rechtsnorm inzake misleidende reclame in de EU vast. Deze richtlijn biedt handelaren bescherming tegen misleidende reclame. Zij garandeert ook dat in vergelijkende reclame geen appelen met peren worden vergeleken en dat vergelijkende reclame geen kleinerende uitlatingen over het merk van andere ondernemingen bevat en geen verwarring onder handelaren creëert. De huidige EU-wetgeving beschermt echter alleen consumenten tegen alle vormen van oneerlijke handelspraktijken (Richtlijn 2005/29/EG van 11 mei 2005) en handelaren niet.

Om handelaren beter te beschermen en de grensoverschrijdende samenwerking tussen nationale handhavingsautoriteiten te verbeteren, is de Commissie van plan in de eerste helft van 2012 een mededeling in te dienen. Daarin zal een overzicht worden gegeven van de wijze waarop de EU‑wetgeving inzake misleidende en vergelijkende reclame in de lidstaten ten uitvoer wordt gelegd, zullen de probleempunten worden vastgesteld en zullen de opties voor mogelijke herziening worden bekeken.

Het Europees Parlement heeft al herhaaldelijk het belang van dit onderwerp onderstreept. Het probleem van de uitgevers van misleidende bedrijvengidsen kwam reeds aan bod in twee belangrijke resoluties van het Europees Parlement, namelijk in 2008 en meer recentelijk op 9 juni 2011.

Voor meer informatie

EU-wetgeving inzake misleidende en vergelijkende reclame

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm

Newsroom justitie:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar