Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija vēlas aizsargāt ES uzņēmumus pret krāpniecību un negodīgu komercpraksi

Briselē, 2011. gada 21. oktobrī. Visā Eiropā mazie uzņēmumi cieš no negodīgas komercprakses gadījumiem, tostarp no maldinošas reklāmas. Krāpnieki darbojas starptautiskā mērogā un izmanto uzņēmumu, īpaši mazo uzņēmumu, neaizsargātību darījumos ar citām ES valstīm. Šo shēmu upuri mēdz būt arī pašnodarbinātie — piemēram, ārsti un juristi — un pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Ar mērķi tiem visiem nodrošināt labāku aizsardzību Komisija izsludina sabiedrisko apspriešanu, kuras gaitā vēlas no uzņēmumiem un citiem cietušajiem ievākt sīkāku informāciju par negodīgas komercprakses veidiem un izplatību, pievēršoties arī krāpšanai internetā. Pēc šīs apspriešanas Komisija vērtēs, kā visefektīvāk liegt krāpniekiem iespēju izmantot regulējuma nepilnības un kā godīgiem uzņēmējiem nodrošināt efektīvu aizsardzību.

“Mazie uzņēmumi ir Eiropas ekonomikas mugurkauls un nevar atļauties zaudēt naudu, iekrītot blēžu izliktajos slazdos,” uzsvēra Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un tieslietu komisāre Viviāna Redinga. “Mums ir nepieciešami stingri un efektīvi Eiropas līmeņa noteikumi, lai novērstu negodīgu praksi un liegtu vainīgajiem iespēju paslēpties aiz valsts robežas.”

Ik dienu uzņēmumi, pašnodarbinātie un pilsoniskās sabiedrības organizācijas cieš no negodīgas komercprakses. Tā var izpausties kā būtiskas informācijas noklusēšana vai nepareizas vai maldinošas informācijas sniegšana par piedāvājumu, īpaši ar maldinošu reklāmu, bet var arī ietvert piedāvājumus uzmācīgā, uzspiedošā vai iebiedējošā veidā.

Īpaši neaizsargāti pret krāpniecību ir mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), kuru Eiropas Savienībā ir 23 miljoni un kas veido 99 % no uzņēmumu kopskaita. Tomēr ir gadījumi, kad krāpnieku slazdos iekrīt arī lielie ES uzņēmumi.

Izplatīta prakse ir izsūtīt uzņēmējiem veidlapas, kurās tie tiek aicināti precizēt kontaktinformāciju, lai tiktu it kā bez maksas iekļauti uzņēmumu uzziņu krājumā. Ja uzņēmums atbild, tam tiek paziņots, ka tas ir noslēdzis līgumu, kura rezultātā tiek iekasēta prāva ikgadēja maksa. Eiropas Parlamenta 2008. gadā veiktajā apsekojumā tika apzināti 13 000 sūdzību par krāpšanos ar uzņēmumu uzziņu krājumiem, un tā noteikti ir tikai aisberga redzamā daļa. Apsekojums atklāja, ka uzņēmumiem parasti tika prasīts maksāt 1000 eiro.

Uzņēmumi par negodīgas komercprakses gadījumiem bieži vien neziņo, jo tiem nav laika vai arī tie nezina, kur vērsties.

Komisijas rīkotajā sabiedriskajā apspriešanā tiks ievākta informācija no privātpersonām, uzņēmumiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Pēc apspriešanas Komisija 2012. gada pirmajā pusē nāks klajā ar ES rīcības iespējamiem variantiem, kas varētu ietvert izmaiņas tiesiskajā regulējumā.

Interesenti apspriešanā var piedalīties šajā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/opinion/

Šī apspriešana ilgs līdz 2011. gada 16. decembrim.

Vispārīga informācija

Eiropas Savienības regulējumā maldinošas un salīdzinošas reklāmas jomā (2006. gada 12. decembra Direktīva 2006/114/EK) ir noteikti minimālie tiesiskie standarti saistībā ar maldinošu reklāmu ES. Direktīva aizsargā uzņēmējus pret maldinošu reklāmu. Tās mērķis ir arī nodrošināt, ka salīdzinošā reklāmā tiek pretnostatīti tiešām salīdzināmi lielumi, ka netiek nomelnotas citu uzņēmumu preču zīmes un netiek radīta uzņēmēju sajaukšanas iespēja. Pašreizējais ES regulējums (2005. gada 11. maija Direktīva 2005/29/EK) pret visa veida negodīgu komercpraksi aizsargā patērētājus, taču ne uzņēmējus.

Lai stiprinātu komersantu aizsardzību un uzlabotu dalībvalstu tiesībaizsardzības struktūru pārrobežu sadarbību, Komisija 2012. gada pirmajā pusē plāno publicēt attiecīgu paziņojumu. Tajā tiks sniegts pārskats par maldinošas un salīdzinošas reklāmas ES regulējuma īstenošanu dalībvalstīs, apzināti problemātiskie jautājumi un aplūkoti iespējamie regulējuma pārskatīšanas varianti.

Arī Eiropas Parlaments vairākkārt ir uzsvēris šā jautājuma nozīmi. Tas konkrēti par krāpšanos ar uzņēmumu uzziņu krājumiem ir pieņēmis divas nozīmīgas rezolūcijas: 2008. gadā un šā gada 9. jūnijā.

Plašāka informācija

ES regulējums maldinošas un salīdzinošas reklāmas jomā:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm

Tieslietu jomas ziņas:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar