Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos komisijos pranešimas spaudai

Komisija siekia apsaugoti ES įmones nuo apgavysčių ir nesąžiningos veiklos

Briuselis, 2011 m. spalio 21 d. Mažosioms įmonėms visoje Europoje kenkia nesąžiningi prekybininkai, kurie, pavyzdžiui, skelbia klaidinančią reklamą. Vykdydami verslą kitose ES šalyse sukčiautojai slepiasi už nacionalinių sienų ir naudojasi įmonių, ypač mažųjų, pažeidžiamumu. Nukentėti gali ir laisvųjų profesijų atstovai, pavyzdžiui, gydytojai ar teisininkai, taip pat pilietinės visuomenės organizacijos. Siekdama juos geriau apsaugotų, Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas, kad gautų daugiau informacijos iš įmonių ir kitų subjektų, nukentėjusių nuo nesąžiningos veiklos, įskaitant interneto apgavystes. Po konsultacijų Komisija įvertins, kaip tinkamiausia užkirsti kelią nesąžiningiems prekybininkams, besinaudojantiems teisės normų spragomis, ir užtikrinti, kad sąžiningi prekybininkai būtų veiksmingai saugomi.

„Mažosios įmonės yra Europos ekonomikos pagrindas ir vargu ar jos gali sau leisti švaistyti pinigus sukčiams,– teigė už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. – Mums reikia tvirtų ir veiksmingų visuotinių Europos taisyklių, kad būtų užkirstas kelias šioms apgavystėms ir užtikrinta, kad kaltininkai negalėtų pasislėpti už valstybių sienų.“

Kasdien ES įsisteigusio įmonės, laisvųjų profesijų atstovai ir pilietinės visuomenės organizacijos tampa nesąžiningos veiklos aukomis. Ši veikla gali būti įvairi – gali būti praleidžiama svarbi su pasiūlymu susijusi informacija arba pateikiama melaginga arba apgaulinga informacija, visų pirma klaidinančios reklamos pavidalu, be to, galimas brukimas, vertimas pirkti ar netinkamas naudojimasis įtaka.

ES yra 23 mln. mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), tai yra 99 proc. visų ES įmonių, ir joms kyla itin didelė galimybė nukentėti nuo apgavysčių. Tačiau kartais apgaunamos ir didelės ES įmonės.

Vienas iš įprastinių apgaulės būdų toks: sukčiai – neva įmonių žinynų leidėjai – įmonėms siunčia anketas, kuriose, atrodytų, prašoma nemokamai atnaujinti įmonės duomenis. Tačiau sutikusiai tai padaryti aukai pranešama, kad ji pasirašė sutartį ir privalės mokėti nemažą metinį mokestį. 2008 m. Europos Parlamentas atliko apklausą ir įregistravo13 000 skundų dėl sukčiavimo, susijusio su įmonių žinynais. Manoma, kad tai tėra ledkalnio viršūnė. Nustatyta, kad paprastai įmonių prašyta sumokėti 1000 eurų.

Įmonės apie nesąžiningą veiklą, nuo kurios nukenčia, dažnai net nepraneša, nes neturi laiko arba nežino, į ką kreiptis.

Per Komisijos viešas konsultacijas bus surinkta duomenų iš asmenų, įmonių ir pilietinės visuomenės. Po konsultacijų 2012 m. pirmą pusmetį Komisija pasiūlys galimus būsimus ES veiksmus, galbūt bus pasiūlymų pakeisti teisės aktus.

Suinteresuotieji subjektai nuomonę gali pareikšti adresu

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/opinion/

Viešos konsultacijos vykdomos iki 2011 m. gruodžio 16 d.

Pagrindiniai faktai

ES teisės akte dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (2006 m. gruodžio 12 d. Direktyva 2006/114/EB) nustatyti ES taikomi minimalūs teisiniai lyginamosios reklamos standartai. Šiuo teisės aktu prekybininkai ginami nuo jiems skirtos klaidinančios reklamos. Juo taip pat užtikrinama, kad lyginamojoje reklamoje būtų lyginami lygiaverčiai produktai, nemenkinami kitų įmonių prekių ženklai ir nekeliama painiavos tarp prekybininkų. Tačiau nors galiojančiais ES teisės aktais vartotojai saugomi nuo visų formų nesąžiningos komercinės veiklos (2005 m. gegužės 11 d. Direktyva 2005/29/EB), prekybininkų padėtis kitokia.

Siekdama pagerinti komercinių subjektų apsaugą ir nacionalinių įgyvendinimo institucijų tarpvalstybinį bendradarbiavimą, 2012 m. pirmą pusmetį Komisija planuoja paskelbti komunikatą. Jame bus apžvelgtas ES teisės akto dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos įgyvendinimas valstybėse narėse, nustatytos problemos ir išnagrinėtos šio teisės akto peržiūros galimybės.

Europos Parlamentas taip pat ne kartą pabrėžė šios temos svarbą. Į klaidinančių įmonių žinynų problemą visų pirma atkreiptas dėmesys dvejose svarbiose Europos Parlamento rezoliucijose – 2008 m., vėliau 2011 m. birželio 9 d.

Daugiau informacijos

ES teisės aktai dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar