Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio haluaa suojella EU:n yrityksiä huijauksilta ja sopimattomilta menettelyiltä

Bryssel 21.10.2011 – Harhaanjohtavan mainonnan kaltaisia sopimattomia menettelyjä käyttävät vilpilliset elinkeinonharjoittajat aiheuttavat haittaa pienille yrityksille kaikkialla Euroopassa. Nämä huijarit piiloutuvat kansallisten rajojen taakse ja käyttävät hyväkseen niitä yritysten ja erityisesti pienten yritysten heikkouksia, jotka liittyvät liiketoiminnan harjoittamiseen muissa EU-maissa. Huijausten uhreiksi voivat joutua myös lääkäreiden ja lakimiesten kaltaiset ammatinharjoittajat sekä kansalaisjärjestöt. Pystyäkseen suojelemaan näitä toimijoita paremmin Euroopan komissio käynnistää julkisen kuulemisen, jonka avulla se pyrkii keräämään yrityksiltä ja muilta sopimattomien menettelyjen kohteeksi joutuneilta lisää tietoja näiden menettelyjen luonteesta ja laajuudesta. Kuuleminen kattaa myös verkkohuijaukset. Kuulemiskierroksen jälkeen komissio arvioi, millä keinoin voitaisiin parhaiten estää huijareita hyödyntämästä lainsäädännön porsaanreikiä ja varmistaa laillisten elinkeinonharjoittajien tehokas suojelu.

”Pienet yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka, eikä niillä ole varaa menettää rahaa huijareille”, sanoi oikeusasioista vastaava EU:n komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. ”Tarvitsemme tehokkaita Euroopan laajuisia sääntöjä, joilla torjutaan sopimattomia menettelyjä ja estetään syyllisten vetäytyminen kansallisten rajojen suojaan.”

EU:ssa toimivia yrityksiä, ammatinharjoittajia ja kansalaisjärjestöjä joutuu sopimattomien menettelyjen uhriksi päivittäin. Kyse voi olla esimerkiksi harhaanjohtavasta mainonnasta, jolloin tarjouksesta jätetään pois tärkeitä tietoja tai siinä annetaan vääriä tai vilpillisiä tietoja. Kyse voi myös olla vaikkapa häirinnästä, pakottamisesta tai sopimattomasta vaikuttamisesta.

EU:ssa toimivista yrityksistä 99 prosenttia (eli 23 miljoonaa) on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka ovat erityisen alttiita huijauksille. Suuretkin EU:n yritykset voivat kuitenkin joskus joutua petollisten menettelyjen uhriksi.

Yksi tyypillinen esimerkki ovat yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavat käytännöt. Nämä yhtiöt lähettävät yrityksille lomakkeita, joissa näitä pyydetään päivittämään yritystiedot, nähtävästi ilmaiseksi. Myöhemmin käy kuitenkin ilmi, että uhrit ovat itse asiassa allekirjoittaneet sopimuksen, jonka perusteella ne joutuvat maksamaan huomattavan vuosimaksun. Euroopan parlamentin vuonna 2008 tekemässä selvityksessä tuli esille 13 000 yrityshakemistohuijauksista tehtyä valitusta, ja tämän uskotaan olevan vasta jäävuoren huippu. Selvityksen mukaan yrityksiä pyydettiin yleensä maksamaan 1 000 euroa.

Yritykset eivät usein edes ilmoita sopimattomista menettelyistä, joiden uhriksi ovat joutuneet, koska niillä ei ole aikaa tai ne eivät tiedä, kehen ottaa yhteyttä.

Komission käynnistämässä kuulemismenettelyssä kerätään tietoja yksityishenkilöiltä, yrityksiltä ja kansalaisjärjestöiltä. Kuulemisen tulokset saatuaan komissio esittää vuoden 2012 alkupuoliskolla vaihtoehtoja EU:n tuleville toimille tällä alalla. Yksi vaihtoehto voi olla lainsäädännön muuttaminen.

Asiaan voi ottaa kantaa tässä osoitteessa:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/opinion/

Julkinen kuuleminen päättyy 16. joulukuuta 2011.

Taustaa

Harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskevassa EU:n lainsäädännössä (12. joulukuuta 2006 annettu direktiivi 2006/114/EY) vahvistetaan harhaanjohtavaan mainontaan kaikkialla EU:ssa sovellettavat vähimmäisnormit. Sillä pyritään suojelemaan elinkeinonharjoittajia tällaiselta mainonnalta. Tavoitteena on myös varmistaa, että vertailevassa mainonnassa vertaillaan samankaltaisia tuotteita ja että siinä ei vähätellä muiden yritysten tavaramerkkejä eikä aiheuteta sekaannusta elinkeinonharjoittajien keskuudessa. EU:n lainsäädäntö (11. toukokuuta 2005 annettu direktiivi 2005/29/EY) suojelee kuluttajia myös kaikenlaisilta sopimattomilta kaupallisilta menettelyiltä. Nämä säännökset eivät kuitenkaan koske elinkeinonharjoittajia.

Komission tarkoituksena on antaa vuoden 2012 alkupuoliskolla tiedonanto, jonka avulla pyritään parantamaan kaupan alan toimijoiden suojaa ja tehostamaan kansallisten lainvalvontaviranomaisten rajat ylittävää yhteistyötä. Tiedonannossa esitetään yleiskatsaus harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskevan EU-lainsäädännön täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa, määritetään lainsäädännön ongelmat ja etsitään niihin ratkaisuvaihtoehtoja.

Myös Euroopan parlamentti on useaan otteeseen nostanut esille nämä ongelmat. Se on antanut kaksi merkittävää päätöslauselmaa, ensimmäisen vuonna 2008 ja toisen 9. kesäkuuta 2011, joissa käsitellään erityisesti yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavia käytäntöjä.

Lisätietoja

EU:n lainsäädäntö harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm

Oikeusasioiden uutissivu:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman +32 2 296 24 06

Mina Andreeva +32 2 299 13 82


Side Bar