Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Komise usiluje o ochranu evropských podniků před podvody a nekalými praktikami

Brusel 21. října 2011 – Malým podnikům v Evropě vznikají škody v důsledku nekalých praktik nepoctivých obchodníků, mezi něž patří například klamavá reklama. Podvodníci se skrývají za hranicemi členských států a při obchodování v jiných členských státech zneužívají zranitelnosti hospodářských subjektů, zejména těch malých. Oběťmi se mohou stát také samostatně výdělečné osoby – jako jsou lékaři či právníci – a organizace občanské společnosti. V zájmu zabezpečení jejich lepší ochrany zahajuje Evropská komise veřejnou konzultaci, jejímž cílem je shromáždit více informací od hospodářských subjektů a jiných aktérů o povaze a rozsahu nekalých praktik, včetně podvodů on-line. Na základě této konzultace Komise následně posoudí, jakým způsobem lze nejlépe zabránit tomu, aby nepoctiví obchodníci zneužívali mezer v právní úpravě, a jak lze zároveň zajistit skutečnou ochranu pro poctivé obchodníky.

Malé podniky tvoří páteř evropského hospodářství a sotva si mohou dovolit přicházet o peníze kvůli podvodům,“ uvedla komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová. „Potřebujeme přísná a účinná celoevropská pravidla, která nám umožní se s těmito nekalými praktikami vypořádat a která zároveň zajistí, že se viníci nebudou moci skrývat za hranicemi států.“

Podniky, samostatně výdělečné osoby a organizace občanské společnosti se sídlem v EU se každodenně stávají oběťmi nekalých praktik. Tyto praktiky mohou spočívat v úmyslném neuvedení podstatných informací nebo v poskytnutí nepravdivých či zavádějících informací o nabídce, zejména prostřednictvím klamavé reklamy, ale také v obtěžování, donucování či nepatřičném ovlivňování.

Obzvláště zranitelnými se v oblasti podvodů stává 23 milionů malých a středních podniků v Evropské unii, které představují 99 % všech podniků v EU. Nicméně do pasti podvodných systémů se mnohdy dostanou i velké hospodářské subjekty EU.

K jednomu z běžných systémů patří podvodné „katalogové firmy“. Tyto firmy zasílají podnikům formuláře se žádostí, aby zdánlivě bezplatně aktualizovaly své údaje. Jakmile však oběť potvrdí svůj souhlas, dozví se, že podepsala smlouvu, z níž vyplývá nemalý roční poplatek. Podle průzkumu Evropského parlamentu z roku 2008 bylo podáno 13 000 stížností na podvody v souvislosti s katalogy hospodářských subjektů, což je však jen vrcholek ledovce. Z výzkumu vyplynulo, že se od hospodářských subjektů většinou požadoval poplatek ve výši 1000 EUR.

Hospodářské subjekty, které se staly oběťmi nekalých praktik, tento podvod mnohdy ani neohlásí, a to kvůli nedostatku času nebo z toho důvodu, že nevědí, na koho se obrátit.

Komise na základě veřejné konzultace shromáždí údaje od jednotlivců, podniků a občanské společnosti. Po ukončení této konzultace Komise předloží v první půli roku 2012 alternativy budoucích opatření EU v této oblasti, jejichž součástí mohou být i legislativní změny.

Zúčastněné strany mohu své názory poslat přes

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/opinion/

Veřejná konzultace bude trvat do 16. prosince 2011.

Souvislosti

Právní předpisy EU o klamavé a srovnávací reklamě (směrnice 2006/114/EC ze dne 12. prosince 2006) stanoví minimální právní normu pro klamavou reklamu v celé EU. Obchodníky chrání před klamavou reklamou, která je na ně zaměřená, a zároveň zajišťuje, aby srovnávací reklama srovnávala „podobné s podobným“, aby nezpůsobila znevážení ochranné známky jiných hospodářských subjektů a nevedla k záměně mezi obchodníky. Stávající právní předpisy EU ochraňují spotřebitele proti všem formám nekalých obchodních praktik (směrnice 2005/29/ES ze dne 11. května 2005), pro obchodníky to však neplatí.

V zájmu posílení ochrany obchodních provozovatelů a zlepšení přeshraniční spolupráce mezi vnitrostátními donucovacími orgány má Komise v úmyslu zveřejnit v první půli roku 2012 sdělení, které poskytne přehled o tom, jak se právní předpisy EU o klamavé a srovnávací reklamě provádějí v členských státech, vymezí problematické otázky a posoudí alternativy možného přezkumu uvedených předpisů.

Na význam této problematiky poukázal při mnoha příležitostech rovněž Evropský parlament, který právě v souvislosti s problematikou podvodných „katalogových firem“ přijal dvě důležitá usnesení, první usnesení v roce 2008 a nedávno přijaté druhé usnesení ze dne 9. června 2011.

Další informace

Právní předpisy EU o klamavé a srovnávací reklamě:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm

Aktuální zprávy GŘ pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby :

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar