Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Комисията защитава европейските предприятия от измами и нелоялни практики

Брюксел, 21 октомври 2011 г. — Малките предприятия в Европа са застрашени от недобросъвестни търговци, които използват нелоялни практики, като подвеждащата реклама. Измамниците се крият зад националните граници и експлоатират уязвимостта на предприятията и особено малките предприятия, които извършват дейност в други страни от ЕС. Сред жертвите могат да попаднат и представители на либералните професии, като лекари или адвокати, и организации на гражданското общество. За да ги защити по-добре, Европейската комисия започва обществена консултация, за да събере повече информация от предприятията и от другите засегнати страни относно характера и обхвата на нелоялните практики, включително онлайн измамите. След консултацията Комисията ще прецени как най-успешно може да попречи на недобросъвестните търговци да използват пропуските в правилата и как да гарантира ефективната защита на изрядните търговци.

Дребният бизнес е гръбнакът на европейската икономика и не може да си позволи да губи пари заради измамници“, заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Нуждаем се от солидни и ефективни правила, валидни в цяла Европа, за да се сложи край на нелоялните практики и да се гарантира, че виновниците не могат да се скрият зад националните граници.“

Всеки ден предприятия, професионалисти и организации на гражданското общество в ЕС стават жертва на нелоялни практики. Те варират от пропускане на важна информация или предоставяне на лъжлива или заблуждаваща информация за офертата, особено под формата на заблуждаваща реклама, до използването на тормоз, принуда или неправомерно оказване на влияние.

23-те милиона малки и средни предприятия (МСП) в ЕС представляват 99 % от предприятията в Съюза и са особено уязвими към измами. Понякога обаче дори и големи компании в ЕС стават жертва на измамнически схеми.

Една от разпространените схеми се прилага от фирми, съставителки на подвеждащи фирмени указатели. Тези фирми изпращат формуляри на предприятия, чрез които ги канят да актуализират данните си, както изглежда, безплатно. Щом обаче жертвите се съгласят, им се казва, че са подписали договор и че трябва да плащат всяка година значителна сума. При проучване, проведено от Европейския парламент през 2008 г., бе констатирано наличието на 13 000 жалби за измами, свързани с фирмени указатели — и се смята, че това е само „върхът на айсберга“. Бе констатирано, че от предприятията обикновено се иска да заплатят 1 000 евро.

Предприятията често дори не съобщават за нелоялните практики, на които са жертва, защото им липсва време или не знаят към кого да се обърнат.

При обществената консултация на Комисията ще се съберат данни от лица, предприятия и гражданското общество. След консултацията Комисията ще представи през първата половина на 2012 г. възможности за бъдещи действия на ЕС, които могат да включват и законодателни промени.

Заинтересованите страни могат да изпратят коментарите си на следния уебсайт: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/opinion/

Обществената консултация ще се провежда до 16 декември 2011 г.

Контекст

Със законодателството на ЕС в областта на заблуждаващата и сравнителната реклама (Директива 2006/114/EО от 12 декември 2006 г.) се установяват минимални правни стандарти за заблуждаващата реклама в ЕС. Директивата предоставя на търговците защита срещу заблуждаваща реклама, насочена към тях. Тя също гарантира, че сравнителната реклама сравнява стоки или услуги, предназначени за задоволяване на едни и същи нужди или предвидени за една и съща цел, не омаловажава търговските марки на други предприятия и не създава объркване сред търговците. Докато обаче сегашното законодателство на ЕС защитава потребителите срещу всякакви форми на нелоялни търговски практики (Директива 2005/29/EО от 11 май 2005 г.), това не е така за търговците.

Комисията възнамерява да публикува съобщение през първата половина на 2012 г., за да засили защитата на търговските оператори и да подобри трансграничното сътрудничество между националните органи за правоприлагане. В съобщението ще бъде направен преглед на това как се прилага законодателството на ЕС в областта на заблуждаващата и сравнителната реклама в държавите-членки, ще бъдат посочени съществуващите проблеми и ще бъдат разгледани варианти за евентуалното преразглеждане на законовата уредба.

Европейският парламент също подчерта важността на тази тема по много поводи. Проблемът с подвеждащите фирмени указатели послужи по-специално за основа на две важни резолюции на Европейския парламент — през 2008 г. и 9 юни 2011 г.

За повече информация

Законодателство на ЕС относно заблуждаващата и сравнителната реклама:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm

Новини по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

За контакт:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar