Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Potrošniki EU nezadovoljni s trgi finančnih storitev in goriva

V Bruslju, 21. oktobra 2011 – Najnovejši pregled stanja potrošniških trgov kaže, da je največja verjetnost za neizpolnjena pričakovanja potrošnikov po vsej EU na trgih finančnih storitev, naložb (vključno s pokojninami in vrednostnimi papirji), hipotek in nepremičninskih storitev. Med trgi blaga so najslabše ocenjeni rabljeni avtomobili in goriva. Trgi storitev enako kot v letu 2010 ne izpolnjujejo pričakovanj, vse finančne in omrežne storitve pa dosegajo podpovprečne rezultate. Največje poslabšanje v primerjavi z letom 2010 je mogoče opaziti na področju oskrbe z električno energijo in goriva. Z glavnim indeksom pregleda stanja so potrošniški trgi ocenjeni glede na zaupanje potrošnikov, zadovoljstvo, enostavnost primerjave ponudb, težave in pritožbe. Spremljajo se tudi izbira potrošnikov, enostavnost zamenjave ponudnika storitev ali tarif in razlike v cenah med državami. Namen pregleda je prepoznati trge, pri katerih je tveganje nepravilnega delovanja največje, ter jih nadalje preučiti, natančno analizirati težave in opredeliti odzive politike. Glede na najnovejše ugotovitve bo Evropska komisija raziskala trg potrošniških kreditov in trge goriv.

Komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli je dejal: „Potrošniki ocenjujejo vrednost enotnega trga glede na to, kaj jim zagotavlja v smislu kakovosti, večje izbire, nižjih cen, preglednosti in zadovoljstva. Iz pregleda stanja je razvidno, kje vse to ni zadovoljivo. Z oblikovanjem politik na podlagi dejstev želimo rešiti dejanske težave, s katerimi se potrošniki srečujejo na enotnem trgu. Podjetja, ki se odzivajo na potrebe potrošnikov, bodo nagrajena z njihovo izbiro.“

Letni pregled stanja potrošniških trgov ocenjuje 51 storitvenih in blagovnih trgov, ki zajemajo več kot 60 % proračuna gospodinjstev, da se ugotovi, kateri med njimi ne izpolnjujejo pričakovanj potrošnikov po vsej EU.

Ključne ugotovitve

  • Trgi storitev še naprej ne delujejo uspešno, vse finančne (npr. potrošniški krediti) in omrežne storitve (npr. električna energija) pa dosegajo podpovprečne rezultate.

  • Na splošno najslabše delujejo potrošniški trgi naložb (vključno s pokojninami in vrednostnimi papirji), nepremičninskih storitev in hipotek (v letu 2010 so bili to naložbe, nepremičnine in zagotavljanje internetnih storitev IP/10/1369).

  • Trgi blaga na splošno delujejo veliko bolje. Izjeme vključujejo rabljene avtomobile in goriva za vozila, ki so se v kategoriji blaga odrezali najslabše (v letu 2010 so bili to rabljeni avtomobili, oblačila in obutev ter meso, glej IP/10/1369).

  • V primerjavi z letom 2010 so se razmere najbolj poslabšale na trgu električne energije in goriva, kar morda odraža mnenje potrošnikov o cenah na teh trgih.

  • Pri upoštevanju zaznane možnosti zamenjave ponudnika ali tarifnega paketa ter potrošnikove dejanske zamenjave se najnižje med 14 analiziranimi trgi storitev uvrščajo hipoteke, naložbe (vključno s pokojninami in vrednostnimi papirji) in oskrba z električno energijo.

  • 64 % potrošnikov je zadovoljnih z izbiro blaga ali ponudnikov (na vseh trgih). To pomeni, da je za potrošnike bolj kot pomanjkanje izbire moteče nezaupanje v trgovce in nezmožnost primerjave ponudb.

Celotno poročilo, vključno z razvrstitvijo rezultatov po državah, je na voljo na:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms6_en.htm.

Naslednji koraki

Evropska komisija bo kot nadaljnji ukrep izvedla tržni študiji o:

  • potrošniškem kreditu, ki se v pregledu stanja uvršča nizko, zlasti glede zaupanja in primerljivosti. Ker bo Direktiva o potrošniških kreditih pregledana v letu 2013, bodo ugotovitve zelo koristne za oceno učinka veljavnih predpisov EU. Študija ne bo obsegala sektorja hipotek, saj je ta že vključen v nedavni predlog Komisije (IP/11/383);

  • gorivih. Trg goriv je drugi najslabše ocenjen med trgi blaga in se je najbolj poslabšal od leta 2010. Je četrti največji trg glede na tržni delež v proračunu gospodinjstev. Veliko različnih označb za goriva lahko poleg tega ustvarja zmedo pri potrošnikih, kar lahko vpliva na enotni trg.

  • Za veliko drugih problematičnih trgov so že bile izvedene poglobljene študije (npr. za električno energijo, maloprodajne finančne storitve) ali pa se izvajajo (npr. za zagotavljanje internetnih storitev) – za podrobnosti glej MEMO/11/718.

Ozadje

Glavni namen pregleda stanja potrošniških trgov je prepoznati trge, pri katerih je tveganje nepravilnega delovanja za potrošnike največje, ter jih nadalje preučiti, natančno analizirati težave in opredeliti odzive politike.

Glavni indeks za razvrstitev 51 trgov v pregledu stanja je kazalnik učinkovitosti trga (MPI). Indeks je sestavljen iz rezultatov anket o mnenju potrošnikov glede: (1) zaupanja v trgovce na drobno/dobavitelje, (2) splošnega zadovoljstva, (3) možnosti primerjave ponudb, (4) težav in pritožb potrošnikov. Pregled stanja ločeno spremlja tudi zamenjavo dobaviteljev in tarif (za 14 storitvenih trgov), izbiro potrošnikov na vseh trgih in razlike v cenah med državami EU za več kot 100 izdelkov in storitev.

Kontakta:

Frédéric Vincent +32 22987166

Aikaterini Apostola +32 22987624


Side Bar