Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Spotrebitelia EÚ hodnotia finančné služby a trhy s pohonnými hmotami negatívne

Brusel 21. októbra 2011 – podľa poslednej hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov sú finančné služby, investície (vrátane dôchodkov a cenných papierov), hypotéky a realitné služby trhmi, v prípade ktorých je pravdepodobnosť nespokojnosti spotrebiteľov v celej EÚ najväčšia. Spomedzi trhov tovaru sa na najnižších priečkach umiestnili ojazdené autá a pohonné hmoty. V roku 2010 trhy služieb ešte stále zaostávajú, pričom finančné služby a sieťové služby dosiahli výrazne podpriemerné výsledky. Dodávka elektrickej energie a pohonné hmoty sa v porovnaní s rokom 2010 zhoršili najviac. V hlavnom indexe hodnotiacej tabuľky sa spotrebiteľské trhy zoraďujú podľa dôvery spotrebiteľov, ich spokojnosti, možnosti ľahkého porovnania ponúk, výskytu problémov a sťažností. Sleduje sa tiež výber spotrebiteľov, ľahkosť prechodu k inému poskytovateľovi služieb alebo na iné sadzby a cenové rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Cieľom je identifikovať trhy, ktoré sa zdajú byť najrizikovejšie z hľadiska nesprávneho fungovania, aby sa problémy mohli podrobiť hĺbkovej analýze v následných štúdiách, v ktorých sa navrhujú aj vhodné politické riešenia. Európska komisia na základe najnovších zistení preskúma spotrebiteľský úver a trhy s pohonnými hmotami.

Komisár pre zdravie a ochranu spotrebiteľa, John Dalli, vyhlásil: „Hodnota jednotného trhu pre spotrebiteľov sa meria tým, čo im trh poskytuje, pokiaľ ide o kvalitu, bohatosť výberu, nižšie ceny, prehľadnosť a spokojnosť. Vďaka hodnotiacej tabuľke vidíme, kde trh podľa všetkého zlyháva. V tomto procese ide o politiku založenú na skutočných problémoch, ktorým čelia spotrebitelia na jednotnom trhu. Podniky, ktoré reagujú na potreby spotrebiteľov, budú odmenené tým, že si ich spotrebiteľ vyberie.“

Každoročne vyhotovená tabuľka spotrebiteľských trhov zoraďuje 51 typov trhov so službami a tovarmi, ktoré predstavujú viac ako 60 % rozpočtu domácností, s cieľom zistiť, s ktorými z nich by spotrebitelia v celej EÚ mohli byť nespokojní.

Kľúčové zistenia

  • Trhy so službami ešte stále zaostávajú, pričom finančné služby (napr. spotrebiteľský úver) a sieťové služby (napr. elektrická energia) majú obe podpriemerné výsledky.

  • Celkovo patria investície (vrátane dôchodkov a cenných papierov), realitné služby a hypotéky k trom spotrebiteľským trhom vykazujúcim najhoršie výsledky (v roku 2010 nimi boli investície, nehnuteľnosti a poskytovanie internetu, IP/10/1369).

  • Zdá sa, že tovarové trhy fungujú vo všeobecnosti oveľa lepšie. K výnimkám patria ojazdené autá a pohonné hmoty pre vozidlá, ktoré sa v kategórii tovaru umiestnili na najnižšej priečke (v roku 2010 na nej boli ojazdené autá, odevy a obuv a mäso; pozri IP/10/1369).

  • V porovnaní s rokom 2010 sa najviac zhoršili trhy s elektrickou energiou a pohonnými hmotami, čo môže odrážať vnímanie cien elektrickej energie a pohonných hmôt zo strany spotrebiteľov.

  • Pokiaľ ide o možnosť ľahkého prechodu k inému poskytovateľovi alebo na inú tarifu, ako aj o skutočný prechod spotrebiteľov, najhoršie výsledky zo 14 analyzovaných trhov služieb dosiahli hypotéky, investície (vrátane dôchodkov a cenných papierov) a dodávka elektrickej energie.

  • 64 % spotrebiteľov je spokojných s výberom tovaru alebo poskytovateľov (na všetkých trhoch). Vyplýva z toho, že výber nie je pre spotrebiteľov až takým problémom ako dôvera k obchodníkom a možnosť porovnať ponuky.

Úplnú správu vrátane rebríčkov pre jednotlivé štáty nájdete na:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms6_en.htm

Ďalšie kroky

Európska komisia v nadväznosti na túto správu uskutoční dve štúdie trhu týkajúce sa:

  • spotrebiteľského úveru, ktorý skončil na spodných priečkach hodnotiacej tabuľky, najmä pokiaľ ide o dôveru a porovnateľnosť. Keďže smernica o spotrebiteľskom úvere sa má preskúmať v roku 2013, zistenia poskytnú bohatý zdroj dôkazov užitočných pri posudzovaní vplyvu súčasných predpisov EÚ. Štúdia nebude zahŕňať sektor hypoték, pretože ten je už predmetom nedávneho návrhu Komisie (IP/11/383).

  • pohonných hmôt. Trh s pohonnými hmotami sa medzi trhmi tovaru umiestnil na predposlednej priečke, pričom zaznamenal najvýraznejšie zhoršenie od roku 2010. Je to štvrtý najväčší trh, pokiaľ ide o jeho podiel v rozpočte domácností. Okrem toho môže spotrebiteľov miasť množstvo rôznych označení pohonných hmôt, čo môže mať vplyv na jednotný trh.

V prípade mnohých iných problematických trhov sa hĺbkové štúdie už uskutočnili (napr. v prípade elektrickej energie, retailových finančných služieb) alebo sa ešte len uskutočňujú (napr. v prípade poskytovania internetu) –podrobnosti pozri v MEMO/11/718.

Kontext

Hlavným cieľom hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov je identifikovať trhy, ktoré sa zdajú byť najrizikovejšie z hľadiska nespokojnosti spotrebiteľov, aby sa problémy mohli podrobiť hĺbkovej analýze v následných štúdiách, v ktorých sa navrhujú vhodné politické riešenia.

Hlavný index, ktorý sa používa v hodnotiacej tabuľke spotrebiteľských trhov na zostavenie rebríčka 51 trhov, je ukazovateľ výkonnosti trhu (market performance indicator, MPI). Index sa skladá z výsledkov spotrebiteľského prieskumu týkajúceho sa: 1) dôvery k maloobchodníkom/poskytovateľom, 2) celkovej spokojnosti, 3) možnosti ľahko porovnať ponuky 4) problémov a sťažností spotrebiteľov. Osobitne sa v hodnotiacej tabuľke sleduje prechod k iným poskytovateľom a na iné sadzby (v prípade 14 trhov služieb), spotrebiteľský výber na každom trhu a cenové rozdiely medzi jednotlivými krajinami EÚ pri zohľadnení viac než 100 tovarov a služieb.

Kontaktné osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar