Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Savienības patērētāji neapmierināti ar finanšu pakalpojumu un degvielu tirgu darbību

Briselē, 2011. gada 21. oktobrī. Kā rāda jaunākais rezultātu apkopojums par patēriņa tirgiem, Eiropas Savienībā patērētāju cerības, ļoti iespējams, nebūs attaisnojušās finanšu pakalpojumu, ieguldījumu (ieskaitot pensijas un vērtspapīrus), hipotēku un nekustamā īpašuma pakalpojumu tirgos. Zemāko vērtējumu preču tirgu vidū saņēmis lietoto automobiļu un degvielu tirgus. Tāpat kā 2010. gadā pakalpojumu tirgu darbība joprojām nav optimāla, zem vidējā līmeņa ir finanšu pakalpojumi un tīklu pakalpojumi. Salīdzinājumā ar 2010. gadu visvairāk pasliktinājušies pakalpojumi elektroenerģijas un degvielu tirgos. Rezultātu apkopojuma galvenais rādītājs patēriņa tirgus ierindo, ņemot vērā patērētāju uzticību, apmierinātību, piedāvājumu salīdzināmību, problēmas un sūdzības. Bez tam tika novērots, kā patērētāji izvēlas, cik vienkārši ir mainīt pakalpojumu sniedzēju vai tarifu plānu, kā arī cenu atšķirības starp valstīm. Tas tālab, lai noskaidrotu, kuru tirgu darbībā iespējamas vislielākās grūtības, un veiktu pētījumus, kuros rūpīgi izvērtētu problēmas un izvirzītu politikas risinājumus. Eiropas Komisija, pamatojoties uz jaunākajiem secinājumiem, rūpīgi pētīs patēriņa kredītu un degvielu tirgu.

Veselības un patērētāju politikas komisārs Džons Dalli norādīja: "Patērētāju acīs vienotā tirgus vērtība ir atkarīga no tā, vai viņiem tas var piedāvāt zemākas cenas, lielāku izvēli, pārredzamību un apmierināt viņu vēlmes. Pateicoties rezultātu apkopojumam, varam redzēt, kur tas tā, šķiet, nenotiek. Galvenais ir veidot tādu politikas rīcību, kas balstās uz pierādījumiem un risina patērētāju problēmas vienotajā tirgū. Patērētāji izvēlēsies tos uzņēmumus, kas viņu prasībās ieklausīsies."

Gadskārtējā rezultātu apkopojumā par patēriņa tirgiem tiek vērtēts 51 pakalpojumu un preču tirgus, aptverot vairāk nekā 60 % mājsaimniecību budžetu, lai noskaidrotu, kuros Eiropas Savienības tirgos patērētāju cerības nav attaisnojušās.

Galvenie secinājumi

  • Patēriņa tirgus darbība vēl aizvien nav optimāla, zem vidējā līmeņa ir finanšu pakalpojumi (piemēram, patēriņa kredīti) un tīklu pakalpojumi (piemēram, elektroenerģija).

  • Kopumā vissliktākie rezultāti ir trīs patēriņa tirgos: ieguldījumi (ieskaitot pensijas un vērtspapīrus), nekustamā īpašuma pakalpojumi un hipotēkas (savukārt 2010. gadā tie bija ieguldījumi, nekustamais īpašums un interneta pieslēguma pakalpojumi IP/10/1369).

  • Kopumā ievērojami labāk darbojušies preču tirgi. Izņēmums ir lietoto automobiļu un automobiļu degvielu tirgus, kam preču kategorijā ir zemākais vērtējums (savukārt 2010. gadā —  lietoto automobiļu, apģērba un apavu un gaļas tirgus; sk. IP/10/1369).

  • Salīdzinājumā ar 2010. gadu visvairāk pasliktinājies elektroenerģijas un degvielu tirgus, kas varētu atspoguļot patērētāju viedokli par elektroenerģijas un degvielas cenām.

  • Ja vērtē pakalpojuma sniedzēja vai tarifu plāna maiņas iespējas un to, kā šāda maiņa patērētājiem izdevusies faktiski, no četrpadsmit analizētiem pakalpojumu tirgiem zemāko vērtējumu saņēmis hipotēku, ieguldījumu (ieskaitot pensijas un vērtspapīrus) un elektroenerģijas tirgus.

  • Ar preču vai pakalpojumu sniedzēju izvēli (visos tirgos) bija apmierināti 64 % patērētāju. Rodas iespaids, ka patērētājiem nav grūti izvēlēties, drīzāk viņiem ir grūtības uzticēties tirgotājiem un salīdzināt piedāvājumus.

Ziņojums un valstu reitingu rezultāti pieejami:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms6_en.htm

Nākamie soļi

Nākamais solis būs divi Eiropas Komisijas rosināti tirgus pētījumi:

  • Par patēriņa kredītu, kas rezultātu apkopojumā novērtēts vāji, sevišķi attiecībā uz uzticību un salīdzināmību. 2013. gadā tiks pārskatīta Patēriņa kredīta direktīva, tādējādi, lai novērtētu spēkā esošos ES noteikumus, secinājumi sniegs daudzus pierādījumus. Pētījumā netiks aplūkots hipotēku tirgus, jo tam vērība pievērsta Komisijas nesenajā priekšlikumā (IP/11/383).

  • Par degvielām. Degvielu tirgus ir otrais zemāk novērtētais preču tirgu vidū, un kopš 2010. gada tā vērtējums ir pasliktinājies visvairāk. Ņemot vērā budžeta daļu, ko degvielai atvēl mājsaimniecība, degvielu tirgus ir ceturtais lielākais tirgus. Turklāt daudzie dažādie degvielas apzīmējumi var mulsināt patērētājus, kas varētu ietekmēt vienoto tirgu.

Par daudziem citiem problemātiskiem tirgiem (piemēram, elektroenerģijas tirgu un finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem) rūpīgi pētījumi jau ir veikti vai vēl nav pabeigti (piemēram, par interneta pieslēguma pakalpojumiem). Sīkākai informācijai skatīt: MEMO/11/718.

Pamatinformācija

Apkopojot rezultātus par patēriņa tirgiem, galvenais mērķis ir noskaidrot, kuros tirgos patērētājiem ir vislielākais risks nonākt grūtībās, lai pēc tam veiktu pētījumus, kas padziļināti izvērtē problēmas un izvirza politikas risinājumus.

Rezultātu apkopojumā, kas ierindoja 51 tirgu, galvenais rādītājs ir tirgus darbības rādītājs (MPI). Rādītāju veido patērētāju aptaujas rezultāti par: 1) uzticību mazumtirgotājiem/piegādātājiem, 2) vispārējo apmierinātību, 3) piedāvājumu salīdzināmību un 4) patērētāju problēmām un sūdzībām. Bez tam rezultātu apkopojums pārrauga piegādātāju un tarifu plānu maiņu (14 pakalpojumu tirgos), patērētāju izvēli katrā tirgū un vairāk nekā 100 preču un pakalpojumu cenu atšķirības starp ES valstīm.

Kontaktpersonas:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar