Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos komisijos pranešimas spaudai

ES vartotojai nepatenkinti finansinių paslaugų ir kuro rinkomis

Briuselis, 2011 m. spalio 21 d. Naujausios Vartotojų rinkų rezultatų suvestinės duomenimis, labiausiai įvairių ES šalių vartotojų netenkina finansinių paslaugų, investicijų (įskaitant pensijas ir vertybinius popierius), būsto paskolų ir nekilnojamojo turto paslaugų rinkos. Nepalankiausiai įvertintos dviejų prekių – naudotų automobilių ir kuro – rinkos. Šiais metais, kaip ir pernai, paslaugų rinkos neatitinka vartotojų lūkesčių, o finansinių paslaugų ir tinklo paslaugų rinkos vertinamos prasčiau nei vidutiniškai. Palyginti su 2010 m., labiausiai pablogėjo elektros tiekimo ir kuro rinkų vertinimas. Vartotojų rinkos suvestinėje vertintos pagal vartotojų pasitikėjimą, pasitenkinimą, pasiūlymų palyginimo galimybes, problemas ir skundus. Taip pat vertintos vartotojų galimybės rinktis, keisti paslaugos teikėją ar tarifus bei kainų skirtumai skirtingose šalyse. Tokio tyrimo tikslas – nustatyti, kurioms rinkoms kyla didžiausias pavojus, kad būtų galima atlikti tolesnius tyrimus ir išsamiai išnagrinėti problemas ir nustatyti reikiamas politikos priemones. Remdamasi naujausiais rezultatais, Europos Komisija išsamiau ištirs vartojimo kreditų ir kuro rinkas.

Už sveikatos ir vartotojų reikalus atsakingas Komisijos narys Johnas Dalli sakė: „Tai, ar bendroji rinka naudinga vartotojams, vertinama pagal tai, ar užtikrinama kokybė, didesnis pasirinkimas, mažesnės kainos, skaidrumas ir pasitenkinimas. Rinkos rezultatų suvestinė rodo, kuriose rinkose šių tikslų nepavyksta pasiekti. Taip plėtojame įrodymais grindžiamą politiką ir sprendžiame realias vartotojams bendrojoje rinkoje kylančias problemas. Juk vartotojai renkasi tas įmones, kurios geriausiai tenkina jų reikmes.“

Kasmetinėje vartotojų rinkų rezultatų suvestinėje vertinama 51 paslaugų ir prekių rinka, kuriose išleidžiama daugiau kaip 60 proc. namų ūkių biudžeto. Taip siekiama nustatyti, kurios rinkos labiausiai netenkina ES vartotojų.

Svarbiausios išvados

  • Paslaugų rinkos ir toliau neatitinka vartotojų lūkesčių. Prasčiau nei vidutiniškai vertinamos finansinių paslaugų (pavyzdžiui, vartojimo kreditų) ir tinklo paslaugų (pavyzdžiui, elektros) rinkos.

  • Iš esmės trys prasčiausiai vertinamos vartotojų rinkos yra investicijų (įskaitant pensijas ir vertybinius popierius), nekilnojamojo turto paslaugų ir būsto paskolų rinkos. 2010 m. tai buvo investicijų, nekilnojamojo turto ir interneto rinkos (IP/10/1369).

  • Prekių rinkos vertinamos kur kas geriau. Išimtys – prekių rinkų sąrašo gale atsidūrusios naudotų automobilių ir automobilių degalų rinkos. 2010 m. prasčiausi buvo naudotų automobilių, drabužių ir avalynės, mėsos rinkų rezultatai (IP/10/1369).

  • Palyginti su 2010 m., labiausiai pablogėjo elektros ir kuro rinkų vertinimas. Tai veikiausiai susiję su vartotojams nepriimtinomis elektros ir kuro kainomis.

  • Vertinant teorines ir praktines vartotojų galimybes keisti teikėją ir tarifų planus, prasčiausiai iš 14 vertintų paslaugų rinkų atrodo būsto paskolų, investicijų (įskaitant pensijas ir vertybinius popierius) bei elektros tiekimo rinkos.

  • 64 proc. vartotojų yra patenkinti pasirinktomis prekėmis ar paslaugomis. Tai rodo, kad vartotojų patiriami sunkumai yra susiję ne su prekių ar paslaugų pasirinkimu, o su pasitikėjimu prekiautojais ir galimybėmis palyginti jų pasiūlymus.

Visa ataskaita su nacionaliniais reitingais pateikiama adresu

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms6_en.htm.

Tolesni veiksmai

Atsižvelgdama į suvestinės rezultatus, Europos Komisija tirs dvi rinkas.

  • Bus atliktas suvestinėje prastai įvertintos vartojimo kreditų rinkos tyrimas – visų pirma bus vertinami pasitikėjimo ir palyginamumo rodikliai. Šio tyrimo rezultatais bus galima remtis vertinant dabartinių ES taisyklių poveikį per 2013 m. planuojamą atlikti Vartojimo kreditų direktyvos peržiūrą. Būsto paskolų sektorius tiriamas nebus, nes dėl jo Komisija jau yra pateikusi pasiūlymą (IP/11/383);

  • Bus ištirta kuro rinka, kuri užima priešpaskutinę vietą iš visų prekių rinkų ir kurios rezultatai nuo 2010 m. pablogėjo labiausiai. Tai ketvirta pagal dydį rinka, vertinant pagal namų ūkių biudžeto dalį. Be to, kuro rūšių gausa gali klaidinti vartotojus ir neigiamai veikti bendrąją rinką.

Išsamiai tiriamos ir kitos probleminės rinkos: kai kurie išsamūs tyrimai (pavyzdžiui, elektros, mažmeninių finansinių paslaugų rinkų) jau baigti, kiti (pavyzdžiui, interneto rinkos) tebevyksta. Daugiau informacijos MEMO/11/718.

Pagrindiniai faktai

Pagrindinis Vartotojų rinkų rezultatų suvestinės tikslas – nustatyti, kuriomis rinkomis vartotojai yra labiausiai nepatenkinti, kad būtų galima atlikti tolesnius tyrimus, išsamiai išnagrinėti problemas ir nustatyti reikiamas politikos priemones.

Pagrindinis suvestinės rodiklis, naudojamas 51 rinkai reitinguoti, yra rinkos veikimo rodiklis (MPI). Šis rodiklis atspindi vartotojų apklausos rezultatus, susijusius su: 1) pasitikėjimu pardavėjais ar paslaugų teikėjais, 2) bendru pasitenkinimu, 3) galimybe palyginti pasiūlymus, 4) vartotojų problemomis ir skundais. Be to, suvestinėje vertinama galimybė keisti (14 paslaugų rinkų) teikėjus ir tarifus, vartotojo pasirinkimo galimybės, daugiau kaip 100 prekių ir paslaugų kainų skirtumai ES valstybėse narėse.

Asmenys ryšiams:

Frédéric Vincent, tel. +32 2 298 71 66

Aikaterini Apostola, tel. +32 2 298 76 24


Side Bar