Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Spotřebitelé v EU hodnotí finanční služby a trh s pohonnými hmotami nedostatečnou

Brusel 21. října 2011 – Podle nejnovější hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích u spotřebitelů v celé EU nejvíce ze všech odvětví propadly finanční, investiční (včetně penzijního pojištění a cenných papírů) a hypoteční služby a služby v oblasti nemovitostí. Z trhů se zbožím dopadl nejhůře prodej ojetých automobilů a pohonných hmot. Stejně jako v roce 2010 nesplňují trhy se službami očekávání spotřebitelů, přičemž výrazně podprůměrného skóre dosáhly finanční a síťové služby. Ve srovnání s rokem 2010 si v hodnocení nejvíce pohoršily dodávky elektřiny a prodej pohonných hmot. Hlavní index hodnotící zprávy vytváří žebříček spotřebitelských trhů na základě důvěry a spokojenosti spotřebitelů, možnosti snadného srovnání nabídek, problémů a stížností. Sleduje se rovněž výběr nabízený spotřebitelům, možnost snadno změnit poskytovatele služeb nebo tarif a cenové rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Hodnocení se provádí proto, aby se zjistilo, zda na některých trzích nehrozí selhání - v takových případech se provádějí následné studie, v nichž se problémy podrobně analyzují a navrhnou se vhodná politická řešení. Evropská komise prošetří na základě nejnovějších zjištění spotřebitelské úvěry a prodej pohonných hmot.

John Dalli, komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl: „Hodnota jednotného trhu pro spotřebitele se měří tím, jakou kvalitu, o kolik větší výběr, nižší ceny, transparentnost a spokojenost jim přináší. Díky hodnotící zprávě se dozvíme, v jakých oblastech by mohl být problém. Naším cílem je řešit skutečné nedostatky, s nimiž se spotřebitelé na jednotném trhu setkávají, prostřednictvím politiky, která vychází z jasných údajů. Odměnou pro podniky, které respektují potřeby spotřebitelů, jsou další spokojení zákazníci.“

Každoroční hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích sestavila žebříček 51 trhů se službami a zbožím, na které domácnosti vydávají více než 60 % svého rozpočtu. Cílem je zjistit, se kterými z nich by spotřebitelé v celé EU mohli být nespokojeni.

Klíčová zjištění

  • Trhy se službami z hodnocení pořád ještě nevycházejí příliš dobře, přičemž finanční služby (např. spotřebitelské úvěry) a síťové služby (např. elektřina) byly hodnoceny podprůměrně.

  • Třemi nejhůře hodnocenými spotřebitelskými trhy jsou investiční (včetně penzijního pojištění a cenných papírů) a hypoteční služby a služby v oblasti nemovitostí (v roce 2010 na posledních příčkách žebříčku skončily investiční služby, služby v oblasti nemovitostí a poskytování internetu, IP/10/1369).

  • Zdá se, že trhy se zbožím fungují celkově mnohem lépe. Výjimku tvoří prodej ojetých automobilů a pohonných hmot, tyto dvě položky zaujaly v hodnocení nejhorší místo (v roce 2010 byl na posledním místě prodej ojetých automobilů, oděvy a obuv a masné výrobky; viz IP/10/1369).

  • Ve srovnání s rokem 2010 se v hodnocení nejvíce propadl trh s elektřinou a prodej pohonných hmot. Může to odrážet nespokojenost spotřebitelů se zvýšením cen v těchto odvětvích.

  • Pokud jde o možnost snadno změnit poskytovatele služby nebo tarif a také o to, zda se spotřebitelům tuto změnu skutečně podařilo uskutečnit, nejhůře ze 14 posuzovaných odvětví služeb dopadly hypoteční a investiční (včetně penzijního pojištění a cenných papírů) služby a dodávky elektrické energie.

  • S výběrem zboží a poskytovatelů vyjádřilo spokojenost 64 % spotřebitelů (ve všech odvětvích). Ukázalo se, že výběr není pro spotřebitele tak zásadní jako například důvěra k poskytovateli a možnost porovnat nabídky.

Celou zprávu včetně žebříčků pro jednotlivé státy naleznete na této adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms6_en.htm

Další kroky

Evropská komise v návaznosti na tuto hodnotící zprávu provede dvě studie trhu týkající se:

  • spotřebitelských úvěrů, které z hodnocení vyšly špatně, zejména s ohledem na důvěryhodnost a srovnatelnost. Vzhledem k tomu, že na rok 2013 je plánována revize směrnice o spotřebitelském úvěru, poslouží výsledky studií jako podklad pro posouzení dopadu stávajících pravidel EU. Studie se nebude zabývat odvětvím hypoték - to je totiž tématem nedávného návrhu Komise (IP/11/383).

  • pohonných hmot. Trh pohonných hmot se mezi trhy se zbožím umístil na druhé nejnižší příčce žebříčku a pohoršil si od roku 2010 nejvíc. Jedná se o čtvrtý největší trh, pokud jde o podíl v rozpočtu domácností. Kromě toho může spotřebitele mást množství různých označení pohonných hmot, což by mohlo mít rovněž dopad na jednotný trh.

Ohledně mnoha dalších problematických trhů již byly podrobné studie (např. elektrická energie, retailové finanční služby) provedeny nebo se právě provádějí (např. poskytování internetu) – podrobnosti viz MEMO/11/718 .

Souvislosti

Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích se provádí zejména proto, aby se zjistilo, se kterými trhy by spotřebitelé mohli být nespokojeni - v takových případech se provádějí následné studie, v nichž se problémy podrobně analyzují a navrhnou se vhodná politická řešení.

Jako hlavní index, který hodnotící zpráva používá k sestavení žebříčku 51 trhů, je ukazatel výkonnosti trhu (market performance indicator, MPI). Skládá se z výsledků spotřebitelského průzkumu: 1) důvěryhodnosti maloobchodníků/poskytovatelů, 2) celkové spokojenosti, 3) možnosti snadno porovnat nabídky a 4) problémů a stížností spotřebitelů. Zvlášť potom hodnotící zpráva posuzuje možnost změnit dodavatele či tarif (u 14 odvětví služeb), spotřebitelský výběr v každém odvětví a rozdíly v cenách mezi jednotlivými zeměmi EU u více než 100 druhů zboží a služeb.

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar