Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Galileo: Európa vypúšťa prvé družice pre inteligentný navigačný systém

Brusel 21. októbra 2011 – Európa dnes o 12.30 hod. SEČ uskutoční významný krok vo svojej histórii vypustením prvých dvoch operačných družíc Galileo zo základne Kourou vo Francúzskej Guyane. Tieto družice budú vynesené nosnou raketou Sojuz na obežnú dráhu vo výške 23 000 kilometrov. Európa tým teraz urobí ďalší krok k vlastnému inteligentnému satelitnému navigačnému systému, ktorý bude veľkým prínosom pre naše hospodárstva a náš každodenný život. Výhody vyplývajúce z programu Galileo bude ako prvý využívať európsky priemysel, pretože podniky a občania budú mať priamy prístup k signálu satelitnej navigácie poskytovanej v Európe.

Od roku 2014 nová konštelácia umožní vylepšiť služby, ku ktorým patrí presnejšia automobilová navigácia, účinnejšie riadenie cestnej premávky, pátracie a záchranné služby, bezpečnejšie bankové transakcie, ako aj spoľahlivá dodávka elektriny. Všetky tieto služby sú priamo závislé od výkonnosti satelitných navigačných technológií. Celkový hospodársky vplyv počas nasledujúcich 20 rokov sa odhaduje na približne 90 mld. EUR.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani zodpovedný za priemysel a podnikanie uviedol: „Európania môžu byť hrdí; dnešné vypustenie družíc je dôkazom európskej zručnosti v oblasti vesmírnych aktivít. Vyzývam európsky priemysel a malé a stredné podniky, aby bez meškania využili významné hospodárske príležitosti, ktoré tento systém prináša – práve teraz je vhodný čas na inovácie! Európski občania sa už môžu pripraviť, Galileo bude čoskoro súčasťou nášho každodenného života.“

Ďalšie informácie: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm

Galileo: Vylepšený globálny satelitný navigačný systém pre Európu

Programom Galileo sa zavádza vylepšený globálny satelitný navigačný systém, ktorý bude zabezpečovať veľmi presné určovanie miesta kdekoľvek na svete. Od roku 2014 bude poskytovať tri služby: verejne prístupnú službu (bezplatne), verejne regulovanú službu (Public Regulated Service, PRS) a pátraciu a záchrannú službu. Medzi ďalšie služby, ktoré budú nasledovať neskôr, budú patriť komerčná služba a služba ochrany života zabezpečujúce vyššiu dátovú priepustnosť a vyššiu presnosť overených dát.

Dnešné vypustenie družíc predstavuje prvé skutočné kroky k vytvoreniu úplnej konštelácie družíc, ktorá bude viesť k začatiu prevádzky základných služieb v roku 2014. Vypustenie dvoch družíc, ktoré sú vybavené úplne najpresnejšími maserovými atómovými hodinami – s presnosťou jednej sekundy na tri milióny rokov –, znamená, že overenie budúcej konštelácie 30 družíc sa teraz môže urýchliť.

Systém Galileo je interoperabilný a kompatibilný so systémom GPS.

Galileo by mal priniesť priemyslu ďalšie príjmy vo  výške 90 mld. EUR

Európsky satelitný navigačný systém sa nepochybne stane prevádzkyschopným, a preto je potrebné sústrediť sa na poskytovanie služieb v prospech európskych občanov a európskeho hospodárstva, v súlade so stratégiou Komisie „Európa 2020“. Systém bude prostredníctvom svojich služieb podporovať viaceré sektory európskeho hospodárstva: elektrorozvodné siete, správa podnikových vozových parkov, finančné transakcie, lodný priemysel, záchranné operácie, mierové misie – všetky tieto oblasti budú ťažiť z bezplatnej verejne prístupnej služby, verejne regulovanej služby a pátracej a záchrannej služby.

Európa okrem toho programom Galileo získa know-how v technológii, ktorá sa postupne stáva rozhodujúcou, a to vrátane takých oblastí, ako sú distribúcia elektriny a telekomunikačné siete. Systém vytvorený v rámci programu Galileo prinesie európskemu hospodárstvu v priebehu 20 rokov 90 mld. EUR vo forme dodatočných príjmov pre priemysel a verejných a sociálnych prínosov.

EGNOS (Európska geostacionárna navigačná prekrývacia služba) je európsky regionálny rozširujúci systém pre signály GPS. Je predchodcom systému Galileo. Verejne prístupná služba EGNOS je funkčná od októbra 2009 a Komisia nedávno začala so službou EGNOS s názvom „Ochrana života“ (Safety-of-Life) pre letectvo (pozri IP/11/247).

MEMO/11/717

Kontaktná osoba:

Carlo Corazza +32 22951752


Side Bar