Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/121

V Bruslju, 2. februarja 2011

Komisija zadovoljna z zaposlovanjem uradnikov iz držav članic, ki so pristopile k EU leta 2004

Evropska komisija je na koncu prehodnega obdobja (31. decembra 2010) presegla svoje cilje na področju zaposlovanja osebja iz 10 držav članic, ki so pristopile k EU leta 2004. Iz končnega poročila izhaja, da je Komisija med 1. majem 2004 in koncem leta 2010 zaposlila 4 004 uradnike in začasne uslužbence s Češke, Cipra Estonije, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovaške in Slovenije, kar precej presega njen ambiciozni cilj, tj. 3 508 zaposlitev. Prav tako je presegla svoje cilje tudi pri zaposlovanju oseb iz navedenih držav na visoke vodstvene položaje, in sicer zaposlitev vsaj enega državljana iz vsake od desetih držav članic na mesto generalnega direktorja ali njegovega namestnika. Podoben uspeh je dosegla tudi pri zaposlovanju direktorjev in vodij enot. Zaposlovanje oseb iz EU-10 ima pozitiven učinek tudi na spolno uravnoteženost Komisije: konec leta 2010 je bilo v instituciji zaposlenih več žensk kot moških, na vodstvenih položajih pa je bil odstotek žensk višji kot pred širitvijo leta 2004. Pozitiven napredek je mogoče opaziti tudi v prehodnem obdobju za zaposlovanje uradnikov iz Bolgarije in Romunije, ki se izteče konec leta 2011.

„Veseli me, da je zaposlovanje osebja na podlagi zadnjih širitev zelo uspešno,“ je dejal Maroš Šefčovič, podpredsednik Komisije ter komisar za medinstitucionalne odnose in administrativne zadeve. „Izbor in vključevanje velikega števila novega osebja iz različnih držav je izziv za vsako institucijo. Nismo le presegli svojih ciljev, pač pa smo izbrali tudi odlične in predane sodelavce ter uspeli pri njihovem uvajanju, kar je Komisiji dalo novo energijo.“

V pripravah na največjo širitev v zgodovini EU leta 2004 so bila določena pravila, ki omogočajo prednostno zaposlovanje osebja iz novih držav članic v prehodnem obdobju, ki se je končalo 31. decembra 2010. Podobna ureditev do konca tega leta velja za Bolgarijo in Romunijo.

Komisija je za državljane iz EU-10 predvidela približno 3 500 zaposlitev, kar predstavlja skoraj 16 odstotkov vseh delovnih mest pred širitvijo. Cilji zaposlovanja vodstvenega osebja so temeljili na ustreznem povečanju števila vodstvenih položajev. Cilj Komisije je bil tudi zaposliti vsaj enega generalnega direktorja ali njegovega namestnika iz vsake od držav EU-10.

Skupni cilj EU-10 na ravni uslužbencev AD (upravni uslužbenci) in uslužbencev AST (strokovno-tehnični uslužbenci) je bil dosežen prej kot dve leti pred načrtovanim, in sicer oktobra 2008. Do konca leta 2010 je število zaposlitev uradnikov in začasnih uslužbencev doseglo 4 004. Več kot 62 odstotkov teh zaposlitev je bilo na ravni uslužbencev AD (univerzitetna izobrazba). Poleg tega je bilo na Komisiji konec leta 2010 zaposlenih 595 pogodbenih uslužbencev in 144 napotenih nacionalnih strokovnjakov iz EU-10. Na ravni generalnega direktorja ali njegovega namestnika je bil zaposlen vsaj en državljan iz vsake od desetih držav, dva državljana pa na dveh od treh najvišjih položajev. Zaposlenih je bilo približno 42 direktorjev ali njihovih glavnih svetovalcev ter 189 vodij enot.

Politika zaposlovanja državljanov iz novih držav članic je seveda upočasnila zaposlovanje državljanov iz EU-15, ki je kljub temu v navedenem obdobju ostalo na primerni ravni, kar pomeni, da ni pričakovati nobenih geografskih neuravnoteženosti.

Širitev leta 2004 je pozitivno vplivala na spolno uravnoteženost Komisije. Več kot dve tretjini novega osebja iz EU-10 je bilo žensk. Delež 46,6 odstotka žensk v Komisiji pred širitvijo se je dvignil na 52,1 odstotka do konca leta 2010. Povečal se je tudi skupni delež žensk na vodstvenih položajih v Komisiji. S širitvijo se je tudi malce znižala povprečna starost osebja Komisije.

Zaposlitev tako velikega števila oseb, ki so v institucijo prišle od zunaj, je zahtevala precejšnja prizadevanja ne le Evropskega urada za izbor osebja (medinstitucionalnega organa, pristojnega za izbor osebja za vse institucije EU), ampak tudi služb Komisije, ki so izvajale vrsto novih ukrepov v pomoč vključitvi novega osebja in njihovih družin.

Število osebja iz desetih novih držav v višini 4 000 zaposlenih pomeni 16 odstotkov uradnikov in začasnih uslužbencev Komisije. Njihovo vključevanje je potekalo neovirano brez večjih prekinitev in brez ustavitve zaposlovanja iz drugih 15 držav članic. To skupaj z zaposlovanjem uradnikov iz Bolgarije in Romunije, ki je v teku, pomeni, da je Komisija leta 2011 resnično evropska institucija. Širitev leta 2004 je bila v primerjavi s prejšnjimi širitvami in zlasti glede na svoj obseg za Komisijo velik uspeh. Pridobljene izkušnje bodo pomagale pri prihodnjih širitvah in pri vključevanju novega osebja v korist sodelavcev iz vseh držav članic.

Glej spletno povezavo:

http://ec.europa.eu/civil_service/index_sl.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/news/2011/02/eu_10_recruitment_en.htm


Side Bar