Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/121

Briuselis, 2011 m. vasario 2 d.

Komisija džiaugiasi teigiamais pareigūnų iš 2004 m. į ES įstojusių valstybių narių įdarbinimo rezultatais

Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui (2010 m. gruodžio 31 d.) Europos Komisija viršijo darbuotojų iš 2004 m. į ES įstojusių 10 valstybių narių įdarbinimo tikslus. Galutinėje ataskaitoje teigiama, kad nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2010 m. pabaigos Komisija įdarbino 4 004 pareigūnus ir laikinuosius darbuotojus iš Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Maltos, Slovakijos, Slovėnijos ir Vengrijos. Tai yra gerokai daugiau nei numatytas plataus užmojo tikslas įdarbinti 3 508 darbuotojus. Vyresniųjų vadovų lygmeniu Komisija viršijo nustatytus tikslus, tai yra įdarbinti bent po vieną atstovą iš visų dešimties valstybių narių generaliniais direktoriais arba generalinių direktorių pavaduotojais. Panašių gerų rezultatų pasiekta įdarbinant direktorius ir skyrių vadovus. Be to, darbuotojų iš ES-10 įdarbinimas turėjo teigiamos įtakos lyčių pusiausvyrai Komisijoje – 2010 m. pabaigoje organizacijoje dirbo daugiau moterų nei vyrų, ir daugiau moterų užėmė vadovaujamąsias pareigas nei iki 2004 m. plėtros. Pareigūnų iš Bulgarijos ir Rumunijos įdarbinimas pereinamuoju laikotarpiu taip pat vyksta gerai. Jis tęsis iki 2011 m. pabaigos.

„Džiaugiuosi, kad po paskutinių plėtros etapų pasiekta itin gerų įdarbinimo rezultatų, – sakė už institucijų ryšius ir administravimą atsakingas Komisijos narys Marošas Šefčovičius. – Bet kuriai organizacijai sudėtinga įdarbinti ir integruoti daug naujų darbuotojų iš skirtingų šalių. Mes ne tik viršijome savo tikslus, bet ir radome puikių, atsidavusių darbui kolegų, kuriuos sėkmingai įtraukėme į organizacijos veiklą. Tai savo ruožtu suteikė Komisijai naujos energijos.“

Rengiantis didžiausiai plėtrai 2004 m., susitarta dėl taisyklių, pagal kurias pereinamuoju laikotarpiu iki 2010 m. gruodžio 31 d. darbuotojai iš naujųjų valstybių narių bus įdarbinami prioritetine tvarka. Panaši tvarka taikoma iki šių metų pabaigos Bulgarijai ir Rumunijai.

Komisija įsipareigojo iš ES-10 įdarbinti apie 3 500 darbuotojų, tai sudaro beveik 16 proc. viso iki plėtros dirbusio personalo. Vadovų įdarbinimo tikslai buvo nustatyti atsižvelgiant į proporcingai padidėjusį vadovaujamųjų postų skaičių. Komisija taip pat siekė įdarbinti bent po vieną generalinį direktorių arba generalinio direktoriaus pavaduotoją iš visų ES-10 šalių.

Bendras ES-10 tikslas (tiek AD kategorijos (administratorių), tiek AST kategorijos (asistentų) lygmeniu) pasiektas 2008 m. spalio mėn. – likus daugiau nei dvejiems metams iki laikotarpio pabaigos. Iki 2010 m. pabaigos iš viso įdarbinti 4 004 nuolatiniai pareigūnai ir laikinieji darbuotojai. Maždaug 62 proc. įdarbintų darbuotojų – AD kategorijos (universitetinį išsilavinimą turinčių asmenų). Be to, 2010 m. pabaigoje Komisijoje dirbo 595 pagal sutartis dirbantys darbuotojai ir 144 deleguotieji nacionaliniai ekspertai iš ES-10. Generalinių direktorių arba generalinių direktorių pavaduotojų lygmeniu įdarbinta bent po vieną asmenį iš visų 10 šalių, o aukščiausių vadovų lygmeniu – po du asmenis iš trijų šalių. Įdarbinti maždaug 42 direktoriai arba vyriausieji patarėjai ir 189 skyrių vadovai.

Vykdant įdarbinimo iš naujų valstybių narių politiką, reikėjo sulėtinti darbuotojų iš ES-15 priėmimą. Tačiau apžvelgiamu laikotarpiu išlaikytas tinkamas šio proceso tempas. Tai reiškia, kad ryškaus nevienodo geografinio pasiskirstymo neturėtų būti.

2004 m. plėtra turėjo teigiamos įtakos lyčių pusiausvyrai Komisijoje. Daugiau nei du trečdaliai iš ES-10 įdarbintų asmenų – moterys. Iki plėtros Komisijoje dirbo 46,6 proc. moterų, o 2010 m. pabaigoje šis skaičius išaugo iki 52,1 proc. Taip pat padaugėjo vadovaujamąsias pareigas Komisijoje užimančių moterų. Be to, dėl plėtros sumažėjo vidutinis Komisijos darbuotojų amžius.

Kad organizacijoje būtų įdarbinta tiek daug darbuotojų, turėjo labai prisidėti Europos personalo atrankos tarnyba, kuri yra už visų ES institucijų darbuotojų atranką atsakinga tarpinstitucinė įstaiga, ir Komisijos tarnybos, kurios įgyvendino įvairių naujų priemonių, kad padėtų naujiems darbuotojams ir jų šeimoms integruotis.

Iš 10 naujų valstybių narių įdarbinti 4 000 darbuotojai sudaro 16 proc. Komisijos pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų. Jų integracija vyko sklandžiai be didelių sutrikimų ir nesustabdė asmenų iš kitų 15 valstybių narių įdarbinimo proceso. Atsižvelgiant į šį procesą, taip pat tebevykstantį pareigūnų iš Bulgarijos ir Rumunijos įdarbinimą, galima teigti, kad Komisija 2011 m. yra tikra Europos institucija. Palyginti su ankstesniais plėtros etapais, 2004 m. plėtra, ypač turint omenyje jos mastą, yra didelis Komisijos laimėjimas. Įgyta patirtis bus naudinga vykdant tolesnę plėtrą ir palengvins naujų darbuotojų integraciją kolegų iš visų valstybių narių labui.

Žr. interneto svetainę:

http://ec.europa.eu/civil_service/index_lt.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/news/2011/02/eu_10_recruitment_en.htm


Side Bar