Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/121

Brüsszel, 2011. február 2.

A Bizottság üdvözli az Unióhoz 2004-ben csatlakozott tagállamok tisztviselőinek felvétele tekintetében elért eredményeket

A 2010. december 31-ig tartó átmeneti időszak lejártával az Európai Bizottság túllépte az Unióba 2004-ben belépő 10 tagállam tisztviselőinek felvételét illetően kitűzött célszámot. A végleges jelentés rámutat arra, hogy a Bizottság a 10 új tagállamból (Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország Málta, Szlovákia és Szlovénia) 2004. május 1-je és 2010 vége között 4 004 tisztviselőt és ideiglenes alkalmazottat vett fel, ami jóval meghaladja a már amúgy is ambiciózus tervet (3 508). A felsővezetői szintet illetően a Bizottság eredeti terve szerint a 10 új tagállam mindegyikének legalább egy főigazgatói vagy főigazgató-helyettesi poszttal kellene rendelkeznie, mely célkitűzést szintén sikerült túlteljesíteni. Az igazgatók és csoportvezetők toborzása ugyancsak sikeresen zajlott. A 10 új tagállam tisztviselőinek felvétele pozitív hatást gyakorolt a nemek közötti egyensúlyra is, aminek eredményeképpen 2010 végére a Bizottságnál túlsúlyba kerültek a női alkalmazottak és a női vezetők aránya is magasabb a 2004-es bővítés előttinél. A romániai és bulgáriai tisztviselők felvétele ugyancsak zökkenőmentesen halad, rájuk 2011-ig tartó átmeneti időszak vonatkozik.

„Örömmel tapasztalom, hogy a legutóbbi bővítéseket követő toborzás egyértelmű siker” nyilatkozta Maroš Šefčovič, az intézményközi kapcsolatokért és igazgatásért felelős európai bizottsági alelnök. „Ilyen nagy számú, és különböző országokból érkező új alkalmazott kiválasztása és felvétele minden szervezet számára kihívást jelent. Célkitűzéseink elérésén túl tehetséges és elkötelezett kollégákra találtunk, akik sikeresen beilleszkedtek szervezeti struktúránkba, és ezzel a Bizottság is új lendületet kapott.

A történelmileg legnagyobb 2004-es bővítés előkészítési szakaszában elfogadott szabályok lehetővé tették, hogy az új tagállamokból érkező alkalmazottakra – a 2010. december 31-ig tartó átmeneti időszak alatt – preferenciális felvételi politikát alkalmazzunk. Bulgáriát és Romániát illetően az idei év végéig hasonló megállapodás van érvényben.

Az EU-10 állampolgárok esetében a Bizottság mintegy 3 500 alkalmazott felvételére vállalt kötelezettséget, ami a bővítés előtti álláshelyek majdnem 16%-ának felel meg. A vezetők felvételének célszámait a vezetői álláshelyek számának arányos növekedése alapján állapították meg. A Bizottság tervei között szerepelt továbbá, hogy a 10 új tagállam mindegyikének legalább egy főigazgatói vagy főigazgató-helyettesi poszt jusson.

Az EU-10-re vonatkozó általános célkitűzés megvalósítása mind a közigazgatási tisztviselők (AD), mint pedig az asszisztensek (AST) esetében a tervezettnél 2 évvel korábban, már 2008 októberében teljesült. 2010 végére a Bizottság 4 004 állandó tisztviselőt és ideiglenes alkalmazottat vett fel. Kb. 62%-uk (oklevéllel rendelkező) közigazgatási tisztviselő. A 10 új tagállamból 2010 végén emellett 595 szerződéses alkalmazott és 144 kiküldött nemzeti szakértő állt a Bizottság alkalmazásában. A 10 ország mindegyikéből kinevezésre került legalább egy főigazgató vagy főigazgató-helyettes, sőt, 3 ország esetében két-két személy került felsővezetői posztra. Ezenkívül 42 igazgatót/főtanácsadót és 189 csoportvezetőt vettek fel.

Az átmeneti időszakban az új tagállamok állampolgárainak toborzása miatt a 15 régi tagállam tekintetében szükségszerűen lassult a felvétel üteme, de nem állt meg, így nem kell tartani a földrajzi egyensúly felbomlásától.

A 2004-es bővítés pozitív hatást gyakorolt a nemek közötti egyensúlyra. Az EU-10-ből felvett alkalmazottak több mint kétharmada nő. A bizottsági női alkalmazottak bővítés előtti 46,6%-os aránya 2010 végére 52,1%-ra emelkedett. A vezetői pozíciót betöltő nők aránya is emelkedett. A bővítéssel a bizottsági alkalmazottak átlagéletkora is csökkent valamelyest.

Mind az uniós intézmények alkalmazottainak kiválasztásával megbízott intézményközi szerv, az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal, mind az új alkalmazottak, illetve családtagjaik beilleszkedését segítő intézkedéseket végrehajtó bizottsági szolgálatok részéről jelentős erőfeszítést igényelt az, hogy ilyen nagy számban kellett külső felvételi eljárásban toborozni.

A 10 új tagállamból felvett 4 000 alkalmazott a Bizottság tisztviselőinek és ideiglenes alkalmazottainak 16%-át teszi ki. Beilleszkedésük zökkenőmentesen, nagyobb fennakadások nélkül zajlott. Felvételük nem állította le a 15 régi tagállamból történő toborozást. Ennek alapján, illetve a bolgár és román tisztviselők folyamatban lévő felvétele tükrében a Bizottság 2011-ben igazi európai intézménynek számít. A korábbi bővítésekhez képest, és tekintettel a bővítés hatalmas méretére, a Bizottság szempontjából igazi sikertörténet volt a 2004-es bővítés. A tanulságok hasznosak lesznek az Unió további bővítései alkalmával és valamennyi bizottsági alkalmazott javát szolgálva megkönnyítik majd az új kollégák beilleszkedését.

Lásd link:

http://ec.europa.eu/civil_service/index_hu.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/news/2011/02/eu_10_recruitment_en.htm


Side Bar