Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/121

Bryssel 2. helmikuuta 2011

EU-virkamiesten rekrytointi uusista jäsenmaista sujunut hyvin

Komissio on ylittänyt tavoitteensa virkamiesten rekrytoinnissa EU:hun vuonna 2004 liittyneistä kymmenestä maasta. Rekrytointia koskevan loppuraportin mukaan komissio otti toukokuusta 2004 vuoden 2010 loppuun kestäneen siirtymäkauden aikana palvelukseensa yhteensä 4 004 virkamiestä ja toimihenkilöä Kyproksesta, Latviasta, Liettuasta, Maltasta, Puolasta, Slovakiasta, Sloveniasta, Tšekistä, Unkarista ja Virosta. Tavoite ylittyi lähes 500:lla. Kokonaistavoitteen lisäksi rekrytointitavoitteet ylitettiin myös johtotasolla ja naisten palkkaamisessa. Myös rekrytointi vuonna 2007 liittyneistä Bulgariasta ja Romaniasta on edistynyt hyvin.

EU:n kaikkien aikojen suurinta, vuonna 2004 toteutunutta laajentumista valmisteltaessa sovittiin, että henkilöstöä pyritään 31. joulukuuta 2010 päättyneen siirtymäkauden aikana rekrytoimaan ensi sijassa uusista jäsenvaltioista. Vastaavanlainen järjestely on voimassa Bulgarian ja Romanian osalta tämän vuoden loppuun.

Institutionaalisista suhteista ja hallinnosta vastaava komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič pitää viimeaikaista laajentumisten jälkeistä rekrytointia erittäin onnistuneena. ”Uuden henkilöstön valinta ja palvelukseen ottaminen useista eri maista on suuri haaste mille tahansa organisaatiolle. Komissio on kuitenkin onnistunut tässä yli odotusten ja löytänyt erittäin päteviä, työhönsä sitoutuneita työntekijöitä, jotka ovat tuoneet komissioon uutta energiaa”, Sefčovič sanoo.

Komissio sitoutui rekrytoimaan EU:hun vuonna 2004 liittyneistä jäsenvaltioista yhteensä noin 3 500 työntekijää. Määrä on lähes 16 prosenttia laajentumista edeltäneestä virkojen kokonaismäärästä.

Kokonaistavoite saavutettiin yli kaksi vuotta etuajassa lokakuussa 2008 sekä hallintovirkamiesten että hallintoavustajien osalta. Vuoden 2010 lopussa palvelukseen oli otettu jo 4 004 vakinaista virkamiestä ja väliaikaista toimihenkilöä. Noin 62 prosenttia näistä oli hallintovirkamiehiä. Lisäksi komission palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa yhteensä 595 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 144 kansallista asiantuntijaa uusista jäsenvaltioista ja kustakin uudesta jäsenvaltiosta oli palkattu vähintään yksi pääjohtaja tai varapääjohtaja, myös ylimmän johdon tasolle (kolmesta jäsenvaltiosta kustakin kaksi). Johtajia ja vanhempia neuvonantajia oli rekrytoitu 42 ja yksikönpäälliköitä 189.

Rekrytointi uusista jäsenvaltioista vähensi 15 vanhasta jäsenvaltiosta palkatun uuden henkilöstön määrää. Näistä jäsenvaltioista otettiin kuitenkin edelleen palvelukseen virkamiehiä, joten merkittävää maantieteellistä epätasapainoa ei ole odotettavissa.

Vuonna 2004 tapahtunut laajentuminen vaikutti myönteisesti sukupuolijakaumaan komissiossa. Yli kaksi kolmannesta uusista jäsenvaltioista palkatusta henkilöstöstä oli naisia. Naisten osuus, joka ennen laajentumista oli 46,6 prosenttia, oli vuoden 2010 loppuun mennessä kasvanut komissiossa 52,1 prosenttiin. Myös naisjohtajien osuus kasvoi. Samaan aikaan komission henkilöstön keskimääräinen ikä laski hieman.

Tällainen laajamittainen rekrytointi edellytti merkittävää panosta EU:n henkilöstövalintatoimistolta, joka vastaa kaikkien toimielinten henkilöstön rekrytoinnista, ja komission yksiköiltä, jotka auttoivat uusia työntekijöitä ja heidän perheitään uuteen elämäntilanteeseen sopeutumisessa.

Kymmenestä uudesta jäsenvaltiosta rekrytoidut 4 000 työntekijää muodostavat 16 prosenttia komission virkamiehistä ja toimihenkilöistä. Komissio on ottanut heidät osaksi organisaatiotaan vaikeuksitta ja jatkanut samalla rekrytointia 15 vanhasta jäsenvaltiosta sekä Bulgariasta ja Romaniasta. Tämä merkitsee, että vuonna 2011 komissio on aidosti eurooppalainen toimielin. Komissio voi näin todeta, että EU:n vuonna 2004 tapahtunut kaikkien aikojen suurin laajentuminen on onnistunut erittäin hyvin. Siitä saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää tulevissa laajentumisissa, ja komissio voi niiden ansiosta tukea kaikkia uusia työntekijöitään uuteen organisaatioon integroitumisessa.

Ks.:

http://ec.europa.eu/civil_service/index_fi.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/news/2011/02/eu_10_recruitment_en.htm


Side Bar