Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/121

Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2011

Η Επιτροπή χαιρετίζει την επιτυχή έκβαση της πρόσληψης προσωπικού από τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004

Στο τέλος της μεταβατικής περιόδου (31.12.2010), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερέβη τους στόχους της ως προς την πρόσληψη προσωπικού από τα 10 κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004. Σύμφωνα με την τελική έκθεση, μεταξύ 1ης Μαΐου 2004 και το τέλος του 2010, η Επιτροπή προσέλαβε 4.004 υπαλλήλους, μόνιμους και έκτακτους, από την Τσεχική Δημοκρατία, την Κύπρο, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία – πολύ περισσότερους από τον φιλόδοξο στόχο των 3.508 υπαλλήλων. Όσον αφορά τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, και εδώ η Επιτροπή υπερέβη τους στόχους που είχε θέσει, συγκεκριμένα να έχει τουλάχιστον ένα υπήκοο από κάθε ένα από τα 10 κράτη μέλη σε θέση Γενικού Διευθυντή ή Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. Παρόμοια επιτυχία σημειώθηκε και στην πρόσληψη διευθυντών και προϊσταμένων διοικητικής μονάδας. Η πρόσληψη προσωπικού από την ΕΕ-10 είχε επίσης θετικό αντίκτυπο στην ισορροπία των φύλων στην Επιτροπή: στο τέλος του 2010 υπήρχαν περισσότερες γυναίκες από άνδρες στο οργανόγραμμα και μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών σε θέσεις στελεχών απ’ ό,τι πριν από τη διεύρυνση του 2004. Η μεταβατική περίοδος για την πρόσληψη υπαλλήλων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία εξελίσσεται επίσης θετικά, και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2011.

"Χαίρομαι ιδιαίτερα για την εξαιρετική επιτυχία που είχε το εγχείρημα της πρόσληψης υπαλλήλων μετά από τις πρόσφατες διευρύνσεις", δήλωσε ο κ. Maroš Šefčovič, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις και τη διοίκηση. "Η επιλογή και η ενσωμάτωση μεγάλου αριθμού νέων υπαλλήλων από διάφορες χώρες αποτελεί πρόκληση για κάθε οργανισμό. Εμείς, όχι μόνο υπερβήκαμε τους στόχους μας, αλλά βρήκαμε εξαιρετικούς και αφοσιωμένους υπαλλήλους και πετύχαμε την σταδιακή τους ένταξη στον οργανισμό μας, γεγονός που έδωσε νέα ώθηση στην Επιτροπή."

Κατά την πορεία προς την μεγαλύτερη διεύρυνση που έγινε ποτέ μέχρι το 2004, συμφωνήθηκε η προτιμησιακή πρόσληψη προσωπικού από τα νέα κράτη μέλη για μια μεταβατική περίοδο, η οποία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010. Παρόμοια ρύθμιση εφαρμόζεται, έως το τέλος του τρέχοντος έτους, για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Για τους υπηκόους της ΕΕ-10, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να προβεί σε 3.500 περίπου προσλήψεις, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 16% του συνολικού αριθμού θέσεων πριν από τη διεύρυνση. Οι στόχοι για την πρόσληψη διευθυντικών στελεχών στηρίχτηκαν σε αναλογική αύξηση του αριθμού των διοικητικών λειτουργιών. Εξάλλου, η Επιτροπή είχε στόχο να προσλάβει τουλάχιστον ένα Γενικό Διευθυντή ή Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή από κάθε μια από τις χώρες Ε-10.

Ο γενικός στόχος για την ΕΕ-10 επετεύχθη τον Οκτώβριο 2008, δύο τουλάχιστον έτη πριν από ό,τι είχε προβλεφθεί, τόσο για τους διοικητικούς υπαλλήλους (AD) όσο και για τους βοηθούς (AST). Στο τέλος του 2010, ο αριθμός των προσλήψεων μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων είχε φθάσει τους 4.004. Περίπου το 62% αυτών των προσλήψεων αφορούσε βαθμούς AD (πτυχιούχους). Επιπλέον, 595 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 144 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες από χώρες της ΕΕ-10 εργάζονταν για την Επιτροπή στο τέλος του 2010. Τουλάχιστον ένας υπήκοος από κάθε μια από τις 10 χώρες βρισκόταν σε θέση Γενικού Διευθυντή ή Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, και δύο εξ αυτών σε υψηλές ιεραρχικά θέσεις προέρχονται από τρεις από αυτές τις χώρες. Εξάλλου, προσελήφθησαν 42 διευθυντές/κύριοι σύμβουλοι και 189 προϊστάμενοι διοικητικών μονάδων.

Η πολιτική προσλήψεων από τα νέα κράτη μέλη αναγκαστικά επιβράδυνε τις προσλήψεις από χώρες της ΕΕ-15. Ωστόσο και αυτές διατήρησαν ένα εύλογο ρυθμό αυτή την περίοδο, χωρίς να σημειωθούν σοβαρές γεωγραφικές ανισορροπίες.

Η διεύρυνση του 2004 είχε επίσης θετικό αντίκτυπο στην ισορροπία των φύλων στην Επιτροπή. Πάνω από τα 2/3 του προσωπικού που προσελήφθη από χώρες της ΕΕ-10 ήσαν γυναίκες. Το ποσοστό των γυναικών στην Επιτροπή, που πριν από τη διεύρυνση ήταν 46,6%, αυξήθηκε σε 52,1% ως το τέλος του 2010. Σημειώθηκε επίσης αύξηση όσον αφορά το ποσοστό γυναικών που κατέχουν θέση ανώτερου στελέχους στην Επιτροπή. Η διεύρυνση είχε επίσης ως αποτέλεσμα να μειωθεί ελαφρά η μέση ηλικία των υπαλλήλων της Επιτροπής.

Η πρόσληψη τόσο πολλών υπαλλήλων εκτός του οργανισμού απαίτησε σημαντικές προσπάθειες αφενός από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO), την διοργανική υπηρεσία που έχει αναλάβει την επιλογή προσωπικού για όλα τα όργανα της ΕΕ, και αφετέρου από τις υπηρεσίες της Επιτροπής που έθεσαν σε εφαρμογή σειρά μέτρων για να διευκολύνουν την ένταξη των νέων υπαλλήλων και των οικογενειών τους.

Οι 4.000 υπάλληλοι που προσελήφθησαν από τα 10 νέα κράτη μέλη αντιπροσωπεύουν το 16% των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων της Επιτροπής. Η ενσωμάτωσή τους έγινε ομαλά, χωρίς σοβαρές διαταραχές και χωρίς να αναστείλει την πρόσληψη προσωπικού από τα άλλα 15 κράτη μέλη. Αυτό, σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη πρόσληψη υπαλλήλων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, καταδεικνύει ότι η Επιτροπή, το 2011, είναι ένας γνήσιος ευρωπαϊκός οργανισμός. Σε σύγκριση προς άλλες διευρύνσεις, και ιδιαίτερα λόγω του μεγέθους της, η διεύρυνση του 2004 αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία για την Επιτροπή. Τα διδάγματα που αντλήθηκαν θα συμβάλει στις μελλοντικές διευρύνσεις και η ένταξη του νέου προσωπικού θα αποβεί προς όφελος των συναδέλφων του από τα άλλα κράτη μέλη.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο.

http://ec.europa.eu/civil_service/index_el.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/news/2011/02/eu_10_recruitment_en.htm


Side Bar