Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Noi norme pentru sporirea eficienței, rezilienței și transparenței piețelor financiare în Europa

Bruxelles, 20 octombrie 2011 - În ultimii ani, piețele financiare au înregistrat schimbări enorme. Au apărut noi locuri de tranzacționare și noi produse, iar evoluțiile tehnologice (cum ar fi tranzacțiile cu frecvență ridicată) au modificat peisajul financiar. Pe baza concluziilor desprinse în urma crizei financiare din 2008, în cadrul summitului G20 de la Pittsburgh din 2009 s-a convenit asupra necesității de a asigura o mai mare transparență și o supraveghere sporită pentru piețele mai puțin reglementate – cum ar fi cele ale instrumentelor financiare derivate - și asupra abordării problemei volatilității excesive a prețurilor pe piețele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri. Ca reacție la această stare de fapt, Comisia Europeană a prezentat astăzi propuneri de revizuire a Directivei privind piețele instrumentelor financiare (MiFID). Aceste propuneri constau într-o directivă și un regulament, ele având ca obiectiv sporirea eficienței, rezilienței și transparenței piețelor financiare și întărirea protecției investitorilor. Noul cadru va lărgi, de asemenea, competențele de supraveghere ale autorităților de reglementare și va oferi norme clare de operare pentru toate activitățile de tranzacționare. Discuții similare se desfășoară în prezent în Statele Unite și în alte mari centre financiare ale lumii.

Comisarul pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a declarat: „Piețele financiare trebuie să deservească economia reală și nu invers. Piețele au suferit modificări pe parcursul anilor iar legislația noastră trebuie să țină pasul cu aceste modificări. Criza a tras un semnal grav de alarmă în ceea ce privește gradul de opacitate și de complexitate la care au ajuns astăzi anumite activități și produse financiare. Această situație trebuie să se schimbe. Propunerile de astăzi vor contribui la crearea unor piețe financiare mai bune, mai sigure și cu o mai mare deschidere.”

Context

Aflată în vigoare din noiembrie 2007, Directiva inițială privind piețele instrumentelor financiare (Directiva MiFID) reglementează atât furnizarea serviciilor de investiții în instrumente financiare (cum ar fi brokerajul, consilierea, tranzacționarea, gestionarea portofoliului, subscrierea etc.) de către bănci și societăți de investiții, cât și funcționarea burselor tradiționale și a locurilor de tranzacționare alternative (așa-numitele sisteme multilaterale de tranzacționare). Cu toate că MiFID a generat concurență între aceste servicii și a creat mai multe posibilități de alegere și prețuri mai mici pentru investitori, criza financiară a scos la iveală o serie de deficiențe.

Elementele fundamentale ale propunerii:

Structuri de piață mai robuste și mai eficiente: MiFID formulase deja dispoziții privind sistemele multilaterale de tranzacționare și piețele reglementate, însă directiva revizuită va introduce un nou tip de loc de tranzacționare în acest cadru legislativ: sistemele organizate de tranzacționare (Organised Trading Facility - OTF). Acestea sunt platforme organizate, nereglementate în prezent, dar care joacă un rol din ce în ce mai important. De exemplu, contractele pe instrumente financiare derivate standardizate sunt din ce în ce mai frecvent tranzacționate pe aceste platforme. Noua propunere va umple acest gol. Directiva MiFID revizuită va permite în continuare existența unor modele comerciale diferite, dar va garanta atât obligativitatea funcționării tuturor locurilor de tranzacționare conform acelorași reguli de transparență cât și atenuarea conflictelor de interese.

Pentru a facilita accesul mai liber al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) la piețele de capital, propunerile vor introduce, de asemenea, crearea unei etichete specifice piețelor IMM-urilor. Astfel, platformele care își propun să răspundă nevoilor IMM-urilor vor dispune de o etichetă de calitate.

Luarea în considerare a inovațiilor tehnologice: Directiva MiFID actualizată va introduce totodată noi măsuri de salvgardare pentru activitățile de tranzacționare algoritmice și cele cu frecvență ridicată, care au condus la o creștere considerabilă a vitezei de tranzacționare și care prezintă posibile riscuri sistemice. Aceste măsuri de salvgardare includ cerința ca toți traderii algoritmici să facă obiectul unei reglementări adecvate, prevăzând o lichiditate corespunzătoare și norme care să-i împiedice pe aceștia să sporească volatilitatea prin intrări și ieșiri repetate de pe piață. În sfârșit, propunerile vor îmbunătăți condițiile concurențiale în domeniul unor servicii post‑tranzacționare esențiale cum ar fi compensarea, care în stadiul lor actual ar putea afecta concurența între locurile de tranzacționare.

O transparență sporită: Prin introducerea categoriei OTF-urilor, măsurile propuse vor spori transparența activităților de tranzacționare pe piețele de capital, inclusiv pe „piețele opace” (dark pools) (volume de tranzacționare sau lichidități care nu sunt disponibile pe platformele publice). Derogările vor fi permise doar în condițiile prevăzute de lege. Se va introduce de asemenea un nou regim de transparență a tranzacțiilor pentru piețe altele decât cele de capital (adică piețele obligațiunilor, ale produselor financiare structurate și ale instrumentelor financiare derivate). În plus, datorită cerințelor nou‑introduse referitoare la reunirea tuturor datelor de piață într‑un singur loc, investitorii vor avea o imagine de ansamblu a tuturor tranzacțiilor din UE, fapt ce le va înlesni luarea unei decizii în cunoștință de cauză.

Competențe de supraveghere consolidate și un cadru mai strict pentru piețele de instrumente financiare derivate pe mărfuri: Măsurile propuse vor întări rolul și prerogativele organismelor de reglementare. În coordonare cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP) și în circumstanțe bine definite, autoritățile de supraveghere vor putea interzice produse, servicii sau practici specifice, în cazul existenței unor amenințări la adresa protecției investitorilor, a stabilității financiare sau funcționării corespunzătoare a piețelor. Propunerile prevăd, de asemenea, consolidarea supravegherii piețelor de instrumente financiare derivate pe mărfuri. Directiva introduce o obligație de raportare a poziției pentru fiecare categorie de trader. Aceasta va permite organismelor de reglementare și participanților de pe piață să evalueze mai bine rolul speculațiilor pe aceste piețe. În plus, Comisia propune abilitarea organismelor de reglementare a piețelor financiare în ceea ce privește monitorizarea și intervenția în orice etapă a activității de tranzacționare cu toate instrumentele financiare derivate pe mărfuri, inclusiv sub forma limitării pozițiilor, în cazul în care există suspiciuni cu privire la caracterul conjectural al pieței. Summit-ul G20 de la Cannes din 3 - 4 noiembrie va aborda, de asemenea, chestiunea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri.

Protecție sporită a investitorilor: Întemeiată pe un set complet de norme deja existente, Directiva MiFID revizuită stabilește cerințe mai stricte pentru administrarea portofoliului, consultanța privind investițiile și oferta de produse financiare complexe, cum ar fi produsele structurate. Pentru a preveni conflicte potențiale de interese, consultanților independenți și managerilor de portofoliu li se va interzice efectuarea sau primirea de plăți din partea terților sau orice alt fel de câștiguri monetare. În sfârșit, sunt introduse norme privind guvernanța corporativă și responsabilitatea administratorilor pentru toate societățile de investiți.

Etapele următoare: Propunerile urmează să fie prezentate Parlamentului European și Consiliului (statelor membre) pentru negociere și adoptare. Odată regulamentul adoptat, directiva și normele tehnice necesare pentru implementarea acesteia se vor aplica împreună cu începere de la aceeași dată.

A se vedea de asemenea MEMO/11/716

Informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

Persoane de contact :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar