Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Új szabályok az európai pénzügyi piacok hatékonyabbá, rugalmasabbá és átláthatóbbá tétele érdekében

Brüsszel, 2011. október 20. – Az elmúlt években gyökeres átalakulás ment végbe a pénzügyi piacokon. Új kereskedési helyszínek és termékek jelentek meg, és az olyan technológiai fejlemények, mint a nagy gyakoriságú, számítógépes algoritmusok által vezérelt kereskedés szintén változásokat hozott. A 2008-as pénzügyi válság során szerzett tapasztalatokra támaszkodva a G20-csoport 2009. évi pittsburgh-i csúcstalálkozóján arról született megállapodás, hogy fokozni kell a kevésbé szabályozott piacok, köztük a származékos piacok átláthatóságát és felügyeletét, valamint arról, hogy megoldást kell találni a nyersanyagok származékos piacain tapasztalható szélsőséges áringadozás kérdésére. Ezen körülményekre reagálva az Európai Bizottság a mai napon a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv módosítására vonatkozó javaslatokat terjesztett elő: az irányelv és a rendelet célja a pénzügyi piacok hatékonyabbá, rugalmasabbá és átláthatóbbá tétele, illetve a befektetők védelmének erősítése. Az új jogszabályi keretek révén egyúttal növekedni fog a szabályozó hatóságok hatásköre, és egyértelmű működési szabályok vonatkoznak majd valamennyi kereskedési tevékenységre. Az Egyesült Államokban és a világ többi pénzügyi központjában szintén folynak hasonló célú tárgyalások.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „A pénzügyi piacoknak kell a reálgazdaságot szolgálniuk, nem pedig fordítva. A piacok az utóbbi években átalakultak, és az uniós jognak ezzel lépést kell tartania. A válság kemény emlékeztetőül szolgál arra, hogy mennyire összetetté és átláthatatlanná váltak egyes tevékenységek és termékek. Ezen változtatni kell. A ma közzétett javaslatok segíteni fognak a pénzügyi piacok javításában, valamint biztonságosabbá és nyitottabbá tételében.”

Előzmények

A pénzügyi eszközök piacairól szóló eredeti irányelv 2007 novembere óta van hatályban és a különféle pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó befektetési szolgáltatások (köztük az alkuszi tevékenység, a tanácsadás, a kereskedés, a portfoliókezelés, a jegyzés stb.) bankok, illetve befektetési cégek általi nyújtását, továbbá a hagyományos tőzsdék és az alternatív kereskedési helyek (az úgynevezett multilaterális kereskedési rendszerek) működését szabályozza. Az irányelv nyomán versenyhelyzet alakult ki ezen szolgáltatások között, a befektetők pedig nagyobb kínálatot és alacsonyabb árakat élvezhetnek, a pénzügyi válság azonban rávilágított a rendszer hiányosságaira.

A javaslat fő elemei:

Szilárdabb és hatékonyabb piaci struktúrák: A pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv eddig is kiterjedt a multilaterális kereskedési rendszerekre és a szabályozott piacokra, a felülvizsgált változat azonban egy további kereskedési helyet, a szervezett kereskedési rendszert (OTF) is bevonja a szabályozási keretek hatálya alá. A szervezett kereskedési rendszerek olyan szervezett platformok, amelyek jelenleg nincsenek szabályozva, szerepük azonban folyamatosan nő. E platformokon például egyre nagyobb mértékű a szabványos származékos ügyletek kereskedelme. Az új javaslat megszünteti ezt a joghézagot. A felülvizsgált irányelv továbbra is sokféle üzleti modellt tesz lehetővé, azonban gondoskodik róla, hogy valamennyi kereskedési hely ugyanazon átláthatósági szabályok alapján működjön, és feloldódjanak az összeférhetetlenségek.

Annak érdekében, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv-k) könnyebben férjenek hozzá a tőkepiacokhoz, a javaslatok a kkv-kat célzó piacokat jelző külön címke bevezetéséről rendelkeznek, amely címkét azok a platformok nyerhetik el, amelyek a kkv-k igényeinek kielégítését célozzák meg.

A technológiai újítások figyelembevétele: A pénzügyi eszközök piacairól szóló új irányelv mindezeken túl új biztosítékokat vezet be az algoritmikus és a nagy gyakoriságú kereskedés esetében, amelyek drasztikusan megnövelték a kereskedés sebességét és esetleges rendszerkockázatot jelenthetnek. A biztosítékok között meg kell említeni annak előírását, hogy az algoritmikus kereskedést folytató összes kereskedő kerüljön megfelelő szabályozás alá, rendelkezzen kellő likviditással, továbbá azon szabályokat, amelyek megakadályozzák, hogy a piacokra való be- és kilépésük növelje a volatilitást. Végül a javaslatok nyomán javulni fognak a klíringre, és más alapvető, kereskedelem utáni pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó feltételek, amelyek hiányában a kereskedési helyek közötti verseny torzulhat.

Fokozott átláthatóság: A javaslatok a szervezett kereskedési rendszer kategóriájának bevezetése révén javítani fogják a részvénypiacokon zajló kereskedés, és ezen belül a „dark pool”-ok (azaz a nyilvános platformokon nem megjelenő kereskedési volumenek és likvid eszközök) átláthatóságát. A szabályok alól csak meghatározott körülmények esetén lehet mentességet biztosítani. A javaslat nyomán a részvénypiacoktól különböző piacokon (azaz a kötvények, a strukturált pénzügyi termékek és a származékos termékek piacán) zajló kereskedésre vonatkozó új átláthatósági rendszer kerül bevezetésre. Továbbá azon újonnan bevezetett követelményeknek köszönhetően, amelyek értelmében a piacra vonatkozó összes adatot egy helyen kell összegyűjteni, a befektetők átfogó képet kaphatnak az EU-ban zajló valamennyi kereskedési tevékenységről, ez alapján pedig megalapozottabb döntéseket tudnak hozni.

A felügyeleti hatáskörök megerősítése és a nyersanyagok származékos piacaira vonatkozó szabályok szigorítása: A javaslatok nyomán meg fog erősödni a szabályozó hatóságok szerepe és hatásköre. Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatósággal (ESMA) együttműködésben, és meghatározott körülmények fennállása esetén a szabályozó hatóságoknak lehetőségük lesz egyes termékek, szolgáltatások vagy gyakorlatok tekintetében tilalmat elrendelni, amennyiben a befektetők védelmét, a pénzügyi stabilitást vagy a piacok megfelelő működését fenyegetve látják. A javaslatok értelmében a nyersanyagok származékos piacaira vonatkozó szabályok is szigorodnak, és bevezetésre kerül egy kereskedőkategóriánkénti pozíciójelentési kötelezettség, amelynek segítségével a szabályozó hatóságok és a piaci szereplők könnyebben megítélhetik, hogy mekkora szerepet játszik a spekuláció a szóban forgó piacokon. Mindezeken túl a Bizottság azt javasolja, hogy a pénzügyi szabályozó hatóságok kapjanak felhatalmazást arra, hogy nyomon kövessék a nyersanyagok származékos ügyleteivel kapcsolatos kereskedési tevékenységet és rendellenes piaci működés gyanúja esetén beavatkozzanak, akár a pozíciókra vonatkozó korlátok megállapítása révén is. A G20-csoport november 3-4. között Cannes-ban tartandó csúcstalálkozóján szintén foglalkozni fognak a nyersanyagok származékos ügyleteinek kérdésével.

A befektetők védelmének növelése: A már meglévő szabályokra támaszkodva a pénzügyi eszközök piacairól szóló felülvizsgált irányelv szigorúbb követelményeket ír elő a portfóliókezelésre, a befektetési tanácsadásra és a strukturált termékek és más komplex pénzügyi termékek kínálatára vonatkozóan. A potenciális összeférhetetlenségek megelőzése érdekében a független tanácsadóknak és portfóliókezelőknek tilos lesz harmadik felektől pénzösszeget vagy egyéb pénzügyi előnyt elfogadni. Végül valamennyi befektetési cégre vonatkozóan a vállalatirányításra és a vezetői felelősségre vonatkozó szabályok kerülnek bevezetésre.

A következő lépések: Következő lépésként a javaslat az Európai Parlament és a Tanács (a tagállamok) elé kerül megtárgyalásra és elfogadásra. A már elfogadott rendelet és irányelv, valamint a végrehajtásukhoz szükséges technikai szabályok egy időben lépnek majd hatályba.

Lásd még: MEMO/11/716

További információk:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

Kapcsolattartók :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar