Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia Europeană propune sancțiuni penale pentru utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate și manipulările pieței, cu scopul de a spori efectul disuasiv și integritatea pieței

Bruxelles, 20 octombrie 2011 – În prezent, investitorii care desfășoară tranzacții pe baza informațiilor privilegiate și care manipulează piețele prin răspândirea de informații false sau eronate pot evita sancțiunile aplicabile profitând de diferențele dintre legislațiile celor 27 de state membre ale UE. În unele țări, autoritățile nu dispun de competențe de sancționare eficace, în timp ce în altele nu există sancțiuni penale pentru anumite infracțiuni legate de utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate și de manipularea pieței. Sancțiunile eficiente pot avea un puternic efect disuasiv și pot consolida integritatea piețelor financiare ale UE. Din acest motiv, Comisia Europeană propune astăzi norme la nivelul întregii UE care să prevadă sancțiuni penale minime pentru utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate și pentru manipularea pieței. Este prima dată când Comisia se prevalează de noile competențe care îi sunt conferite în temeiul Tratatului de la Lisabona pentru a aplica o politică a UE prin intermediul unor sancțiuni penale. Directiva propusă obligă statele membre să ia măsurile necesare pentru a garanta că infracțiunile de utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate și de manipulare a pieței fac obiectul unor sancțiuni penale. De asemenea, statele membre vor avea obligația de a impune sancțiuni penale pentru instigarea, participarea și complicitatea la abuzul de piață, precum și pentru tentativele de comitere a unor astfel de infracțiuni. Directiva vine în completarea propunerii de regulament privind abuzul de piață, adoptată astăzi, care ameliorează cadrul legislativ existent al UE și consolidează sancțiunile administrative.

Comisarul UE pentru justiție, Viviane Reding, a declarat în legătură cu acest subiect: „În aceste vremuri de criză, este esențial ca cetățenii să-și recapete încrederea în piețele noastre. Din acest motiv, ca o completare la supravegherea eficientă a piețelor, Comisia propune astăzi consolidarea, prin recurgerea la dreptul penal, a aplicării normelor UE privind combaterea utilizării abuzive a informațiilor privilegiate și a manipulării pieței. Comportamentul infracțional nu are ce căuta pe piețele financiare ale Europei!"

Comisarul pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a declarat: „În prezent, sancțiunile prevăzute pentru abuzul de piață sunt prea divergente și nu au efectul disuasiv necesar. Prin impunerea de sancțiuni penale pentru cazurile grave de abuz de piață în întreaga UE, transmitem un mesaj clar, menit să-i descurajeze pe potențialii infractori – oricine utilizează abuziv informații privilegiate sau manipulează piața riscã pedeapsa cu închisoarea și înscrierea delictului în cazierul judiciar. Aceste propuneri vor spori integritatea pieței, vor promova încrederea investitorilor și vor crea condiții echitabile în cadrul pieței interne."

Definirea infracțiunilor penale la nivelul UE

Utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate are loc atunci când o persoană care deține informații din interior, de natură să influențeze prețurile, desfășoară tranzacții cu instrumente financiare conexe. Manipularea pieței are loc în momentul în care o persoană manipulează în mod artificial prețurile instrumentelor financiare prin practici precum răspândirea de informații false sau eronate și desfășurarea de tranzacții cu instrumente conexe, pentru a obține profituri. Împreună, aceste practici sunt cunoscute sub denumirea de abuz de piață.

Propunerea de directivă definește două infracțiuni – utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate și manipularea pieței – care ar trebui considerate de statele membre drept infracțiuni penale în cazul în care sunt săvârșite intenționat. În concordanță cu sfera de aplicare a propunerii de regulament privind abuzul de piață, sunt excluse din sfera respectivă unele tranzacții desfășurate în anumite scopuri: programele de răscumpărare și de stabilizare, activitățile din domeniul politicii monetare și al administrării datoriilor, precum și activitățile referitoare la cotele de emisie, desfășurate în contextul politicii privind schimbările climatice.

De asemenea, propunerea solicită statelor membre să aplice sancțiuni penale pentru instigarea, participarea și complicitatea la utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate și la manipularea pieței, precum și pentru tentativele de comitere a acestor forme de abuz de piață. Răspunderea penală sau nepenală ar trebui extinsă și la persoanele juridice.

Statele membre ar trebui să se asigure că sancțiunile penale impuse pentru aceste infracțiuni sunt efective, proporționale și au efect disuasiv. Propunerea include o clauză de revizuire conform căreia, în termen de patru ani de la intrarea în vigoare a directivei, Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea directivei și, dacă este cazul, necesitatea revizuirii acesteia, în special în ceea ce privește oportunitatea introducerii de norme minime comune referitoare la tipurile și nivelurile de sancțiuni penale. Dacă este oportun, raportul va fi însoțit de propuneri legislative.

Aceasta este prima propunere legislativă bazată pe noul articol 83 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care prevede adoptarea de norme minime comune de drept penal, în cazul în care acest lucru se dovedește a fi indispensabil pentru a se asigura punerea în aplicare eficientă a unei politici armonizate a UE. Eficacitatea actualelor regimuri de sancțiuni aplicate în statele membre pentru infracțiunile de abuz de piață s-a dovedit a fi insuficientă, întrucât nu se utilizează întotdeauna aceleași definiții pentru aceste infracțiuni, iar divergențele dintre regimurile respective sunt prea mari, permițând infractorilor să profite de lacunele existente.

Propunerea de astăzi urmează abordarea expusă în comunicarea Comisiei intitulată „Către o politică a UE în materie penală – asigurarea punerii în aplicare eficace a politicilor UE prin intermediul dreptului penal” din 20 septembrie 2011 (a se vedea IP/11/1049) care conținea o evaluare, bazată pe dovezi concrete și clare, a regimurilor naționale existente de aplicare a legislației și a valorii adăugate a standardelor minime comune ale UE în materie de drept penal, ținând seama de principiile necesității, proporționalității și subsidiarității.

De asemenea, propunerea de astăzi face parte din acțiunile de follow-up întreprinse ca urmare a Comunicării Comisiei privind „Consolidarea regimurilor de sancțiuni în sectorul serviciilor financiare” din 8 decembrie 2010 (a se vedea IP/10/1678) care avea în vedere introducerea unor sancțiuni penale pentru cele mai grave încălcări ale legislației din domeniul serviciilor financiare, dacă și acolo unde acest lucru s-ar dovedi indispensabil pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a legislației respective.

Etapele următoare

Propunerea urmează să fie prezentată Parlamentului European și Consiliului pentru a fi negociată și adoptată. Odată adoptată, statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a transpune directiva în dreptul național.

A se vedea, de asemenea, IP/11/1217 și MEMO/11/715.

Pentru informații suplimentare:

Pagina de web a doamnei Viviane Reding, vicepreședintă a Comisiei Europene și comisar UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Pagina de web a domnului Michel Barnier, comisarul pentru piața internă și servicii:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/

Persoane de contact :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar