Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπη – Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει την επιβολή ποινικών κυρώσεων σε συναλλαγές κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών και σε πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, ώστε να ενισχυθεί η αποτροπή των πράξεων αυτών και να βελτιωθεί η ακεραιότητα των αγορών

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2011 Οι επενδυτές που συναλλάσσονται αξιοποιώντας εμπιστευτικές πληροφορίες και χειραγωγούν τις αγορές διαδίδοντας ψευδείς ή παραπλανητικές ειδήσεις μπορούν επί του παρόντος να αποφεύγουν τις κυρώσεις εκμεταλλευόμενοι διαφορές στο νομικό καθεστώς μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Σε ορισμένες χώρες, οι αρχές δεν διαθέτουν αποτελεσματικές εξουσίες επιβολής κυρώσεων, ενώ σε άλλες δεν προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για ορισμένα αδικήματα που αφορούν συναλλαγές με χρήση εμπιστευτικών χρηματιστηριακών πληροφοριών και χειραγώγηση της αγοράς. Οι αποτελεσματικές κυρώσεις μπορούν να έχουν ισχυρό αποτρεπτικό αποτέλεσμα και να ενισχύσουν την ακεραιότητα των χρηματαγορών της ΕΕ. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα κανόνες για ολόκληρη την ΕΕ προκειμένου να διασφαλίζεται η επιβολή ελάχιστων ποινικών κυρώσεων για πράξεις κατόχων εμπιστευτικών χρηματιστηριακών πληροφοριών και χειραγώγησης της αγοράς. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί για πρώτη φορά νέες εξουσίες δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας προκειμένου να επιβάλει πολιτική της ΕΕ μέσω επιβολής ποινικών κυρώσεων. Με την προτεινόμενη οδηγία απαιτείται από τα κράτη μέλη η λήψη των αναγκαίων μέτρων για να διασφαλιστεί ότι τα ποινικά αδικήματα της διενέργειας συναλλαγών από κατόχους εμπιστευτικών χρηματιστηριακών πληροφοριών και της χειραγώγησης της αγοράς επισύρουν ποινικές κυρώσεις. Από τα κράτη μέλη θα απαιτείται επίσης να επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις για υποκίνηση, συνδρομή και συνέργεια σε κατάχρηση αγοράς, καθώς και για απόπειρες διάπραξης τέτοιων αδικημάτων. Η οδηγία συμπληρώνει τη σημερινή πρόταση κανονισμού σχετικά με την κατάχρηση αγοράς, με την οποία βελτιώνεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ και ενισχύονται οι διοικητικές κυρώσεις.

Η αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης Επίτροπος κα Viviane Reding δήλωσε τα εξής: «Στις παρούσες συνθήκες κρίσης είναι πολύ σημαντικό να επανακτήσουν οι πολίτες εμπιστοσύνη στις αγορές μας. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, παράλληλα με την αποτελεσματική επιτήρηση των αγορών, η Επιτροπή προτείνει σήμερα να ενισχυθεί η επιβολή των ενωσιακών κανόνων σε πράξεις κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγησης της αγοράς, μέσω του ποινικού δικαίου. Η εγκληματική συμπεριφορά δεν πρέπει να έχει θέση στις χρηματαγορές της Ευρώπης!»

Ο αρμόδιος για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες Επίτροπος κ. Michel Barnier δήλωσε: «Οι κυρώσεις για πράξεις κατάχρησης της αγοράς παρουσιάζουν σήμερα υπέρμετρες αποκλίσεις και στερούνται της αναγκαίας αποτρεπτικής επενέργειας. Επιβάλλοντας ποινικές κυρώσεις για πράξεις σοβαρής κατάχρησης αγοράς σε όλο τον χώρο της ΕΕ στέλνουμε καθαρό μήνυμα προς τους δυνητικούς παραβάτες ότι εάν κάποιος διαπράξει το αδίκημα της αποκάλυψης εμπιστευτικών χρηματιστηριακών πληροφοριών ή της χειραγώγησης αγοράς θα αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης και βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο. Οι ανωτέρω προτάσεις θα αυξήσουν την ακεραιότητα των αγορών, θα προαγάγουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και θα αποκαταστήσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Ορισμός των ποινικών αδικημάτων σε ενωσιακό επίπεδο

Πράξη κατόχου εμπιστευτικών χρηματιστηριακών πληροφοριών συμβαίνει όταν ένα άτομο που κατέχει εμπιστευτικές πληροφορίες δυνάμενες να επηρεάσουν τις τιμές διαπραγματεύεται επί των συναφών χρηματοπιστωτικών μέσων. Χειραγώγηση της αγοράς συμβαίνει όταν ένα άτομο επηρεάζει τεχνητά τις τιμές χρηματοπιστωτικών μέσων μέσω πρακτικών όπως η διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών και η διαπραγμάτευση επί των συναφών χρηματοπιστωτικών μέσων για κερδοσκοπία. Και οι δύο αυτές πρακτικές είναι γνωστές ως κατάχρηση αγοράς.

Η πρόταση οδηγίας δίνει τον ορισμό των δύο αδικημάτων – πράξη κατόχου εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγηση αγοράς – τα οποία θα πρέπει να θεωρούνται από τα κράτη μέλη ως ποινικά αδικήματα εάν διαπράττονται εκ προθέσεως. Όπως και στον προτεινόμενο κανονισμό για την κατάχρηση αγοράς, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής συγκεκριμένες συναλλαγές: προγράμματα επαναγορών και σταθεροποίησης, δραστηριότητες νομισματικής πολιτικής και διαχείρισης χρέους και δραστηριότητες που αφορούν εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών στο πλαίσιο της άσκησης της πολιτικής για το κλίμα.

Η πρόταση επιβάλλει επίσης στα κράτη μέλη την υποχρέωση να θεωρούν ποινικά αδικήματα την υποκίνηση, συνδρομή και συνέργεια σε πράξεις κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγησης αγοράς, καθώς και απόπειρες τέτοιων μορφών κατάχρησης αγοράς. Η ποινική ή μη ποινική ευθύνη θα πρέπει επίσης να επεκταθεί σε νομικά πρόσωπα.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι επιβαλλόμενες για τα ανωτέρω αδικήματα ποινικές κυρώσεις να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Η πρόταση περιλαμβάνει ρήτρα επανεξέτασης με την οποία απαιτείται από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας, με αντικείμενο την εφαρμογή της και, κατά περίπτωση, για την ανάγκη επανεξέτασής της, ειδικότερα ως προς την καταλληλότητα της θέσπισης κοινών ελάχιστων κανόνων για τα είδη και τα επίπεδα των ποινικών κυρώσεων. Αν ενδείκνυται, η έκθεση θα συνοδεύεται από νομοθετικές προτάσεις.

Πρόκειται για την πρώτη νομοθετική πρόταση με βάση το νέο άρθρο 83 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει τη θέσπιση κοινών ελάχιστων κανόνων σχετικά με το ποινικό δίκαιο όταν αυτό κρίνεται ουσιαστικής σημασίας για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή μιας εναρμονισμένης πολιτικής της ΕΕ. Έχει αποδειχθεί ότι τα σημερινά καθεστώτα κυρώσεων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη για αδικήματα κατάχρησης αγοράς δεν είναι επαρκώς αποτελεσματικά. Δεν χρησιμοποιούν πάντοτε τους ίδιους ορισμούς των εν λόγω αδικήματα και παρουσιάζουν υπέρμετρες αποκλίσεις, επιτρέποντας στους παραβάτες να εκμεταλλεύονται νομικά κενά.

Η σημερινή πρόταση ακολουθεί τη φιλοσοφία που αποτυπώνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς μια πολιτική ποινικού δικαίου της ΕΕ: κατοχύρωση της αποτελεσματικής εφαρμογής των πολιτικών της ΕΕ μέσω του ποινικού δικαίου» της 20ής Σεπτεμβρίου 2011 (βλ. IP/11/1049). Η πρόταση αυτή περιελάμβανε εκτίμηση, τεκμηριωμένη με σαφή πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία, των ισχυόντων εθνικών καθεστώτων επιβολής και της προστιθέμενης αξίας κοινών ελάχιστων προτύπων ποινικού δικαίου της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αναγκαιότητας, αναλογικότητας και επικουρικότητας.

Η σημερινή πρόταση εντάσσεται επίσης στις συνέχειες της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών» της 8ης Δεκεμβρίου 2010 (βλ. IP/10/1678). Η πρόταση αυτή προέβλεπε ποινικές κυρώσεις για τις πλέον σοβαρές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εάν και όπου αυτό κρινόταν ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας.

Επόμενα βήματα

Η πρόταση διαβιβάζεται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για διαπραγμάτευση και έγκριση. Αφού εγκριθεί, τα κράτη μέλη θα διαθέτουν δύο έτη για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο.

Βλ. επίσης IP/11/1217 και MEMO/11/715

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδες της Αντιπροέδρου Viviane Reding, Επιτρόπου αρμόδιας για θέματα δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Ιστοσελίδες του Michel Barnier, Επιτρόπου αρμόδιου για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar