Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Măsuri dure de combatere a utilizărilor abuzive ale informațiilor privilegiate și a manipulărilor pieței

Bruxelles, 20 octombrie 2011 – În ultimii ani, piețele financiare au trecut printr-un proces accelerat de globalizare, ceea ce a creat condiții propice pentru dezvoltarea unor noi platforme și tehnologii de tranzacționare. Din păcate, acest lucru a condus și la apariția unor noi posibilități de manipulare a piețelor. În cadrul demersurilor sale de consolidare și creștere a transparenței piețelor financiare, Comisia Europeană a adoptat astăzi o propunere de regulament privind utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței (abuzul de piață). Propunerea vizează actualizarea și consolidarea cadrului existent, pentru a garanta integritatea pieței și protecția investitorilor prevăzute de Directiva privind abuzul de piață (2003/6/EC). Noul cadru va asigura concordanța reglementărilor în vigoare cu evoluțiile pieței, va accentua măsurile de combatere a abuzului de piață pe piețele instrumentelor derivate pe mărfuri și ale altor instrumente derivate conexe, va consolida competențele entităților de reglementare în materie de investigare și sancționare și va reduce complexitatea procedurilor administrative aflate în sarcina emitenților din categoria întreprinderilor mici și mijlocii.

Michel Barnier, Comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat în legătură cu acest subiect: „Abuzul de piață este o abatere care lasă în urmă victime. Prin distorsionarea prețurilor de pe piață, utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței subminează încrederea investitorilor și integritatea pieței. Prin lărgirea și consolidarea cadrului legislativ și prin extinderea competențelor și înăsprirea sancțiunilor aflate la îndemâna autorităților de reglementare, măsurile propuse astăzi le vor oferi acestora instrumentele necesare pentru a asigura corectitudinea și transparența piețelor.”

Scopul propunerii prezentate astăzi este să adapteze normele UE la noua realitate a pieței, mai ales prin extinderea domeniului lor de aplicare la instrumente financiare tranzacționate numai pe noi platforme și extrabursier (over the counter - OTC), nefiind reglementate de legislația UE, și prin adaptarea normelor la noile tehnologii. Propunerea clarifică faptul că interdicțiile se referă la abuzurile de piață care se produc pe piețele de mărfuri și de instrumente derivate conexe și consolidează cooperarea dintre entitățile de reglementare a acestor piețe. Propunerea include o serie de măsuri menite să asigure accesul autorităților de reglementare la informațiile de care au nevoie pentru a detecta și sancționa abuzul de piață. Deoarece sancțiunile aflate în prezent la dispoziția autorităților de reglementare nu au, de cele mai multe ori, efecte disuasive, propunerea introduce o armonizare mai accentuată și mai strictă a sancțiunilor, inclusiv în ceea ce privește eventualele sancțiuni penale, care fac obiectul unei propuneri separate, dar complementare (a se vedea și IP/11/1218). Pentru a răspunde preocupărilor exprimate în legătură cu faptul că legislația UE reprezintă o barieră în calea accesului pe piețele financiare, greu de trecut de către emitenții din categoria întreprinderilor mici și mijlocii, propunerea adaptează în același timp, în mai multe privințe, și normele aplicabile IMM-urilor.

Obiectivele revizuirii:

În pas cu evoluțiile pieței: Cadrul de reglementare oferit de directiva inițială privind abuzul de piață a fost depășit de dezvoltarea noilor platforme de tranzacționare, a tranzacțiilor OTC și a noilor tehnologii, cum ar fi tranzacționarea de înaltă frecvență (high frequency trading - HFT). Noua propunere extinde domeniul de aplicare al legislației UE existente la instrumentele financiare tranzacționate numai în cadrul sistemelor multilaterale de tranzacționare (multilateral trading facilities - MTF), al altor sisteme organizate de tranzacționare (organised trading facilities - OTF) și extrabursier, astfel încât în sfera de aplicare a legislației privind abuzul de piață să intre tranzacțiile desfășurate pe toate platformele și cu toate instrumentele financiare. Propunerea aduce totodată precizări cu privire la strategiile HFT care constituie manipulări interzise ale pieței, cum ar fi, de exemplu, transmiterea de ordine fără a avea intenția de a efectua tranzacții, ci cu scopul de a perturba sistemul de tranzacționare („quote stuffing”). Piețele de mărfuri au devenit din ce în ce mai globale și mai interconectate cu piețele instrumentelor derivate, fapt care a permis apariția unor noi posibilități de abuz transfrontalier și pe mai multe piețe simultan. Domeniul de aplicare a legislației este așadar extins la abuzurile care apar pe piețele de mărfuri și de instrumente derivate conexe.

Consolidarea competențelor autorităților de reglementare în materie de investigare și sancționare: Propunerea extinde totodată obligațiile de raportare a tranzacțiilor suspecte pentru a include și ordinele neexecutate și tranzacțiile OTC suspecte. Ea conferă autorităților de reglementare dreptul de a obține de la operatorii de telecomunicații informații referitoare la schimburile de date și convorbirile telefonice sau de a accesa documente sau locații private, în cazul în care există bănuieli întemeiate legate de utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate sau de manipulări ale pieței. Pentru a avea acces la sedii private este necesar un mandat judecătoresc prealabil. Propunerea prevede, de asemenea, obligația statelor membre de a-i proteja pe informatori și stabilește norme comune în ceea ce privește oferirea de stimulente pentru raportarea informațiilor referitoare la abuzul de piață. În fine, se introduce o nouă infracțiune, „tentativa de manipulare a pieței”, pentru a li se permite autorităților de reglementare să impună sancțiuni în cazul în care se încearcă manipularea pieței, însă fără succes în tranzacționarea efectivă.

Se propun principii comune, mai ales în ceea ce privește valoarea amenzilor, care nu trebuie să fie mai mică decât profitul obținut în urma abuzului de piață, în cazul în care acesta poate fi determinat; de asemenea, amenda maximă nu trebuie să fie mai mică decât dublul profitului astfel obținut. În paralel, propunerea de directivă privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață prevede obligația statelor membre de a introduce sancțiuni penale pentru infracțiunile de utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate și manipulare a pieței în cazurile în care sunt comise intenționat.

Reducerea sarcinilor administrative care le revin emitenților din categoria IMM-urilor: Cerințele privind comunicarea de informații impuse emitenților de pe piețele IMM-urilor vor fi adaptate la nevoile acestora, iar emitenții de pe aceste piețe vor fi scutiți de obligația de a elabora liste cu persoanele care au acces la informații privilegiate, cu excepția cazului în care autoritățile de supraveghere formulează alte cerințe în acest sens. În același timp, va crește și pragul pentru raportarea tranzacțiilor efectuate de personalul de conducere.

Etapele următoare

Propunerea urmează să fie prezentată Parlamentului European și Consiliului pentru negociere și adoptare. După adoptare, regulamentul se va aplica la 24 de luni de la data intrării în vigoare.

Despre abuzul de piață

Utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate se referă la situația în care o persoană efectuează tranzacții cu instrumente financiare aflându-se în posesia unor informații din interior, de natură să influențeze prețurile, referitoare la instrumentele respective. Manipularea pieței are loc atunci când o persoană manipulează în mod artificial prețurile instrumentelor financiare prin practici precum răspândirea de informații sau zvonuri false și desfășurarea de tranzacții cu instrumentele respective. Împreună, aceste practici sunt cunoscute sub numele de abuz de piață.

A se vedea și MEMO/11/715

Informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Persoane de contact :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar