Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Dobro počutje živali: Komisija poziva države članice k izvajanju prepovedi kletk za rejo kokoši, sicer tvegajo pravne postopke

Bruselj, 20. oktobra 2011 – Evropska komisija je danes ponovno pozvala države članice k izvajanju prepovedi neizpopolnjenih oz. neobogatenih kletk za rejo kokoši nesnic, ki začne veljati 1. januarja 2012. Opozorila je še, da bo sprejela ukrepe proti tistim državam, ki se ne bodo uskladile z zadevnim predpisom EU.

„Politična odločitev o prepovedi je bila sprejeta leta 1999. Od tega je minilo dvanajst let, razmere v nekaterih državah članicah pa so po navedbah še vedno nezadovoljive. To vpliva na dobro počutje živali in lahko vpliva na izkrivljanje trga. S tem pa se spodkopavajo naložbe in prizadevanja za uskladitev ter zaupanje potrošnikov, kar je seveda nesprejemljivo,“ je dejal evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli na današnjem zasedanju Sveta za kmetijstvo, na katerem so razpravljali o tej zadevi. Dodal je še: „Komisija ne namerava odložiti roka prepovedi in bo ob neizpolnjevanju prepovedi začela postopke za ugotavljanje kršitev.“

Komisar Dalli je poleg tega napovedal, da bodo strokovnjaki iz nadzorne službe Komisije, tj. Urada za prehrano in veterinarstvo, januarja 2012 začeli preglede v državah članicah. Odločitve o postopkih za ugotavljanje kršitev bodo temeljile na rezultatih teh pregledov.

Ozadje

Prizadevanja za pospešitev izvajanja

Komisija je v zadnjih letih izkoristila vsako priložnost, da je države članice spomnila na odgovornost izvajanja zakonodaje. Med drugim jih je pozvala k predložitvi posebnih akcijskih načrtov, ki vključujejo sankcije za neuskladitev, da bi prepoved uveljavile v roku. Urad za prehrano in veterinarstvo je med letoma 2008 in 2010 opravil revizijo v 20 državah članicah, v katerih je pregledal stanje na področju izvajanja zadevne zakonodaje.

Parlament je decembra 2010 sprejel resolucijo, s katero je podprl izvajanje prepovedi v predvidenem roku in Komisijo pozval k sprejetju potrebnih ukrepov za uskladitev z zakonodajo.

Januarja letos je Komisija organizirala srečanje z zainteresiranimi stranmi, na katerem so razpravljali o različnih možnostih za zagotovitev doslednega izvajanja prepovedi v vsej EU. Da bi lahko ustrezno ocenili izvajanje zakonodaje, je Komisija države članice še prosila, da ji do 1. aprila 2011 pošljejo podatke o številu kokoši nesnic, razdeljenih po načinih reje. Podatki so pokazali, da bodo v nekaterih državah članicah kokoši nesnice ob koncu leta še vedno v neobogatenih kletkah.

Za kaj gre?

Predpis o minimalnih standardih za zaščito kokoši nesnic obstaja od leta 1999, ko so se države članice EU dogovorile o njegovih določbah ter o časovnem okviru za uskladitev z zahtevami.

Ta predpis določa, da je treba neobogatene kletke postopno opustiti do 1. januarja 2012. Nadomestiti jih je treba z drugimi sistemi, ki bolje izpolnjujejo biološke in vedenjske potrebe živali. V neobogatenih kletkah imajo kokoši manj prostora kot v obogatenih in nimajo struktur, kot so gnezdo ali gred, ki omogočajo bolj humano rejo kokoši.

Potrebo po nadomestitvi neobogatenih kletk podpira tudi mnenje Evropske agencije za varnost hrane iz leta 2005 o vidikih dobrega počutja različnih sistemov reje kokoši nesnic.

Na voljo so bili skladi za razvoj podeželja za nadgradnjo sistemov reje kokoši nesnic, vendar jih je samo peščica držav članic (kot na primer Irska) uporabila za boljšo uskladitev s pravnimi zahtevami. Nekaj držav članic je svoje sisteme reje nadgradilo še pred začetkom uporabe direktive. Švedska (1999), Luksemburg (2007), Avstrija (2009) in Nemčija (2010) so sporočile, da so se v celoti uskladile s predpisi.

Po raziskavi, ki jo je leta 2010 izvedel Evropski parlament, EU proizvede zadostno količino jajc v lupini za lastne potrebe. Uvoz zajema zlasti jajčne proizvode in nikoli ni bil zelo velik.

Evropski državljani lahko preberejo informacije o načinu reje neposredno na jajcih. Na jajčni lupini je namreč odtisnjena številka, ki označuje način reje. To je doslej edini obvezni evropski sistem označevanja, ki se nanaša na način reje. S tem sistemom razvrščanja se je v EU znatno povečala poraba jajc iz proste reje.

Izvajanje direktive o kokoših nesnicah (1999/74/ES) je v izključni pristojnosti držav članic.

Več informacij je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm

Kontakti:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar