Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Bunăstarea animalelor: Comisia cere statelor membre să pună în aplicare interdicția referitoare la cotețele pentru găini sau riscă să fie acționate în justiție

Bruxelles, 20 octombrie 2011 – Comisia Europeană a cerut astăzi încă o dată statelor membre să pună în aplicare o interdicție privind cotețele neîmbunătățite pentru găini ouătoare care intră în vigoare la 1 ianuarie 2012 și a avertizat că va adopta măsuri împotriva celor care nu respectă legislația UE relevantă.

"Decizia politică privind interdicția a fost adoptată în 1999. Au trecut doisprezece ani și situația din unele state membre este, conform rapoartelor, nesatisfăcătoare. Consecințele asupra bunăstării animalelor și riscul de denaturare a pieței sunt reale. Acestea ar putea submina investițiile și eforturile deja depuse pentru conformare, precum și încrederea consumatorilor, ceea ce este, evident, inacceptabil,” a declarat astăzi comisarul pentru sănătate și consumatori, John Dalli, în cadrul intervenției sale la Consiliul Agricultură, care a dezbătut această chestiune. „Comisia,” a adăugat el, „nu intenționează să prelungească termenul-limită al interdicției și nu va ezita să înceapă proceduri de sancționare a încălcării dreptului Uniunii în cazurile de nerespectare."

Comisarul Dalli, a anunțat, de asemenea, că experți de la serviciul de inspecție al Comisiei, Oficiul Alimentar și Veterinar (OAV), vor începe să viziteze statele membre vizate începând din ianuarie 2012. Orice decizii referitoare la procedurile privind încălcarea dreptului Uniunii se vor baza pe rezultatele acestor audituri.

Context

Eforturi întreprinse pentru accelerarea punerii în aplicare

În ultimii ani, Comisia a profitat de orice ocazie pentru a reaminti statelor membre responsabilitatea care le revine de a pune în aplicare legislația. Printre altele, aceasta a solicitat statelor membre să prezinte planuri de acțiune specifice, care conțin sancțiuni în caz de neconformare, pentru a aplica interdicția în termenul stabilit. Între 2008 și 2010, OAV a auditat 20 de state membre și a examinat stadiul respectării interdicției în statele respective.

În decembrie 2010, Parlamentul European a adoptat o rezoluție care sprijină punerea în aplicare a interdicției fără întârziere și care cere Comisiei să ia măsuri pentru a asigura respectarea legislației.

În luna ianuarie a acestui an, Comisia a organizat o ședință cu participarea mai multor părți interesate, pentru a discuta opțiunile posibile pentru asigurarea punerii în aplicare depline a interdicției pe teritoriul UE. Pentru a permite o evaluare adecvată a stadiului punerii în aplicare, Comisia a solicitat, de asemenea, statelor membre să trimită date privind numărul de găini ouătoare, defalcate pe sistem de exploatație, până la 1 aprilie 2011. Datele au arătat că în unele state membre vor mai fi găini ouătoare în cotețe neîmbunătățite la sfârșitul anului.

Care este miza

Legislația privind standardele minime pentru protecția găinilor ouătoare există din anul 1999, când statele membre ale UE au convenit asupra dispozițiilor acesteia și asupra unui interval de timp pentru conformare cu cerințele.

În conformitate cu legislația, cotețele neîmbunătățite vor trebui să fie eliminate treptat începând cu 1 ianuarie 2012. Acestea ar trebui să fie înlocuite cu alte sisteme mai capabile să satisfacă necesitățile biologice și comportamentale ale animalelor. Cotețele neîmbunătățite oferă găinilor un spațiu de viață mai redus decât cele îmbunătățite și sunt lipsite de structuri precum un cuib sau o stinghie, care contribuie la o creștere a găinilor cu reducerea la minimum a suferințelor.

Necesitatea înlocuirii cotețelor neîmbunătățite este susținută printr-un aviz al EFSA din 2005 privind caracteristicile legate de bunăstare ale diverselor sisteme de creștere a găinilor ouătoare.

Sunt disponibile fonduri de dezvoltare rurală pentru modernizarea sistemelor de creștere a găinilor ouătoare, dar numai unele state membre (precum Irlanda, de exemplu) le-au utilizat pentru o mai bună conformitate cu cerințele legale. Unele state membre și-au actualizat sistemele de creștere chiar înainte de intrarea în vigoare a directivei. Suedia (1999), Luxemburg (2007), Austria (2009) și Germania (2010) au raportat 100 % conformitate cu dispozițiile legale.

UE este autosuficientă în ceea ce privește consumul de ouă în coajă în conformitate cu un studiu realizat în 2010 de Parlamentul European. Importurile sale vizează în principal produse din ouă și cantitatea nu a fost niciodată foarte mare.

Cetățenii europeni pot obține informații privind tipul de exploatație direct de pe ouă. Un număr legat de sistemul de exploatație se ștampilează direct pe cojile ouălor. Acesta este singurul sistem european de etichetare obligatoriu existent cu referire la tipul de exploatație. Datorită acestui sistem de clasificare, UE a înregistrat o creștere importantă a consumului de ouă de la găini crescute în aer liber.

Punerea în aplicare a Directivei găinilor ouătoare (1999/74/CE) este de competența exclusivă a statelor membre.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm

Persoane de contact :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar