Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Állatjólét: A Bizottság a tyúkok tartására alkalmazott hagyományos tyúkketrecek betiltására sürgette a tagállamokat, és jogi lépéseket helyezett kilátásba

Brüsszel, 2011. október 20 – Az Európai Bizottság ma ismételten a fel nem javított tojótyúkketrecek használatára vonatkozó, 2012. január 1-jén életbe lépő tilalom bevezetésére sürgette a tagállamokat, továbbá figyelmeztetett arra, hogy intézkedéseket fog elfogadni azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek nem tartják tiszteletben a vonatkozó uniós jogszabályt.

„A tilalom iránt elkötelezett politikai döntést 1999-ben hozták meg. Azóta eltelt 12 év, és a jelentések szerint egyes tagállamokban még mindig nem kielégítő a helyzet. A probléma valós következményekkel jár az állatok jólétére nézve, és a piac torzulásának veszélyét rejti magában. Ez a helyzet aláássa a befektetéseket és a szabályok betartására eddig tett erőfeszítéseket” – mondta John Dalli egészségügyi és fogyasztópolitikai biztos a Mezőgazdasági Tanács e témával foglalkozó mai ülésén tartott felszólalása során. A biztos hozzáfűzte: „A Bizottság nem kívánja meghosszabbítani a tilalomra vonatkozó határidőt, és a szabályok megsértése esetén habozás nélkül kezdeményezni fogja a szabálysértési eljárást”.

John Dalli biztos bejelentette továbbá, hogy a Bizottság vizsgálati szolgálatának, az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatalnak a szakértői 2012 januárjától kezdve célzott látogatásokat tesznek egyes tagállamokban. A szabálysértési eljárások kezdeményezéséről a vizsgálatok eredményének függvényében születik döntés.

Előzmények

Erőfeszítések a rendelkezések végrehajtásának felgyorsítására

Az elmúlt években a Bizottság minden lehetséges eszközt megragadott arra, hogy emlékeztesse a tagállamokat a jogszabály végrehajtásért viselt felelősségükre. Egyebek között felkérte a tagállamokat, hogy a tilalom megszabott határidőn belüli érvényesítése érdekében nyújtsanak be cselekvési terveket, amelyek szankciókat határoznak meg a szabályok megsértése esetére 2008 és 2010 között az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal 20 tagállamban folytatott vizsgálatot, illetve ellenőrizte a végrehajtás állását.

2010 decemberében a Parlament a tilalom haladéktalan végrehajtását támogató állásfoglalást fogadott el, amelyben felszólította a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket a jogszabály betartásának biztosítására.

Idén januárban a Bizottság a különböző érdekelt felek bevonásával megbeszélést tartott, hogy számba vegye a tilalom Unió-szerte való teljes körű bevezetését biztosító lehetőségeket. A Bizottság továbbá felkérte a tagállamokat, hogy a végrehajtás helyzetének pontos felmérése érdekében 2011. április 1-jéig adják meg gazdálkodási rendszerek szerint lebontva a tojótyúkok számát. Az adatokból kiderült, hogy egyes tagállamokban még év végén is tartanak majd tojótyúkokat fel nem javított ketrecekben.

Mi a tét?

1999 óta van érvényben a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelményekről szóló jogszabály, az EU tagállamai ekkor állapodtak meg a jogszabály rendelkezéseiről és az ebben rögzített követelmények végrehajtására vonatkozó menetrendről.

A jogszabály értelmében 2012. január 1-jéig fokozatosan be kell szüntetni a fel nem javított ketrecek használatát. Ezt a gyakorlatot az állatok biológiai és viselkedésbeli szükségleteinek jobban figyelembe vevő endszernek kell felváltania. A feljavított ketrecekhez képest a nem feljavított ketrecekben a tyúkoknak kevesebb az élettere, és hiányoznak a tyúkok humánusabb tartását segítő eszközök, mint a fészek vagy az ülőrúd.

A fel nem javított ketrecek lecserélését támogatta az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2005. évi véleménye a tojótyúkok tartására használt különféle rendszerek állatjóléti szempontjairól.

Bár a tojótyúkok tartási rendszerének fejlesztése érdekében igénybe lehetett venni a vidékfejlesztési alapokat, csak néhány tagállam (például Írország) használta fel ezeket a forrásokat arra, hogy jobban megfeleljen a jogszabályban foglalt követelményeknek. Voltak olyan tagállamok is, amelyek még az irányelv életbelépését megelőzően javítottak tartási rendszerükön. Svédország (1999), Luxemburg (2007), Ausztria (2009) és Németország (2010) is a jogi rendelkezéseknek való 100%-os megfelelésről számolt be.

Az Európai Parlament által 2010-ben végzett tanulmány szerint az EU a héjas tojás tekintetében önellátó. Az Unió főként tojástermékeket importál, de ez sem képviselt soha számottevő mértéket.

Az európai polgárok közvetlenül a tojásról leolvashatják a tartási módra vonatkozó információkat. A gazdálkodási rendszerre vonatkozó számot rápecsételik a tojásra. Eddig ez az egyetlen olyan kötelező európai címkézési rendszer, amely a gazdálkodási módra való hivatkozást tartalmaz. Ennek az osztályozási rendszernek a jóvoltából jelentősen megnőtt az EU-ban a szabad tartásból származó tojások fogyasztása.

A tojótyúkokról szóló irányelv (1999/74/EK) végrehajtása kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozik.

További információkért látogasson el a következő weboldalra:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm

Contacts :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar