Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio uhkaa jäsenvaltioita seuraamuksilla, jolleivät ne pane täytäntöön kanojen häkkikieltoa

Bryssel, 20. lokakuuta 2011 – Euroopan komissio kehotti jälleen kerran jäsenvaltioita panemaan täytäntöön munivien kanojen varustelemattomien häkkien käyttökiellon, joka tulee voimaan 1. tammikuuta 2012. Komissio varoitti ryhtyvänsä toimiin niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät noudata asiaa koskevaa EU-lainsäädäntöä.

”Poliittinen päätös käyttökiellosta tehtiin jo vuonna 1999. Kaksitoista vuotta on kulunut, mutta tilanne on joissakin jäsenvaltioissa yhä epätyydyttävä. Seuraukset eläinten hyvinvoinnille ovat todellisia, ja markkinoiden vääristymisen riski on suuri. Tilanne uhkaa lainsäädännön noudattamiseksi jo tehtyjä toimia ja investointeja ja heikentää kuluttajien luottamusta. Tämä ei ole hyväksyttävää,” sanoi terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari John Dalli puheenvuorossaan tämänpäiväisessä maatalousneuvostossa. ”Komissio ei aio lykätä käyttökiellon voimaantuloa eikä epäröi aloittaa rikkomusmenettelyjä, jos kieltoa ei noudateta.”

Lisäksi Dalli ilmoitti, että komission tarkastusyksikön eli elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston asiantuntijat aloittavat tarkastuskäynnit jäsenvaltioihin tammikuussa 2012. Mahdolliset päätökset rikkomusmenettelyjen aloittamisesta tehdään näiden tarkastusten perusteella.

Tausta

Toimet täytäntöönpanon nopeuttamiseksi

Komissio on viime vuosien aikana joka käänteessä muistuttanut jäsenvaltioita niiden velvoitteesta panna lainsäädäntö täytäntöön. Jotta käyttökielto saataisiin voimaan aikataulun mukaan, komissio on mm. kehottanut jäsenvaltioita toimittamaan asiaa koskevat toimintasuunnitelmansa noudattamatta jättämisestä langetettavine seuraamuksineen. Vuosina 2008–2010 elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto teki tarkastuksia 20 jäsenvaltiossa ja kartoitti niiden täytäntöönpanotilannetta (EN).

Joulukuussa 2010 parlamentti antoi päätöslauselman, jossa kannatettiin käyttökiellon aikataulun mukaista täytäntöönpanoa ja kehotettiin komissiota ryhtymään toimiin lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi.

Tämän vuoden tammikuussa komissio järjesti laajan sidosryhmien tapaamisen, jossa keskusteltiin siitä, mitä eri vaihtoehtoja on taata käyttökiellon täysimääräinen toteuttaminen koko EU:ssa. Voidakseen perusteellisesti arvioida vallitsevan täytäntöönpanotilanteen komissio pyysi jäsenvaltioita lähettämään 1. huhtikuuta 2011 mennessä tiedot munivien kanojen määristä tuotantotavan mukaan jaoteltuna. Toimitetuista tiedoista kävi ilmi, että eräissä jäsenvaltioissa munivia kanoja on edelleen varustelemattomissa häkeissä vuoden lopussa.

Mitä on vaakalaudalla?

Munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksia koskeva lainsäädäntö on ollut olemassa vuodesta 1999, jolloin EU:n jäsenvaltiot sopivat siihen sisältyvistä säännöksistä ja aikataulusta vaatimusten täyttämiselle.

Lainsäädännön mukaan varustelemattomat häkit on poistettava käytöstä viimeistään 1. tammikuuta 2012. Häkit olisi korvattava muilla menetelmillä, joilla pystytään paremmin ottamaan huomioon eläinten biologiset ja käyttäytymistarpeet. Kanoilla on varustelemattomissa häkeissä vähemmän elintilaa kuin varustelluissa, ja lisäksi niistä puuttuvat rakenteet, kuten pesä tai orsi, joiden ansiosta kanojen olot ovat paremmat.

Munivien kanojen kasvattamisen eri menetelmien hyvinvointinäkökohtia käsittelevässä EFSA:n lausunnossa vuodelta 2005 (EN) puolletaan tarvetta luopua varustelemattomista häkeistä.

Maaseudun kehittämisrahastot ovat tarjonneet varoja munivien kanojen kasvatusmenetelmien uudistamiseksi, mutta vain muutamat jäsenvaltiot, esimerkiksi Irlanti, ovat käyttäneet niitä hyväkseen täyttääkseen lainsäädännön vaatimukset. Eräät jäsenvaltiot puolestaan uudistivat kasvatusmenetelmänsä jo ennen direktiivin voimaantuloa. Ruotsi (1999), Luxemburg (2007), Itävalta (2009) ja Saksa (2010) ovat ilmoittaneet noudattavansa säännöksiä 100-prosenttisesti.

Euroopan parlamentin vuonna 2010 tekemän tutkimuksen (EN) mukaan EU on kuorimunien suhteen omavarainen. EU:hun tuodaan lähinnä munatuotteita, joiden määrä ole koskaan ollut merkittävä.

EU:n kansalaiset saavat tietoja tuotantotavasta suoraan munasta, sillä tuotantotavasta kertova numero on leimattu munan kuoreen. Tämä on toistaiseksi ainoa pakollinen tuotantotapaa koskeva eurooppalainen tuotemerkintäjärjestelmä. Tämän luokittelun ansiosta ulkokanojen munien myynti on kasvanut merkittävästi EU:ssa.

Munivien kanojen suojelua koskevan direktiivin (1999/74/EY) täytäntöönpano kuuluu kokonaan jäsenvaltioille.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar