Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/120

V Bruslju, 2. februarja 2011

EU predlaga uporabo podatkov o potnikih za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu

Evropska komisija je danes predstavila predlog direktive o evropski evidenci podatkov o potnikih (Passenger Name Record (PNR)), ki naj bi pomagala v boju proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu. Predlog letalske prevoznike zavezuje k zagotavljanju podatkov državam članicam o potnikih, ki vstopajo v EU ali jo zapuščajo, hkrati pa zagotavlja visoko raven varovanja zasebnosti in osebnih podatkov.

Predlog direktive o PNR je pomemben del varnostne politike EU. Enotna evropska pravila so potrebna za boj proti hudim kaznivim dejanjem, kot so tihotapljenje drog, trgovina z ljudmi in terorizem, ter za zagotovitev spoštovanja zasebnosti potnikov in varstva njihovih pravic v vseh državah članicah. Predlog od slednjih zahteva, da so vsi podatki iz PNR, ki se zbirajo, anonimni“, je pojasnila evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Komisija v predlogu določa enotna pravila za države članice EU pri vzpostavljanju nacionalnih sistemov PNR.

Komisija predlaga:

  • Pošiljanje podatkov o potnikih na mednarodnih letih, ki jih imajo letalski prevozniki v svojih sistemih za rezervacije, enotam za informacije o potnikih v državah članicah prihoda ali odhoda. Države članice bodo analizirale in hranile podatke za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon hudih kaznivih dejanj in terorizma.

  • Močno varstvo zasebnosti in osebnih podatkov. Podatki iz PNR se lahko uporabljajo samo za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (stroga omejitev uporabe). Organi kazenskega pregona v državah članicah morajo zagotoviti, da podatki postanejo anonimni 1 mesec po letu, hraniti pa se jih ne sme več kot 5 let (kratko obdobje shranjevanja). Občutljivih podatkov, ki bi lahko razkrili raso ali etnično poreklo, politično opredelitev ali versko prepričanje, letalski prevozniki ne smejo nikoli posredovati državam članicam, te pa jih ne smejo uporabljati. Države članice ne bodo imele dostopa do podatkovnih baz letalskih prevoznikov, ampak bodo morale za podatke zaprositi ter jih nato prejeti od zadevnih letalskih prevoznikov („metoda push“). Države članice morajo vzpostaviti enote za informacije o potnikih, ki bodo upravljale s podatki in skrbele za njihovo varnost, ter zagotoviti, da jih bodo nadzorovali neodvisni nadzorni organi (varstvo podatkov). Predlog uvaja tudi jasna pravila glede pravice potnikov do točnih informacij glede zbiranja podatkov iz PNR ter pravila, po katerih imajo potniki pravico do dostopa, popravka in izbrisa podatkov ter do odškodnin in pravnih sredstev.

  • Jasna pravila o načinu posredovanja podatkov, na primer, kolikokrat lahko letalski prevozniki posredujejo podatke državam članicam in kako morajo biti ti postopki zaščiteni, s čimer želi omejiti vpliv na zasebnost ter zagotoviti čim manjše stroške za letalske prevoznike.

Ozadje

Podatke iz PNR sestavljajo podatki, ki jih dajo potniki in zberejo letalski prevozniki pri rezervaciji letalskih kart in prijavi na let.

Praksa kaže, da veliko organov kazenskega pregona v državah članicah že zbira podatke iz PNR v zvezi s posameznimi primeri ali posameznimi leti. Predlog Komisije bi omogočil bolj sistematično uporabo podatkov za vse relevantne lete ter poskrbel za enotnejši pristop v vseh državah članicah. Tako bi se izognili neenotnim ravnem varstva osebnih podatkov potnikov ter varnostnim vrzelim, povečanim stroškom ter pravni negotovosti za letalske prevoznike in potnike.

Obdelava podatkov iz PNR bo po predlogu skladna s pravili o varstvu podatkov iz okvirnega sklepa o varstvu podatkov iz leta 2008 in bo tako zagotavljala visoko raven varstva osebnih podatkov.

ZDA, Kanada in Avstralija trenutno od letalskih prevoznikov v EU zahtevajo podatke iz PNR za vse osebe, ki letijo v te države in iz njih. Njihove izkušnje in izkušnje držav članic, ki uporabljajo podatke iz PNR, potrjujejo, da so ti nujni za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu.

Ta predlog bo nadomestil predlog Komisije za okvirni sklep o uporabi podatkov iz PNR iz leta 2007. Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe je bilo namreč treba predlog iz leta 2007 prilagoditi novim pravilom, uvedenim s Pogodbo.

Nadaljnji ukrepi

Pričakuje se, da bodo pogajanja o predlogu s Svetom ministrov in Evropskim parlamentom trajala približno dve leti.

Dodatne informacije:

Spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

Spletna stran GD Home:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

MEMO/11/60


Side Bar