Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/120

Bruxelles, 2 februarie 2011

Propunerea UE privind datele pasagerilor pentru combaterea formelor grave de criminalitate și a terorismului

Comisia Europeană a prezentat astăzi o propunere de directivă UE privind registrul cu numele pasagerilor (PNR) menită să contribuie la combaterea formelor grave de criminalitate și a terorismului. Propunerea prevede obligația transportatorilor aerieni de a furniza statelor membre ale UE date privind pasagerii care intră pe teritoriul UE sau care îl părăsesc, garantând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a vieții private și a datelor cu caracter personal.

Această propunere de directivă UE privind PNR constituie un element important al politicii de securitate a UE. Sunt necesare norme comune la nivelul UE pentru a combate formele grave de criminalitate, cum ar fi traficul de droguri și de persoane, precum și terorismul, și pentru a garanta respectarea vieții private a pasagerilor și protecția deplină a drepturilor acestora în toate statele membre. Propunerea impune statelor membre să anonimizeze toate datele PNR pe care le culeg”, a declarat Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne.

În această propunere, Comisia stabilește norme comune în vederea instituirii unor sisteme PNR naționale de către statele membre ale UE.

Comisia propune:

  • ca transportatorii aerieni să transfere datele privind pasagerii zborurilor internaționale care figurează în sistemele de rezervare ale transportatorilor către o unitate specializată din statul membru de plecare sau sosire. Statele membre vor analiza și păstra datele în scopul prevenirii, detectării, anchetării și urmăririi în justiție a formelor grave de criminalitate și a infracțiunilor teroriste;

  • un nivel ridicat de protecție a vieții private și a datelor cu caracter personal. Datele PNR nu pot fi utilizate decât în scopul combaterii formelor grave de criminalitate și a infracțiunilor teroriste (limitarea strictă a scopului). Autoritățile de aplicare a legii din statele membre trebuie să anonimizeze datele la o lună de la data zborului, iar datele nu trebuie păstrate mai mult de cinci ani în total (perioadă scurtă de păstrare). Datele sensibile care ar putea dezvălui originea rasială sau etnică, opiniile politice sau convingerile religioase nu pot fi transferate niciodată de transportatorii aerieni către statele membre și nici utilizate în vreun fel de acestea. Statele membre nu vor putea avea acces la bazele de date ale transportatorilor aerieni: datele trebuie solicitate transportatorilor, care trebuie să le transmită statelor membre („metoda push”). Statele membre trebuie să creeze unități specializate pentru prelucrarea datelor și păstrarea securizată a acestora și să se asigure că aceste unități sunt monitorizate de o autoritate de control (de protecție a datelor) independentă. De asemenea, se introduc norme clare referitoare la dreptul pasagerilor la informații exacte privind culegerea datelor PNR, precum și norme care conferă pasagerilor dreptul de a avea acces, de a rectifica și de a șterge datele care îi privesc, precum și dreptul la compensare și la utilizarea căilor de atac;

  • norme clare privind modul în care ar trebui transferate datele, de exemplu, de câte ori pot fi transferate datele de transportatorii aerieni către statele membre și securitatea acestor transferuri, în scopul limitării impactului asupra vieții private și al minimizării costurilor pentru transportatorii aerieni.

Istoricul dosarului

Datele din registrul cu numele pasagerilor (PNR) constau în informațiile furnizate de pasageri și culese de transportatori cu ocazia rezervării biletelor și la îmbarcare.

În practică, multe autorități de aplicare a legii din statele membre culeg deja date PNR, de la caz la caz sau privind anumite zboruri. Propunerea Comisiei ar permite o utilizare mai sistematică a datelor pentru toate zborurile relevante și ar crea o abordare coerentă în toate statele membre. Acest lucru va evita existența unor niveluri inegale de protecție a datelor cu caracter personal, precum și a unor deficiențe în materie de securitate, costuri crescute și a unei incertitudini juridice pentru transportatorii aerieni și pasageri.

În temeiul acestei propuneri, prelucrarea datelor PNR va fi conformă normelor de protecție a datelor prevăzute în Decizia-cadru privind protecția datelor din 2008 și, prin urmare, va asigura un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal.

În prezent, Statele Unite, Canada și Australia obligă transportatorii aerieni din UE să pună la dispoziție datele PNR privind toate persoanele care călătoresc cu avionul din sau spre aceste țări. Experiența acestor țări, precum și cea a statelor membre ale UE care utilizează datele PNR indică faptul că datele PNR sunt necesare pentru combaterea formelor grave de criminalitate și a terorismului.

Această propunere înlocuiește propunerea Comisiei de decizie-cadru privind utilizarea datelor PNR din 2007. Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, era necesar ca propunerea din 2007 să fie prezentată din nou, în temeiul noilor norme prevăzute în tratat.

Pașii următori

Vor fi necesari aproximativ 2 ani pentru negocierea propunerii în cadrul Consiliului de Miniștri al UE și al Parlamentului European.

Pentru informații suplimentare:

Pagina principală a dnei Cecilia Malmström, comisarul UE pentru afaceri interne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

Pagina principală a site-ului DG Home:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

MEMO/11/60


Side Bar