Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Poročilo o pregledu stanja na področju naložb v industrijske raziskave in razvoj: največja podjetja EU povečujejo naložbe v inovativnost, vendar zaostajajo za svetovnimi tekmeci

Bruselj, 18. oktobra 2011 – „Poročilo o pregledu stanja na področju naložb v industrijske raziskave in razvoj v EU“ Evropske komisije za leto 2011 kaže, da so najpomembnejša podjetja EU leta 2010 veliko več vlagala v raziskave in razvoj, saj so se te naložbe povečale za 6,1 %, potem ko so leta 2009 padle za 2,6 %. Vendar podatki za 1400 največjih svetovnih podjetij kažejo, da podjetja EU kot celota zaostajajo za glavnimi tekmeci iz ZDA in nekaterih azijskih gospodarstev glede rasti pri raziskavah in razvoju. V letu 2010 je obstajal splošen pozitiven trend, saj so se naložbe v raziskave in razvoj povečale za 4 %, kar pomeni močan zasuk navzgor po padcu za 1,9 % v letu 2009. Med 50 največjimi svetovnimi podjetji glede naložb v raziskave in razvoj je 15 podjetij iz EU, 18 iz ZDA in 13 iz Japonske. Dve farmacevtski podjetji sta zasedli prvi dve mesti: Roche iz Švice (7,2 milijardi EUR), ki mu je sledil Pfizer iz ZDA (7 milijard EUR). Volkswagen (6,3 milijarde EUR), na šestem mestu, je največji vlagatelj EU v raziskave in razvoj, sledita pa mu Nokia (na enajstem mestu, s 4,9 milijardami EUR), Daimler (na trinajstem mestu, s 4,8 milijardami EUR) in Sanofi-Aventis (na štirinajstem mestu, s 4,4 milijardami EUR).

Komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je dejala: „Zasuk glede naložb v raziskave in razvoj pri podjetjih EU je pozitiven znak v času, ko si v Evropi prizadevamo, da bi na podlagi inovativnosti pospešili rast in nastajanje delovnih mest. Vendar dejstvo, da še vedno zaostajamo za nekaterimi svetovnimi tekmeci, kaže, da moramo še dodatno izboljšati pogoje za podjetja, v skladu z našimi cilji iz vodilne pobude Unija inovacij. Potrebujemo hitro sprejetje in izvedbo nedavnih in prihajajočih predlogov Evropske komisije o enotnem patentu, o standardih, javnih naročilih in tveganem kapitalu.“

Podjetja ZDA so v letu 2010 vlagala celo več kot tista v EU, saj so povečala vlaganja v raziskave in razvoj za 10 % (po zmanjšanju za 5,1 % v letu 2009). Podjetja iz nekaterih azijskih držav so ohranila zelo močno rast ravni vlaganja v raziskave in razvoj, pri kitajskih podjetjih je ta na primer znašala 29,5 %, pri južnokorejskih pa 20,5 %. 1400 podjetij, zajetih v poročilu o pregledu stanja, je leta 2010 zaposlovalo več kot 40 milijonov ljudi, kar pomeni povečanje za 3 % glede na leto 2009. Analiza trendov zadnjih osem let kaže, da je rast zaposlovanja v sektorjih z veliko intenzivnostjo raziskav in razvoja v splošnem večja kot v ostalih sektorjih in da jo gospodarska recesija manj prizadeva.

Več kot dve tretjini naložb v raziskave in razvoj pri podjetjih iz poročila o pregledu stanja v EU je iz treh največjih držav članic, pri čemer je bila največja enoletna rast pri nemških podjetjih (8,1 %). Za slednjo imajo zasluge nekatera avtomobilska podjetja (Daimler, Volkswagen in BMW). Rast naložb v raziskave in razvoj pri podjetjih Združenega kraljestva je bila s 5,8 % blizu povprečja EU, pri francoskih podjetjih pa je znašala 3,8 %.

V ostalih državah članicah je rast naložb v raziskave in razvoj posledica velikih naložb majhnega števila velikih akterjev. Med slednje spadajo Novo Nordisk (27,3 %) in Vestas (49,8 %) na Danskem ter Banco Santander (56,3 %), Telefonica (16 %) in Amadeus (33,2 %) v Španiji. Hitro rastoča podjetja, kakršno je TomTom (Nizozemska) v sektorju elektronske opreme, Autonomy (ZK) in Gameloft (France) na področju programske opreme ter Morphosys (Nemčija) na področju biotehnologije, so poudarjena kot posebno uspešna, z zelo dobrimi rezultati v letu 2010.

Ozadje

Evropska komisija (Generalni direktorat za raziskave in Skupno raziskovalno središče) vsako leto objavi poročilo o pregledu stanja na področju naložb v industrijske raziskave in razvoj v EU, v katerem so informacije o vodilnih 1400 podjetjih (400 iz EU in 1000 zunaj nje), ki so razvrščena glede na naložbe v raziskave in razvoj. To poročilo navaja celotni znesek naložb teh podjetij v raziskave in razvoj po vsem svetu, ne glede na kraj, kjer se zadevne raziskave in razvoj izvajajo.

Unija inovacij je ena od sedmih vodilnih pobud strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo. Namen načrta Unija inovacij je, da bi bila Evropa med vodilnimi v svetu na področju znanosti in da bi odstranili ovire za inovativnost, na primer drage patentne postopke, razdrobljenost trga, počasne standardizacijske postopke in pomanjkanja nekaterih znanj, ki zdaj preprečujejo, da bi zamisli hitro prišle na trg. Prav tako naj bi popolnoma prenovila sodelovanje javnega in zasebnega sektorja, zlasti z inovacijskimi partnerstvi med evropskimi ustanovami, nacionalnimi in regionalnimi organi in podjetji.

Več informacij o vseh največjih 50 podjetjih najdete v MEMO/11/705

„Poročilo o pregledu stanja na področju naložb v industrijske raziskave in razvoj v EU“ za leto 2011 in ostala poročila o spremljanju in analizi naložb v industrijske raziskave (IRMA – Industrial Research Investment Monitoring and Analysis) so na voljo na spletnem naslovu: http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Več informacij o Uniji inovacij najdete na spletnem naslovu

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Osebi za stike:

Michael Jennings +32 22963388

Monika Wcislo +32 22955604


Side Bar