Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Tablou de bord privind cercetarea și dezvoltarea: Marile companii din UE sporesc investițiile în inovare, însă se află în urma concurenților la nivel mondial

Bruxelles, 18 octombrie 2011 – În tabloul de bord pentru 2011 al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană (EU Industrial R&D Investment Scoreboard), elaborat de Comisia Europeană, se arată că investițiile în cercetare și dezvoltare ale celor mai importante companii din UE au înregistrat o redresare puternică în 2010, cu o creștere de 6,1%, după o scădere de 2,6% în 2009. Cu toate acestea, datele pentru primele 1400 de companii din lume arată că societățile din UE, în ansamblu, se află încă în urma concurenților majori din SUA și din anumite economii asiatice în ceea ce privește progresul în cercetare și dezvoltare. A existat o tendință generală pozitivă în 2010, deoarece investițiile globale în cercetare și dezvoltare au crescut cu 4%, o redresare robustă după scăderea de 1,9% observată în 2009. Topul primelor 50 de companii din lume în ceea ce privește investițiile totale în cercetare și dezvoltare include 15 companii din UE, 18 firme din SUA și 13 din Japonia. Două companii farmaceutice ocupă primele locuri în top: Roche din Elveția (7,2 miliarde de euro), urmată de Pfizer din SUA (7 miliarde de euro). Volkswagen (6,3 miliarde de euro), pe locul al șaselea, este cel mai mare investitor în cercetare și dezvoltare din UE, urmat de Nokia (al unsprezecelea cu 4,9 miliarde de euro), de Daimler (al treisprezecelea cu 4.8 miliarde de euro) și de Sanofi-Aventis (al 14-lea cu 4,4 miliarde de euro).

Comisarul pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: „Tendința ascendentă a investițiilor în cercetare și dezvoltare realizate de companiile din UE este un semnal pozitiv, în condițiile în care încercăm să stimulăm creșterea economică și crearea de locuri de muncă prin inovare în Europa. Cu toate acestea, faptul că încă ne aflăm în urma unora dintre concurenții noștri la nivel mondial arată că trebuie să îmbunătățim în continuare condițiile oferite companiilor, în conformitate cu obiectivele inițiativei „O Uniune a inovării”. Este necesară adoptarea și punerea în aplicare rapidă a propunerilor recente și viitoare ale Comisiei Europene în ceea ce privește brevetul unitar, standardele, achizițiile publice și capitalul de risc”.

Companiile din SUA au avut o performanță mai bună decât UE în 2010, investițiile acestora în cercetare și dezvoltare crescând cu 10% (după o scădere de 5,1% în 2009). Societăți din anumite țări asiatice au continuat să înregistreze o creștere puternică a nivelurilor de investiții în cercetare și dezvoltare; printre acestea, companiile din China au înregistrat o creștere de 29,5%, iar cele din Coreea de Sud de 20,5%. În 2010, cele 1400 de societăți din tabloul de bord au avut peste 40 de milioane de angajați, ceea ce reprezintă o creștere de 3% față de 2009. Conform unei analize a tendințelor din ultimii opt ani, creșterea ocupării forței de muncă în sectoarele caracterizate de cercetare și dezvoltare intensivă este, în general, mai mare decât în alte sectoare, și mai puțin afectată de încetinirea creșterii economice.

Mai mult de două treimi din investițiile în cercetare și dezvoltare ale societăților din UE incluse în tabloul de bord provin de la cele situate în cele mai mari trei state membre, companiile germane înregistrând cele mai mari creșteri de la un an la altul (8,1%). Aceasta se datorează în principal câtorva companii de automobile (Daimler, Volkswagen și BMW). Creșterea investițiilor în cercetare și dezvoltare ale companiilor din Regatul Unit a fost de 5,8%, aproape de media UE, în comparație cu 3,8% pentru societățile franceze.

În alte state membre, un număr restrâns de actori de mari dimensiuni sunt responsabili pentru o pondere semnificativă din creșterea investițiilor în cercetare și dezvoltare. Printre aceștia se numără Novo Nordisk (27,3%) și Vestas (49,8%) în Danemarca și Banco Santander (56,3%), Telefonica (16%) și Amadeus (33,2%) în Spania. Companii cu creștere rapidă, precum TomTom (Țările de Jos) în sectorul echipamentelor electronice, Autonomy (Regatul Unit) și Gameloft (Franța) în sectorul produselor software și Morphosys (Germania) în domeniul biotehnologic sunt adevărate povești de succes, cu rezultate foarte bune în 2010.

Context

Tabloul de bord al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană este publicat în fiecare an de Comisia Europeană (Direcția Generală Cercetare și Inovare și Centrul Comun de Cercetare) și furnizează informații cu privire la primele 1 400 de companii importante din lume (400 din Uniunea Europeană și 1 000 din alte regiuni), ordonate în funcție de investițiile acestora în cercetare și dezvoltare. Tabloul de bord dă măsura valorii totale a investițiilor globale ale acestor companii în cercetare și dezvoltare, indiferent de spațiul geografic unde au loc activitățile de cercetare-dezvoltare respective.

„O Uniune a inovării” este una dintre cele șapte inițiative emblematice ale strategiei Europa 2020 pentru o economie inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii. Inițiativa are obiectivul de a transforma Europa într-o autoritate mondială în domeniul științific și de a înlătura obstacolele din calea inovației – precum costurile mari de brevetare, fragmentarea pieței, ritmul lent cu care se stabilesc standardele în domeniu și deficitul de competențe – care, în prezent, împiedică ideile să se concretizeze repede pe piață. De asemenea, inițiativa „O Uniune a Inovării” urmărește să revoluționeze modul în care colaborează sectorul public și cel privat, mai ales prin intermediul parteneriatelor pentru inovare dintre instituțiile europene, autoritățile naționale și regionale și companii.

Pentru informații suplimentare și topul complet al primelor 50 de companii, a se vedea MEMO/11/705.

Tabloul de bord pentru 2011 al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană (EU Industrial R&D Investment Scoreboard) și alte rapoarte de analiză și monitorizare a investițiilor în cercetare din sectorul industrial (IRMA – Industrial Research Investment Monitoring and Analysis):

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Pentru mai multe informații privind inițiativa „O Uniune a inovării”

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Contact:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar