Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska- Komunikat prasowy

Badania i rozwój – gdzie jesteśmy: czołowe przedsiębiorstwa UE zwiększają nakłady na innowacje, ale konkurencja wciąż szybsza

Bruksela, 18 października 2011 r. – Z opracowanego przez Komisję Europejską tegorocznego zestawienia danych dotyczących nakładów na badania i rozwój (EU Industrial R&D Investment Scoreboard) wynika, że w 2010 r. znacznie zwiększył się poziom tych nakładów wśród czołowych unijnych przedsiębiorstw. Wzrost wyniósł 6,1 proc. wobec zanotowanego w 2009 r. spadku o 2,6 proc. Dane obejmujące 1400 czołowych przedsiębiorstw na świecie pokazują jednak, że unijne przedsiębiorstwa ogółem nadal wypadają gorzej od swoich głównych konkurentów w dziedzinie inwestycji w badania i rozwój z USA i niektórych krajów azjatyckich. W 2010 r. odnotowano ogólny trend wzrostowy, zgodnie z którym nakłady na badania i rozwój zwiększyły się o 4 proc., co stanowi znaczne ożywienie w porównaniu do spadku o 1,9 proc. odnotowanego w 2009 r. Wśród pięćdziesięciu światowych liderów pod względem wielkości nakładów na badania i rozwój znajduje się 15 przedsiębiorstw unijnych, 18 spółek z USA i 13 z Japonii. Dwa pierwsze miejsca zajmują przedsiębiorstwa farmaceutyczne. Drugie miejsce za szwajcarską firmą Roche (7,2 mld EUR) zajmuje Pfizer z USA (7 mld EUR). Volkswagen (6,3 mld EUR) zajmuje szóste miejsce i może pochwalić się największymi nakładami na badania i rozwój w UE, wyprzedzając Nokię (11. miejsce, 4,9 mld EUR), Daimlera (13. miejsce, 4,8 mld EUR) oraz Sanofi-Aventis (14. miejsce, 4,4 mld EUR).

Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki, powiedziała: „Wzrost poziomu nakładów na badania i rozwój wśród unijnych przedsiębiorstw to pozytywny sygnał; staramy się bowiem wspierać wzrost i tworzenie miejsc pracy w Europie poprzez innowacje. Jednak fakt, że wciąż nie nadążamy za niektórymi z naszych globalnych konkurentów pokazuje, iż musimy cały czas polepszać warunki dla biznesu zgodnie z celami realizowanymi przez nas w ramach projektu „Unia innowacji”. Musimy szybko przyjąć i wdrożyć najnowsze i przyszłe wnioski Komisji Europejskiej dotyczące jednolitego systemu ochrony patentowej, norm, zamówień publicznych oraz kapitału wysokiego ryzyka.”

Lepiej od unijnych przedsiębiorstw w 2010 r. poradziły sobie przedsiębiorstwa z USA, wśród których poziom nakładów na badania i rozwój wzrósł o 10 % (po spadku w 2009 r. wynoszącym 5,1 %). Silny wzrost pod kątem poziomu nakładów na badania i rozwój nadal odnotowują przedsiębiorstwa w niektórych państwach azjatyckich, w tym przedsiębiorstwa chińskie (29,5 %) oraz południowokoreańskie (20,5 %). W 1400 przedsiębiorstwach uwzględnionych w zestawieniu w 2010 r. zatrudnienie znalazło ponad 40 mln ludzi, co stanowi wzrost o 3 % w stosunku do 2009 r. Analiza trendów w ciągu ostatnich ośmiu lat pokazuje, że wzrost zatrudnienia w sektorach wymagających znaczących nakładów na badania i rozwój jest zazwyczaj większy niż w innych sektorach i bardziej odporny na spowolnienie gospodarcze.

Ponad dwie trzecie nakładów na badania i rozwój wśród unijnych przedsiębiorstw uwzględnionych w zestawieniu jest udziałem przedsiębiorstw mających swoje siedziby w największych państwach członkowskich, a wśród nich największy wzrost rok do roku odnotowały przedsiębiorstwa niemieckie (8,1 proc.). Taki wynik osiągnięto w głównej mierze dzięki kilku producentom samochodów (Daimler, Volkswagen i BMW). Wzrost nakładów na badania i rozwój wśród przedsiębiorstw brytyjskich był bliski średniej unijnej i wyniósł 5,8 proc., podczas gdy wśród przedsiębiorstw francuskich – 3,8 proc.

W innych państwach członkowskich za znaczący udział we wzroście nakładów na badania i rozwój odpowiada kilku znaczących graczy. Wśród nich są takie przedsiębiorstwa jak Novo Nordisk (27,3 proc.) i Vestas (49,8 proc.) w Danii oraz Banco Santander (56,3 proc.), Telefonica (16 proc.) i Amadeus (33,2 proc.) w Hiszpanii. Na wyróżnienie zasługują szybko rozwijające się przedsiębiorstwa takie jak TomTom (Holandia) w branży urządzeń elektronicznych, Autonomy (Wielka Brytania) oraz Gameloft (Francja) w branży oprogramowania i Morphosys (Niemcy) w dziedzinie biotechnologii, które odniosły sukces i wykazały się bardzo dobrymi wynikami w 2010 r.

Dodatkowe informacje

Unijne zestawienie danych dotyczących nakładów na badania i rozwój publikowane jest co roku przez Komisję Europejską (Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych i Wspólne Centrum Badawcze). Zawiera ono informacje na temat 1400 czołowych przedsiębiorstw na świecie (400 z UE i 1000 spoza UE) ocenianych na podstawie poziomu ich nakładów na badania i rozwój. W zestawieniu tym uwzględnia się całkowity poziom nakładów na badania i rozwój, niezależnie od miejsca, w którym prowadzone są działania badawczo-rozwojowe.

„Unia innowacji” to jedna z siedmiu inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Ideą projektu „Unia innowacji” jest sprawić, aby Europa stała się światowym liderem w zakresie nauki, oraz usunąć przeszkody utrudniające rozwój innowacji – takie jak kosztowna procedura patentowa, rozdrobnienie rynku, przewlekłe procedury normalizacyjne oraz brak wykwalifikowanych kadr. Przeszkody te sprawiają obecnie, że droga nowych pomysłów na rynek jest zbyt długa. Celem jest także zrewolucjonizowanie sposobu współpracy między sektorem prywatnym i publicznym, w szczególności poprzez partnerstwa na rzecz innowacji między instytucjami europejskimi, organami krajowymi i regionalnymi oraz przedsiębiorstwami.

Więcej informacji oraz pełną listę 50 czołowych przedsiębiorstw znaleźć można w dokumencie MEMO/11/705.

Unijne zestawienie danych dotyczących nakładów na badania i rozwój z 2011 r. oraz pozostałe sprawozdania IRMA (Industrial Research Investment Monitoring and Analysis): http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Więcej informacji na temat projektu „Unia innowacji”:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontakt:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar