Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

O & O-scorebord: topondernemingen in EU verhogen investeringen in innovatie maar liggen achter bij mondiale concurrenten

Brussel, 18 oktober 2011 – Uit het “EU-scorebord van industriële O&O-investeringen” 2011 van de Europese Commissie blijkt dat de O&O-investeringen van topondernemingen in de EU in 2010 weer sterk zijn hersteld, met een stijging van 6,1% na een daling van 2,6% in 2009. De data over ´s werelds top 1400-ondernemingen laten echter zien dat de ondernemingen in de EU op het gebied van O&O-groei achterblijven bij hun belangrijke concurrenten uit de VS en bij een aantal Aziatische economieën. Er was in 2010 sprake van een algemene positieve trend, aangezien de wereldwijde O&O-investeringen met 4% toenamen; een krachtige opleving na de 1,9% daling die in 2009 werd waargenomen. Tot de top 50 van de wereld behoren, als het gaat om het geheel aan O&O-investeringen, 15 ondernemingen in de EU, 18 bedrijven in de VS en 13 bedrijven uit Japan. De topposities worden ingenomen door twee farmaceutische bedrijven: Roche uit Zwitserland (7,2 miljard euro), gevolgd door Pfizer uit de VS (7 miljard euro). Volkswagen (6,3 miljard euro), op de zesde plaats, is de grootste O&O-investeerder in de EU, gevolgd door Nokia (op de 11e plaats met 4,9 miljard euro), Daimler (13e met 4,8 miljard euro) en Sanofi-Aventis (14e met 4,4 miljard euro).

Máire Geoghegan-Quinn, commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap, zei hierover: “De opleving van O&O-investeringen door ondernemingen in de EU is een positief signaal aangezien we groei en werkgelegenheid willen stimuleren door middel van innovatie in Europa. Uit het feit dat we echter nog altijd achterblijven bij een aantal mondiale concurrenten blijkt dat we onze voorwaarden voor het bedrijfsleven verder moeten verbeteren, overeenkomstig onze Innovatie-Unie-doelen. We hebben behoefte aan snelle goedkeuring en uitvoering van recente en toekomstige voorstellen van de Europese Commissie op het gebied van eenheidsoctrooien, normen, openbare aanbestedingen en risicokapitaal.”

Amerikaanse bedrijven hebben het zelfs beter gedaan dan de EU in 2010, met een O&O-investeringsgroei van 10% (na een daling van 5,1% in 2009). Ondernemingen uit een aantal Aziatische landen bleven een sterke groei op O&O-investeringsniveau tonen, met inbegrip van 29,5% voor Chinese ondernemingen en 20,5% voor ondernemingen uit Zuid-Korea. De 1400 ondernemingen op het scorebord hadden in 2010 meer dan veertig miljoen mensen in dienst; een stijging van 3% ten opzichte van 2009. Uit een analyse van de trends in de afgelopen acht jaar blijkt dat de groei van werkgelegenheid in O&O-intensieve sectoren over het algemeen hoger is dan in andere sectoren en minder wordt beïnvloed door de economische daling.

Meer dan twee derde van de O&O-investeringen door ondernemingen op het EU-scorebord is toe te schrijven aan bedrijven in de drie grootste lidstaten en van die ondernemingen toonden de Duitse ondernemingen de hoogste groei in één jaar (8,1%). Dit is voornamelijk toe te schrijven aan enkele automobielondernemingen (Daimler, Volkswagen en BMW). De O&O-investeringsgroei van ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk bedroeg 5,8% en was daarmee dicht bij het EU-gemiddelde, in vergelijking met 3,8% voor Franse ondernemingen.

In andere lidstaten nemen enkele grote producenten een groot deel van de O&O-investeringsgroei voor hun rekening. Dit geldt voor Novo Nordisk (27,3%) en Vestas (49,8%) in Denemarken en voor Banco Santander (56,3%), Telefonica (16%) en Amadeus (33,2%) in Spanje. Snel groeiende ondernemingen zoals TomTom (Nederland) in de sector van de elektronische apparatuur, Autonomy (VK) en Gameloft (Frankrijk) wat software betreft en Morphosys (Duitsland) wat betreft biotechnologie, worden naar voren gehaald als succesverhalen gezien hun goede prestaties in 2010.

Achtergrond

Het EU-scorebord van industriële O&O-investeringen wordt jaarlijks door de Europese Commissie (DG Onderzoek en Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek) gepubliceerd en biedt informatie over ´s werelds top 1400-ondernemingen (400 uit de EU en 1000 van daarbuiten), gerangschikt naar investeringen in O&O. Het meet de totale waarde van hun mondiale O&O-investeringen, ongeacht de locatie waar het betrokken O&O plaatsvindt.

De Innovatie-Unie is een van de zeven vlaggenschipinitiatieven van de Europa 2020-strategie voor een slimme, duurzame en op integratie gerichte economie. Het Innovatie-Unie-plan heeft tot doel Europa op wetenschappelijk gebied een rol van wereldklasse te laten spelen en belemmeringen voor innovatie – zoals kostbare octrooien, een gefragmenteerde markt, trage normalisatie en tekorten aan vaardigheden – uit de weg te ruimen. Deze belemmeringen verhinderen op dit moment dat ideeën snel op de markt worden gebracht. Het Innovatie-Unie-plan streeft eveneens naar een radicaal andere manier van samenwerken tussen de overheidssectoren en de private sectoren, met name via innovatiepartnerschappen tussen de Europese instellingen, de nationale en regionale autoriteiten en het bedrijfsleven.

Voor meer informatie en de complete lijst met top 50-ondernemingen, zie MEMO/11/705

Voor het “EU-scorebord van industriële O&O-investeringen” 2011 en andere IRMA (Industrial Research Investment Monitoring and Analysis)-verslagen:

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Voor meer informatie over de Innovatie-Unie:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Contact :

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar