Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Rezultātu apkopojums: vadošie ES uzņēmumi palielina ieguldījumus inovācijā, tomēr atpaliek no konkurentiem pasaules mērogā

Brisele, 2011. gada 18. oktobris. Eiropas Komisijas 2011. gada "ES rezultātu apkopojums par rūpniecības ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē" liecina, ka vadošie ES uzņēmumu veikto pētniecības un izstrādes ieguldījumu apjoms 2010. gadā ir stabili pieaudzis par 6,1 %, lai gan 2009. gadā tas bija samazinājies par 2,6 %. Tomēr dati liecina, ka saistībā ar izaugsmi pētniecības un izstrādes jomā 1400 pasaules vadošie ES uzņēmumi kopumā atpaliek no galvenajiem ASV un dažu Āzijas tautsaimniecību konkurentiem. Taču 2010. gadā varēja konstatēt vispārēju pozitīvu attīstību, proti, globālais ieguldījumu apjoms pētniecībā un izstrādē palielinājās par 4 %, kas ir stabils pieaugums pēc 2009. gadā konstatētā 1,9 % krituma. Izvērtējot kopējo ieguldījumu apjomu pētniecības un izstrādes jomā, pasaules 50 vadošo uzņēmumu sarakstā ir 15 uzņēmumi no Eiropas Savienības, 18 no ASV un 13 no Japānas. Saraksta augšgalā atrodas divi farmācijas nozares uzņēmumi — Roche no Šveices (7,2 miljardi eiro), kam seko Pfizer no ASV (7 miljardi eiro). Sesto vietu ieņem ES lielākais ieguldītājs pētniecības un izstrādes jomā Volkswagen (6,3 miljardi eiro), kam seko Nokia (11. vieta, 4,9 miljardi eiro), Daimler (13. vieta, 4,8 miljardi eiro) un Sanofi-Aventis (14. vieta, 4,4 miljardi eiro).

Eiropas pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna sacīja: "Tā kā mēs cenšamies Eiropā sekmēt izaugsmi un nodarbinātību ar inovāciju palīdzību, ES uzņēmumu ieguldījumu pieaugums pētniecības un izstrādes jomā ir pozitīvs signāls. Tomēr tas, ka mēs joprojām atpaliekam no dažiem konkurentiem pasaules mērogā, nozīmē, ka mums vairāk jāuzlabo uzņēmējdarbības apstākļi atbilstīgi Inovācijas savienības mērķiem. Mums steidzami jāpieņem un jāīsteno gan nesen izstrādātie, gan tuvākajā nākotnē plānotie Eiropas Komisijas priekšlikumi par vienotu patentu, standartiem, publisko iepirkumu un riska kapitālu."

Pētniecības un izstrādes jomā veikto ieguldījumu apjomu palielinot par 10 % (pēc 5,1 % krituma 2009. gadā), ASV uzņēmumu darbības rādītāji 2010. gadā bija augstāki nekā ES uzņēmumiem. Uzņēmumiem no atsevišķām Āzijas valstīm joprojām ir izdevies sasniegt ļoti stabilu izaugsmi saistībā ar ieguldījumiem pētniecības un izstrādes jomā; 29,5 % no šī apjoma nodrošināja Ķīnas uzņēmumi, bet 20,5 % — Dienvidkorejas uzņēmumi. Apkopojumā ietvertie 1400 uzņēmumi 2010. gadā nodarbināja vairāk nekā 40 miljonus cilvēku, proti, par 3 % vairāk nekā 2009. gadā. Izanalizējot pēdējo astoņu gadu tendences, redzams, ka nodarbinātības līmenis nozarēs, kurās veikta lielākā daļa pētniecības un izstrādes ieguldījumu, kopumā ir augstāks nekā citās nozarēs, turklāt to mazāk ir skārusi ekonomiskā lejupslīde.

Vairāk nekā divas trešdaļas no apkopojumā ietverto ES uzņēmumu pētniecībā un izstrādē ieguldītajiem līdzekļiem nodrošina trīs lielākās dalībvalstis, no kurām Vācijas uzņēmumiem ir visstraujākā izaugsme gada laikā (8,1 %). Galvenokārt to panākuši lielākie autobūves uzņēmumi — Daimler, Volkswagen un BMW. Apvienotās Karalistes uzņēmumu ieguldījumu pieaugums pētniecībā un izstrādē ir 5,8 %, kas ir tuvu ES vidējam rādītājam, savukārt Francijas uzņēmumu izaugsme ir 3,8 %.

Citās dalībvalstīs lielāko daļu ieguldījumu pieaugumu pētniecības un izstrādes jomā nodrošinājuši atsevišķi lielie tirgus dalībnieki. Tie ir: Novo Nordisk (27,3 %) un Vestas (49,8 %) Dānijā un Banco Santander (56,3 %), Telefonica (16 %) un Amadeus (33,2 %) Spānijā. Īpaši jāizceļ uzņēmumi, kas strauji un veiksmīgi attīstījušies, 2010. gadā sasniedzot ļoti labus darbības rādītājus, tostarp TomTom (Nīderlande) elektronisko iekārtu nozarē, Autonomy (AK) un Gameloft (Francija) programmatūras jomā un Morphosys (Vācija) biotehnoloģiju jomā.

Pamatinformācija

"ES rezultātu apkopojumu par rūpniecības ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē" Eiropas Komisija (Pētniecības ģenerāldirektorāts un Kopīgais pētniecības centrs) publicē ik gadu, un tajā iekļauta informācija par 1400 pasaules vadošajiem uzņēmumiem (400 no ES un 1000 no citām pasaules valstīm), kas sarindoti pēc to ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē. Apkopojumā novērtēta kopsumma, ko uzņēmumi ieguldījuši pētniecībā un izstrādē neatkarīgi no tā, kur notiek attiecīgā pētniecība un izstrāde.

Inovācijas savienība ir viena no svarīgākajām iniciatīvām, kas izstrādāta saistībā ar stratēģiju "Eiropa 2020", kuras mērķis ir viedāka, ilgtspējīgāka un integrējošāka ekonomika. Inovācijas savienības mērķis ir panākt, lai Eiropa būtu vadošā pozīcijā pasaules zinātnes arēnā, un likvidēt šķēršļus inovāciju jomā — piemēram, dārgu patentēšanu, tirgus sadrumstalotību, standartu noteikšanas procesa lēno virzību un nepietiekamas prasmes, — kas patlaban tirgū neļauj ātri ieviest idejas. Tās mērķis ir arī kardināli pārveidot publiskā un privātā sektora sadarbību, it īpaši sekmējot ES iestāžu, valsts un reģionālo iestāžu un uzņēmumu partnerības inovāciju jomā.

Sīkāka informācija un 50 vadošo uzņēmumu pilnīgs saraksts: MEMO/11/705.

2011. gada "ES rezultātu apkopojums par rūpniecības ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē" un citi ziņojumi par uzraudzību un analīzi saistībā ar rūpniecības ieguldījumiem pētniecībā (IRMA): http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Sīkāka informācija par Inovācijas savienību:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktpersonas:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar