Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos komisijos pranešimas spaudai

Mokslinių tyrimų ir plėtros rezultatų suvestinė. Pirmaujančios ES įmonės didina investicijas į naujoves, bet nuo pasaulio konkurentų atsilieka

Briuselis, 2011 m. spalio 18 d. Europos Komisijos pateiktos 2011 m. ES pramonės įmonių investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą rezultatų suvestinės duomenimis, pirmaujančios ES įmonės vėl didina investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą: nors 2009 m. šios investicijos buvo sumažėjusios 2,6 %, 2010 m. jos vėl išaugo 6,1 %. Tačiau, remiantis 1 400 pirmaujančių pasaulyje įmonių duomenimis, matyti, kad apskritai ES įmonės investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą srityje vis dar atsilieka nuo svarbiausių JAV ir kai kurių Azijos šalių konkurentų. 2010 m. aiški bendra augimo tendencija, nes pasauliniu mastu investicijos į mokslinius tyrimus ir plėtrą išaugo 4 % (2009 m. jos buvo 1,9 % sumažėjusios). Penkiasdešimt daugiausiai pasaulyje į mokslinius tyrimus ir plėtrą investuojančių įmonių sudaro 15 ES, 18 JAV ir 13 Japonijos įmonių. Dvi pirmąsias vietas užima farmacijos įmonės: Šveicarijos įmonė „Roche“ (7,2 mlrd. EUR) ir JAV įmonė „Pfizer“ (7 mlrd. EUR), o didžiausias ES investuotojas į mokslinius tyrimus ir plėtrą „Volkswagen“ yra šeštoje vietoje (6,3 mlrd. EUR), toliau „Nokia“ (vienuolikta vieta, 4,9 mlrd. EUR), „Daimler“ (trylikta vieta, 4,8 mlrd. EUR) ir „Sanofi-Aventis“ (keturiolikta vieta, 4,4 mlrd. EUR).

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Tai, kad ES įmonės vėl daugiau investuoja į mokslinius tyrimus ir plėtrą, yra geras ženklas, nes inovacijomis siekiame skatinti Europos ekonomikos augimą ir didinti užimtumą. Tačiau vis dar atsiliekame nuo kai kurių pasaulio konkurentų, todėl turime dar labiau gerinti verslo sąlygas, kad pasiektume „Inovacijų sąjungos“ tikslus. Turime greitai priimti ir įgyvendinti neseniai pateiktus ir rengiamus Europos Komisijos pasiūlymus dėl bendrojo patento, standartų, viešojo pirkimo ir rizikos kapitalo.“

JAV įmonės 2010 m. investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą padidino dar labiau nei ES įmonės – jų investicijos padidėjo 10 % (2009 m. jos buvo sumažėjusios 5,1 %). Kai kurių Azijos šalių įmonės ir toliau labai sparčiai didino investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą (Kinijos įmonės – 29,5 %, Pietų Korėjos įmonės – 20,5 %). Tūkstantyje keturiuose šimtuose įmonių, kurių rezultatai pateikiami rezultatų suvestinėje, 2010 m. dirbo daugiau nei 40 milijonų žmonių – 3 % daugiau nei 2009 m. Iš praeitų aštuonerių metų tendencijų analizės matyti, kad apskritai užimtumas sektoriuose, kuriuose moksliniai tyrimai ir plėtra intensyvūs, didėja sparčiau nei kituose, ir ekonominio nuosmukio poveikis šiam didėjimui mažesnis.

Daugiau nei du trečdalius visų ES rezultatų suvestinėje nurodytų įmonių investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą sudaro trijų didžiausių valstybių narių įmonių investicijos; iš jų labiausiai per vienerius metus (8,1 %) šias investicijas padidino Vokietijos įmonės. Visų pirma tai keletas automobilių gamintojų („Daimler“, „Volkswagen“ ir BMW). Jungtinės Karalystės įmonių investicijos į mokslinius tyrimus ir plėtrą didėjo 5,8 % (skaičius artimas ES vidurkiui), o Prancūzijos įmonių – 3,8 %.

Kitose valstybėse narėse didelę investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą augimo dalį sudaro kelių didžiausių įmonių investicijos. Tai „Novo Nordisk“ (27,3 %) ir „Vestas“ (49,8 %) Danijoje bei „Banco Santander“ (56,3 %), „Telefonica“ (16 %) ir „Amadeus“ (33,2 %) Ispanijoje.

Verta paminėti sparčiai augančias įmones, kurių veikla 2010 m. buvo itin sėkminga, kaip antai: „TomTom“ (Nyderlandai) – elektroninės įrangos, „Autonomy“ (JK) ir „Gameloft“ (Prancūzija) – programinės įrangos ir „Morphosys“ (Vokietija) – biotechnologijų sektoriuje.

Pagrindiniai faktai

Europos Komisija (Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas ir Jungtinis tyrimų centras) kasmet skelbia ES pramonės įmonių investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą rezultatų suvestinę. Joje pateikiama informacijos apie 1 400 pirmaujančių pasaulio bendrovių (400 įsikūrusių ES ir 1 000 – kituose kraštuose) ir sudaromas jų sąrašas pagal investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Skaičiuojama bendra visų jų investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą vertė, neatsižvelgiant į tai, kur vykdomi atitinkami moksliniai tyrimai.

„Inovacijų sąjunga“ – viena iš septynių pavyzdinių strategijos „Europa 2020“, kuria siekiama kurti pažangią, tvarią ir integracinę ekonomiką, iniciatyvų. Pagal „Inovacijų sąjungos“ planą siekiama užtikrinti, kad Europa taptų pasaulinio lygio mokslo lydere, ir pašalinti tokias kliūtis inovacijoms, kaip brangūs patentai, rinkos susiskaidymas, lėtai nustatomi standartai ir gebėjimų trūkumas, kurios dabar trukdo geroms idėjoms greitai pasiekti rinką. Taip pat siekiama iš esmės pakeisti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą, visų pirma kuriant Europos institucijų, nacionalinių ir regioninės valdžios institucijų bei verslo įmonių inovacijų partnerystės organizacijas.

Daugiau informacijos ir visą penkiasdešimties pirmaujančių įmonių sąrašą žr.

MEMO/11/705

2011 m. ES pramonės įmonių investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą rezultatų suvestinė ir kitos įmonių investicijų į mokslinius tyrimus stebėjimo ir analizės ataskaitos pateiktos http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Daugiau informacijos apie „Inovacijų sąjungą“

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings, tel. +32 2 29 63388

Monika Wcislo, tel. +32 2 29 55604


Side Bar