Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Kutatási-fejlesztési eredménytáblázat: a vezető uniós cégek növelték innovációs célú beruházásaikat, de nem zárkóztak fel globális versenytársaikhoz

Brüsszel, 2011. október 18. – Az Európai Bizottság által kiadott 2011. évi európai uniós ipari K+F beruházási eredménytáblázat azt mutatja, hogy az uniós csúcsvállalatok tavaly számottevően növelték kutatási-fejlesztési beruházásaikat. A növekedés mértéke 2010-ben 6,1%-ot tett ki, ami pozitív fordulat a 2009-ben tapasztalt 2,6%-os beruházáscsökkenéshez képest. A világranglistán legelőkelőbb helyet elfoglaló 1400 cégre vonatkozó adatokból ugyanakkor az is kiolvasható, hogy a K+F bővülése tekintetében az uniós vállalatok összességükben továbbra is le vannak maradva legfontosabb versenytársaikhoz képest, akiknek székhelye az Egyesült Államokban és néhány ázsiai országban található. 2010-ben világszerte kedvező tendenciák érvényesültek: a globális kutatási-fejlesztési beruházások 4%-kal bővültek, ez pedig határozott fellendülést jelent 2009-hez viszonyítva, amikor is 1,9%-os csökkenés volt tapasztalható. A közül az 50 vállalat közül, amelyik a K+F beruházások összességét tekintve a világranglistát vezeti, 15 az Európai Unióban, 18 az Amerikai Egyesült Államokban, 13 pedig Japánban működik. Az élen két gyógyszergyártó céget találunk: az első helyet a svájci Roche mondhatja magáénak (7,2 milliárd euró), melyet az amerikai Pfizer követ (7 milliárd euró). A vezető európai vállalatok közül a Volkswagen foglalja el a legelőkelőbb – hatodik – helyet (6,3 milliárd euró), míg a Nokia a 11. (4,9 milliárd euró), a Daimler a 13. (4,8 milliárd euró), a Sanofi-Aventis pedig a 14. helyen áll (4,4 milliárd euró).

Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős biztos a következőképpen értékelte a helyzetet: Az európai uniós vállalatok K+F beruházásainak bővülése jó jel, hiszen arra törekszünk, hogy az innováció ösztönzése révén lendületet adjunk az európai gazdasági növekedésnek és foglalkoztatásnak. Tény azonban, hogy továbbra is le vagyunk maradva néhány globális versenytársunkhoz képest, s ez azt jelzi, hogy még jobb üzleti feltételeket kell teremtenünk a vállalkozások számára, összhangban az Innovatív Unió céljaival. Gyorsan el kell fogadnunk és végre kell hajtanunk azokat a javaslatokat, melyeket az Európai Bizottság a közelmúltban terjesztett elő, illetve jelenleg készít elő az egységes szabadalom, a szabványok, a közbeszerzés és a kockázati tőke tárgyában.

Az egyesült államokbeli vállalatok még az európai uniós cégeknél is jobb teljesítményt nyújtottak a tavalyi év folyamán: kutatási-fejlesztési beruházásaik 10%-kal növekedtek (a 2009. évi 5,1%-os visszaesést követően). Egyes ázsiai országok vállalatai 2010-ben is nagyértékben növelni tudták K+F beruházásaikat: a kínai cégek esetében 29,5%-os, a dél-koreaiak esetében pedig 20,5%-os bővülés volt tapasztalható. Az eredménytáblázatban szereplő 1400 cég tavaly több mint 40 millió embert foglalkoztatott, ami 3%-os emelkedést jelent 2009-hez képest. Az elmúlt nyolc évben megfigyelt tendenciák elemzése azt mutatja, hogy a foglalkoztatás a kutatás-fejlesztés igényes ágazatokban általánosságban nagyobb mértékben bővült, mint más szektorokban, és eredményesebben állt ellen a gazdasági válság kedvezőtlen hatásainak is.

Az 1400 vállalat K+F beruházásainak több mint kétharmada azoknak a cégeknek köszönhető, amelyek a három legnagyobb EU-tagországban működnek. Közülük is ki kell emelni a németországi vállalatokat, melyek 2010 folyamán a legnagyobb mértékben (8,1%-kal) növelték kutatási-fejlesztési beruházásaikat. Ez túlnyomórészt néhány autógyártó vállalat (Daimler, Volkswagen és BMW) tevékenységének tulajdonítható. 2010-ben az Egyesült Királyságban működő cégek 5,8%-kal növelték K+F beruházásaikat, ami megközelíti az európai uniós átlagot. Ugyanez az adat a franciaországi vállalatok esetében 3,8% volt.

Ami a többi EU-tagállamot illeti, a kutatásra és fejlesztésre költött többletforrások oroszlánrészét néhány nagyobb cég ráfordításai adták. Példaként említhető a dániai Novo Nordisk (27,3%) és Vestas (49,8%), valamint a spanyolországi Banco Santander (56,3%), Telefonica (16%) és Amadeus (33,2%). Néhány gyors ütemben növekedő cég 2010-ben mutatott remek teljesítményéről az eredménytáblázat sikertörténetként tesz említést. Közéjük tartozik az elektronikai ágazatban működő hollandiai TomTom, a szoftvergyártók közül az Autonomy (Egyesült Királyság) és a Gameloft (Franciaország), valamint a biotechnológiával foglalkozó német vállalat, a Morphosys.

Háttér

Az európai uniós ipari K+F beruházási eredménytáblázat, melyet az Európai Bizottság (a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság és a Közös Kutatóközpont) minden évben közzétesz, a kutatási-fejlesztési célú beruházásokra a legtöbb pénzt fordító 1400 vállalatról (400 európai uniós és 1000 EU-n kívül működő cégről) ad közre információkat. A táblázat a vállalatokat globális K+F beruházásaik összértéke alapján rangsorolja, függetlenül attól, hogy a világ mely pontján valósul meg a kérdéses beruházás.

Az Innovatív Unió az intelligens, fenntartható és inkluzív gazdaság kialakítását célzó Európa 2020 stratégia hét kiemelt kezdeményezésének egyike. Azt hivatott elősegíteni, hogy Európa világszínvonalú teljesítményt nyújtson a tudományok terén, illetve hogy elháruljanak az innovációt hátráltató akadályok – például a szabadalmaztatás költségessége, a piac széttagoltsága, a szabványosítás lassúsága, valamint a szakképzettség terén mutatkozó hiányosságok –, melyek napjainkban útját állják annak, hogy az ötletek rövid idő alatt piaci megoldásokat eredményezzenek. Az Innovatív Unió további célja, hogy forradalmasítsa az állami és a magánszektor együttműködését, különösen az európai intézmények, a tagállami és a regionális hatóságok, illetve az üzleti szereplők közötti innovációs partnerségek révén.

További tájékoztatás és a listavezető 50 céggel kapcsolatos adatok részletes ismertetése a MEMO/11/705 dokumentumban olvasható.

Az európai uniós ipari K+F beruházási eredménytáblázat, valamint az ipari kutatásokat és beruházásokat nyomon követő és elemző (IRMA) jelentések a következő internetes címről tölthetők le: http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Az Innovatív Unióról az alábbi internetcímen találhatók további információk:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kapcsolattartók:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar