Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU:n huippuyritykset lisäävät investointeja innovointiin, mutta jäävät yhä kilpailijoista

Bryssel, 18. lokakuuta 2011 – Euroopan komission vuotta 2011 koskeva Euroopan teollisuuden tutkimusinvestointien tulostaulu osoittaa, että EU:n huippuyritykset toipuivat voimakkaasti vuonna 2010, sillä investoinnit lisääntyivät 6,1 prosenttia, kun vuonna 2009 oli koettu 2,6 prosentin lasku. Maailman 1 400:aa huippuyritystä koskevista tiedoista käy kuitenkin ilmi, että EU:n yritykset ovat kokonaisuudessaan jäljessä Yhdysvaltojen ja eräiden Aasian maiden kilpailijoitaan. Kehitys oli positiivinen vuonna 2010, jolloin maailmanlaajuiset T&K-investoinnit kasvoivat 4 prosenttia. Tämä oli merkittävä käänne, sillä vuonna 2009 oli koettu 1,9 prosentin lasku. Mitattaessa maailman huippuyrityksiä T&K-kokonaisinvestointien kannalta 50 parhaan yrityksen joukossa oli 15 yritystä EU:sta, 18 Yhdysvalloista ja 13 Japanista. Kärkisijat veivät kaksi lääkealan yritystä: sveitsiläinen Roche (7,2 miljardia euroa) ja yhdysvaltalainen Pfizer (7 miljardia euroa). Kuudennelta sijalta löytyvä Volkswagen (6,3 miljardia euroa) on tärkein T&K-investoija EU:ssa. Sitä seuraavat 11. sijalla Nokia (4,9 miljardia euroa), 13. sijalla Daimler (4,8 miljardia euroa) ja 14. sijalla Sanofi-Aventis (4,4 miljardia euroa).

Tutkimuksesta, innovoinnista ja tieteestä vastaavan komissaari Máire Geoghegan-Quinnin mukaan T&K-investointien lisääntyminen EU:n yrityksissä on merkki siitä, että olemme oikealla tiellä pyrkimyksissämme lisätä kasvua ja työpaikkoja Euroopassa innovoinnin kautta. ”Se, että olemme edelleen eräitä kilpailijoitamme jäljessä, osoittaa kuitenkin, että meidän on parannettava yritysten toimintaedellytyksiä entisestään innovaatiounionia koskevan hankkeemme tavoitteiden mukaisesti. Meidän on nopeasti hyväksyttävä ja pantava täytäntöön hiljattain laaditut yhteispatenttia, standardeja, julkisia hankintoja ja riskipääomaa koskevat Euroopan komission ehdotukset”, Geoghegan-Quinn lisäsi.

Vuonna 2010 yhdysvaltalaiset yritykset pärjäsivät jopa EU:n yrityksiä paremmin, sillä niiden T&K-investoinnit kasvoivat 10 prosenttia (kun vuonna 2009 ne vähenivät 5,1 prosenttia). T&K-investoinnit lisääntyivät edelleen voimakkaasti eräissä aasialaisissa yrityksissä. Esim. kiinalaisten yritysten investoinnit lisääntyivät 29,5 prosenttia ja eteläkorealaisten 20,5 prosenttia. Tulostaulussa luetellut 1 400 yritystä työllistivät yli 40 miljoonaa ihmistä vuonna 2010, mikä on 3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Viimeisten kahdeksan vuoden kehityssuuntauksia tarkasteltaessa käy ilmi, että T&K-intensiivillä aloilla työllisyys kasvaa yleensä nopeammin kuin muilla aloilla ja että taloudellinen taantuma vaikuttaa siihen muita vähemmän.

Yli kaksi kolmasosaa tulostaulussa mainittujen EU:n yritysten T&K-investoinnista tehdään kolmessa suurimmassa jäsenvaltiossa, joista vuotuinen kasvu oli suurinta saksalaisten yritysten keskuudessa (8,1 prosenttia). Kasvu on lähinnä eräiden autonvalmistajien (Daimler, Volkswagen ja BMW) ansiota. Yhdistyneen kuningaskunnan yritysten T&K-investoinnit kasvoivat 5,8 prosenttia, mikä on lähellä EU:n keskiarvoa. Ranskassa kasvu oli 3,8 prosenttia.

Muissa jäsenvaltioissa T&K-investointien kasvu oli lähinnä eräiden suuryritysten ansiota. Tällaisia olivat Novo Nordisk (27,3 prosenttia) ja Vestas (49,8 prosenttia) Tanskassa sekä Banco Santander (56,3 prosenttia), Telefonica (16 prosenttia) ja Amadeus (33,2 prosenttia) Espanjassa. Lisäksi on aihetta mainita eräitä nopeasti kasvavia yrityksiä, joiden tulos oli erinomainen vuonna 2010. Näitä olivat hollantilainen elektroniikkalaitteita valmistava TomTom, ohjelmistoyritykset Autonomy (Yhdistynyt kuningaskunta) ja Gameloft (Ranska) sekä saksalainen biotekniikkayritys Morphosys.

Taustaa

Euroopan komissio (Tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto ja Yhteinen tutkimuskeskus JRC) julkaisee vuosittain Euroopan teollisuuden tutkimusinvestointien tulostaulun, joka sisältää tietoja maailman 1 400 huippuyrityksestä (400 EU:sta ja 1 000 muualta) ja jossa ne rankataan niiden T&K-investointien perusteella. Siinä mitataan yritysten kaikkien T&K-investointien kokonaisarvoa riippumatta siitä, missä asiaankuuluvaa tutkimusta ja kehittämistä harjoitetaan.

Innovaatiounioni on yksi seitsemästä Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeesta, joilla pyritään älykkääseen, kestävään ja osallisuutta edistävään talouteen. Innovaatiounionin tavoitteena on tehdä Euroopasta maailmanluokan tieteenharjoittaja ja poistaa innovoinnin esteet (kuten patentoinnin kalleus, markkinoiden pirstoutuneisuus, normien hidas vahvistaminen ja puutteet taidoissa), jotka tällä hetkellä hidastavat uusien ideoiden tuloa markkinoille. Sillä pyritään myös mullistamaan tapa, jolla julkinen ja yksityinen sektori tekevät yhteistyötä erityisesti EU:n toimielinten sekä kansallisten ja alueellisten viranomaisten ja yritysten välisten innovaatiokumppanuuksien kautta.

Lisätietoja ja luettelo kärkisijoja pitävistä 50 yrityksistä: MEMO/11/705.

Vuoden 2011 Euroopan teollisuuden tutkimusinvestointien tulostaulu (EU Industrial R&D Investment Scoreboard) ja muita IRMA-raportteja (Industrial Research Investment Monitoring and Analysis) on seuraavalla JRC:n sivustolla:

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Lisätietoja innovaatiounionista:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Yhteyshenkilöt :

Michael Jennings (+32–2) 296 33 88

Monika Wcislo (+32–2) 295 56 04


Side Bar