Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΔελτίο τύπου

Πίνακας επιδόσεων Ε&Α: οι κορυφαίες επιχειρήσεις της ΕΕ αυξάνουν τις επενδύσεις στον τομέα της καινοτομίας, υστερούν όμως έναντι των παγκόσμιων ανταγωνιστών τους

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2011 – Ο πίνακας αποτελεσμάτων 2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Βιομηχανικές επενδύσεις Ε&Α στην ΕΕ» δείχνει ότι οι επενδύσεις των κορυφαίων επιχειρήσεων της ΕΕ στον τομέα της Ε&Α ανέκαμψαν ισχυρά το 2010, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 6,1% μετά την μείωση κατά 2,6% το 2009. Εντούτοις, τα στοιχεία για τις 1400 κορυφαίες επιχειρήσεις παγκοσμίως δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ στο σύνολό τους υστερούν από πλευράς αύξησης των επενδύσεων σε Ε&Α έναντι των κυριότερων ανταγωνιστών τους από τις ΗΠΑ και ορισμένων οικονομιών της Ασίας . Το 2010 σημειώθηκε μια γενικά θετική τάση, καθώς οι παγκόσμιες επενδύσεις στην Ε&Α αυξήθηκαν κατά 4%. Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει ισχυρή ανάκαμψη σε σχέση με την κατά 1,9% μείωση το 2009. Μεταξύ των 50 κορυφαίων επιχειρήσεων παγκοσμίως σε όρους Ε&Α περιλαμβάνονται 15 επιχειρήσεις της ΕΕ, 18 των ΗΠΑ και 13 της Ιαπωνίας. Στην κορυφή βρίσκονται δύο φαρμακευτικές εταιρείες: Η ελβετική Roche (7,2 δισεκ. ευρώ), ακολουθούμενη από την Pfizer των ΗΠΑ (7 δισεκ. ευρώ). Η Volkswagen (6,3 δισεκ. ευρώ), στην έκτη θέση, είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής Ε&Α στην ΕΕ, ακολουθούμενη από την Nokia (11η με 4,9 δισεκ. ευρώ), τη Daimler (13η με 4,8 δισεκ. ευρώ) και την Sanofi-Aventis (14η με 4,4 δισεκ. ευρώ).

Η αρμόδια για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιστήμη Επίτροπος κα Máire Geoghegan-Quinn δήλωσε τα εξής: «Η αύξηση των επενδύσεων Ε&Α από τις επιχειρήσεις της ΕΕ είναι θετικό σημάδι στην προσπάθειά μας να τονώσουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση μέσω της καινοτομίας στην Ευρώπη. Ωστόσο, το γεγονός ότι εξακολουθούμε να υστερούμε έναντι ορισμένων ανταγωνιστών παγκοσμίως δείχνει ότι χρειάζεται να βελτιώσουμε περαιτέρω τις συνθήκες του επιχειρείν, σε συμφωνία με τους στόχους μας για την Ένωση Καινοτομίας. Απαιτείται η ταχεία έγκριση και εφαρμογή των πρόσφατων και επικείμενων προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα πρότυπα, τις δημόσιες συμβάσεις και το κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου.»

Οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ είχαν καλύτερες επιδόσεις από εκείνες της ΕΕ το 2010, με τις επενδύσεις σε Ε&Α να αυξάνονται κατά 10% (μετά την μείωση κατά 5,1% το 2009). Οι επιχειρήσεις ορισμένων ασιατικών χωρών συνέχισαν να παρουσιάζουν πολύ ισχυρή αύξηση των επενδύσεων για Ε&Α, συμπεριλαμβανομένων των κινεζικών επιχειρήσεων με 29,5% και των νοτιοκορεατικών επιχειρήσεων με 20,5%. Οι 1400 επιχειρήσεις στον πίνακα απασχολούσαν το 2010 άνω των 40 εκατομμυρίων ατόμων, που αποτελεί αύξηση κατά 3% σε σχέση με το 2009. Μια ανάλυση των τάσεων των τελευταίων οκτώ ετών δείχνει ότι η αύξηση της απασχόληση σε κλάδους εντάσεως Ε&Α είναι γενικά υψηλότερη παρά σε άλλους κλάδους και επηρεάζεται λιγότερο από την κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας.

Περισσότερα από τα δύο τρίτα των επενδύσεων σε Ε&Α στον πίνακα επιδόσεων των επιχειρήσεων της Ε.Ε. προέρχονται από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στα τρία μεγαλύτερα κράτη μέλη, με τις γερμανικές επιχειρήσεις εμφάνισαν την υψηλότερη αύξηση σε ετήσια βάση (8,1%). Αυτό οφείλεται κυρίως σε λίγες αυτοκινητοβιομηχανίες (Daimler, Volkswagen και BMW). Η αύξηση των επενδύσεων Ε&Α των επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανήλθε σε 5,8%, πλησίον του μέσου όρου της Ε.Ε., σε σύγκριση με το 3,8% για τις γαλλικές επιχειρήσεις.

Σε άλλα κράτη μέλη λίγες μεγάλες εταιρίες αντιπροσωπεύουν υψηλά ποσοστά αύξησης των επενδύσεων Ε&Α. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Novo Nordisk (27.3%) και Vestas (49.8%) στη Δανία και Banco Santander (56.3%), Telefonica (16%) και Amadeus (33.2%) στην Ισπανία.

Ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, όπως η Tom-Τom (Κάτω Χώρες) στον κλάδο του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι Autonomy (ΗΒ) και Gameloft (Γαλλία) στον κλάδο του λογισμικού και η Morphosys (Γερμανία) στον κλάδο της βιοτεχνολογίας, αναφέρονται ως παραδείγματα επιτυχίας με πολύ καλές επιδόσεις το 2010.

Ιστορικό

Ο πίνακας αποτελεσμάτων για βιομηχανικές επενδύσεις Ε&Α στην ΕΕ δημοσιεύεται κατ’ έτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Έρευνα και Ανάπτυξη και Κοινό Κέντρο Ερευνών) και παρέχει στοιχεία για τις κορυφαίες 1400 εταιρείες παγκοσμίως (400 από την ΕΕ και 1000 εκτός αυτής) ταξινομημένες ανάλογα με τις επενδύσεις τους σε Ε&Α. Ο πίνακας επιδόσεων μετρά τη συνολική αξία των παγκοσμίων επενδύσεών τους Ε&Α, ανεξαρτήτως του τόπου όπου λαμβάνει χώρα η Ε&Α.

Η Ένωση Καινοτομίας αποτελεί μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Το σχέδιο Ένωση Καινοτομίας αποβλέπει στο να καταστεί η Ευρώπη παγκοσμίου κλάσεως παράγοντας στον τομέα των επιστημών και να αρθούν οι φραγμοί στην καινοτομία – όπως δαπανηρή κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, κατάτμηση των αγορών, αργή διαδικασία τυποποίησης και ανεπάρκειες δεξιοτήτων – οι οποίοι εμποδίζουν επί του παρόντος τις ιδέες να φθάσουν γρήγορα στην αγορά. Επιδιώκει επίσης να αλλάξει ριζικά τον τρόπο συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ιδίως μέσω των Εταιρικών Σχέσεων Καινοτομίας μεταξύ ευρωπαϊκών ινστιτούτων, εθνικών και περιφερειακών αρχών και επιχειρήσεων.

Για περαιτέρω πληροφορίες και τον πλήρη κατάλογο των κορυφαίων 50 επιχειρήσεων συμβουλευθείτε τον δικτυακό τόπο MEMO/11/705

"Πίνακας αποτελεσμάτων για βιομηχανικές επενδύσεις Ε&Α στην ΕΕ" του 2011 και άλλες εκθέσεις IRMA (παρακολούθηση και ανάλυση των επενδύσεων σε βιομηχανική έρευνα): http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Ένωση Καινοτομίας

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Αρμόδιοι :

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar