Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA EL

Europese Commissie - Persbericht

Melkquotum voor het quotumjaar 2010/2011 door vijf lidstaten overschreden

Brussel, 18 oktober 2011 - Vijf lidstaten (Denemarken, Nederland, Oostenrijk, Cyprus en Luxemburg) hebben in 2010/2011 hun melkquotum overschreden, waardoor zij een superheffing van 55,57 miljoen euro moeten betalen. Ondanks deze overschrijdingen bleef de totale melkproductie in de EU ruim onder het quotum voor de hele EU.

Dacian Cioloș, Europees commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling, verklaarde: "Ook al is besloten de quotaregeling in 2015 te beëindigen, de lidstaten moeten de regels nog wel blijven toepassen. Om tegemoet te komen aan de zorgen van de producenten voor de middellange en de lange termijn, heeft de Commissie afgelopen december voorstellen gedaan om de structurele problemen in de zuivelsector aan te pakken. In de voorstellen tot hervorming van het GLB die vorige week het licht zagen, zijn ook verscheidene elementen opgenomen die flexibiliteit inbrengen en die er mede voor zullen zorgen dat in de toekomst problemen worden voorkomen."

Naar aanleiding van de besluiten in het kader van de gezondheidscontrole van het GLB in 2008, zijn de quota in 2010/2011 met 1% verhoogd. Niettemin blijkt uit de nationale aangiften dat Denemarken, Nederland, Oostenrijk, Cyprus en Luxemburg hun nationale quota met in totaal bijna 200 000 ton hebben overschreden.

Denemarken en Nederland hebben zowel hun quotum leveringen aan zuivelfabrieken als hun quotum rechtstreekse verkoop overschreden, terwijl de andere lidstaten alleen hun quotum leveringen hebben overschreden.

Van de overige lidstaten, die hun quotum wel naleefden, produceerden verscheidene ver onder hun quotum; 14 lidstaten hebben laten weten ten minste 10% minder melk te hebben geleverd dan hun quotum bedroeg.

Voor het quotumjaar 2010/2011 bedroeg de productie in de EU in totaal 6% minder dan het totaal van alle EU-quota.

De werking van de regeling

Elke lidstaat krijgt twee quota, één voor leveringen aan de zuivelproducenten en een tweede voor rechtstreekse verkoop aan de consument. Deze hoeveelheden worden (in de vorm van individuele quota) verdeeld over de producenten in elke lidstaat.

Wanneer een nationaal quotum wordt overschreden, moeten de producenten de betrokken lidstaat een overschotheffing betalen (ook wel "superheffing" genoemd) naar de mate waarin zij gedurende het quotumjaar (dat loopt van 1 april tot en met 31 maart van het volgende jaar) aan die overschrijding hebben bijgedragen. De heffing bedraagt 27,83 euro per 100 kg waarmee het quotum wordt overschreden. Vóór 1 september van elk jaar moeten de lidstaten de Commissie in kennis stellen van de resultaten van de toepassing van de melkquotaregeling tijdens de vorige periode. Deze kennisgeving gebeurt in de vorm van een vragenlijst met alle gegevens die nodig zijn voor de berekening van de superheffing.

Bijlagen

  • Bijlage 1: Voorlopige cijfers voor 2010/2011

  • Bijlage 2: Cijfers voor 2009/2010

BIJLAGE I: MELKQUOTA 2010/2011 (voorlopige cijfers – 1/2)

Antwoorden op vragenlijst

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Leveringen aan zuivelfabrieken

Aantal actieve producenten

9.864

15.935

2.182

4.135

87.513

845

18.930

4.254

21.445

78.223

35.580

220

10.832

41.318

811

Geleverde hoeveelheden (ton)

3.337.822

472.471

2.569.588

4.821.980

28.889.052

600.816

5.461.977

665.381

6.051.772

23.919.121

10.642.683

151.369

635.597

1.293.799

281.313

Representatief vetgehalte (g/kg)

36,95

37,81

42,07

43,46

40,09

43,10

35,83

36,10

36,45

39,58

36,89

34,64

40,22

39,78

39,15

Gemiddeld werkelijk vetgehalte (g/kg)

40,85

37,05

39,14

42,90

41,47

40,30

38,50

38,88

36,80

40,29

37,23

35,79

42,71

41,40

41,70

Aanpassing vetgehalte (ton)

113.317

-8.091

-137.489

-86.112

236.005

-12.727

129.208

13.576

-27.437

23.470

-29.818

952

12.200

12.058

6.051

Totaal leveringen na aanpassing (ton)

3.451.138

464.380

2.432.099

4.735.868

29.125.057

588.089

5.591.184

678.957

6.024.335

23.942.590

10.612.865

152.321

647.797

1.305.857

287.364

Beschikbaar quotum voor leveringen (ton)

3.461.111

942.195

2.833.255

4.705.286

29.329.947

664.732

5.612.153

852.577

6.307.058

25.231.308

10.878.674

150.281

733.041

1.696.614

283.647

Overschrijding (ton)

-9.972

-477.816

-401.156

30.582

-204.890

-76.643

-20.969

-173.620

-282.723

-1.288.718

-265.809

2.040

-85.244

-390.757

3.716

Heffing (x 1000 euro)

 

 

 

+ 8.511

 

 

 

 

 

 

 

+ 568

 

 

+ 1.034

Percentage overschrijding

- 0,3%

- 50,7%

- 14,2%

+ 0,6%

- 0,7%

- 11,5%

- 0,4%

- 20,4%

- 4,5%

- 5,1%

- 2,4%

+ 1,4%

- 11,6%

- 23,0%

+ 1,3%

Rechtstreekse verkoop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal producenten

809

2.148

273

17

1.144

209

25

21

429

5.582

4.740

5

1.393

5.297

2

Rechtstreekse verkoop (ton)

34.058

19.184

6.927

119

59.196

5.541

1.332

743

54.173

313.246

359.217

507

20.059

44.603

497

Beschikbaar quotum voor rechtstreekse verkoop (ton)

35.066

76.456

15.568

47

97.307

7.815

2.150

1.169

57.640

364.349

409.869

800

25.119

77.275

497

Overschrijding (ton)

-1.008

-57.272

-8.641

72

-38.110

-2.274

-818

-425

-3.467

-51.103

-50.653

-293

-5.060

-32.672

 

Heffing (x 1000 euro)

 

 

 

+ 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE I: MELKQUOTA 2010/2011 (voorlopige cijfers – 2/2)

Antwoorden op vragenlijst

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

EUR 15

NM 10

EUR 27

Leveringen aan zuivelfabrieken

Aantal actieve producenten

3.121

126

19.034

37.931

159.427

8.003

112.162

7.198

574

11.406

6.065

15.158

358.352

225.843

712.292

Geleverde hoeveelheden (ton)

1.388.950

41.769

11.626.292

2.807.613

9.063.760

1.820.870

849.728

522.714

796.080

2.288.691

2.865.476

13.741.744

119.221.786

17.064.440

137.608.424

Representatief vetgehalte (g/kg)

36,19

NVT

42,40

40,36

39,08

37,30

36,86

40,99

36,87

43,40

43,40

39,70

39,63

39,45

39,59

Gemiddeld werkelijk vetgehalte (g/kg)

37,14

31,89

44,12

41,89

40,27

37,80

37,61

41,15

38,23

42,70

42,20

40,40

40,64

39,92

40,52

Aanpassing vetgehalte (ton)

4.316

NVT

139.192

29.426

44.991

-5.998

-10.971

-2.830

8.580

-29.582

-69.002

22.868

465.165

-69.948

376.155

Totaal leveringen na aanpassing (ton)

1.393.266

41.769

11.765.485

2.837.039

9.108.751

1.814.872

838.757

519.884

804.660

2.259.110

2.796.474

13.764.612

119.686.950

16.994.493

137.984.579

Beschikbaar quotum voor leveringen (ton)

1.924.781

50.670

11.625.136

2.816.142

9.600.852

2.019.644

1.469.233

578.800

1.046.629

2.537.278

3.484.130

15.241.440

124.371.125

19.294.061

146.076.614

Overschrijding (ton)

-531.515

-8.901

140.349

20.897

-492.101

-204.771

-630.476

-58.916

-241.969

-278.168

-687.656

-1.476.828

-4.684.175

-2.299.568

-8.092.035

Heffing (x 1000 euro)

 

 

+ 39.059

+ 5.816

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 54.420

+ 568

+ 54.988

Percentage overschrijding

- 27,6%

- 17,6%

+ 1,2%

+ 0,7%

- 5,1%

- 10,1%

- 42,9%

- 10,2%

- 23,1%

- 11,0%

- 19,7%

- 9,7%

- 3,8%

- 11,9%

- 5,5%

Rechtstreekse verkoop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal producenten

2.647

 

390

11.899

13.849

54

272.797

1.685

300

269

56

353

25.790

25.658

326.393

Rechtstreekse verkoop (ton)

66.110

 

72.969

62.702

85.365

4.881

963.793

14.679

22.522

1.646

2.821

141.284

1.108.885

266.313

2.358.175

Beschikbaar quotum voor rechtstreekse verkoop (ton)

145.880

 

70.954

88.571

159.205

7.826

1.711.582

21.193

36.313

5.525

4.200

187.745

1.332.916

489.167

3.610.121

Overschrijding (ton)

-79.770

 

2.015

-25.869

-73.840

-2.945

-747.788

-6.514

-13.791

-3.879

-1.379

-46.461

2.087

 

2.087

Heffing (x 1000 euro)

 

 

+ 561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 581

 

+ 581

BIJLAGE II: MELKQUOTA 2009/2010 (1/2)

Antwoorden op vragenlijst

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Leveringen aan zuivelfabrieken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal actieve producenten

10.501

83.403

2.344

4.307

90.406

907

19.046

4.562

22.633

82.042

37.337

220

11.668

44.952

838

Geleverde hoeveelheden (ton)

3.184.619

809.655

2.623.368

4.749.475

28.196.278

583.650

4.872.004

681.587

5.898.787

22.793.700

10.527.848

148.160

594.301

1.250.669

272.206

Representatief vetgehalte (g/kg)

36,93

37,97

42,08

43,49

40,09

43,10

35,82

36,10

36,44

39,57

36,89

34,65

40,25

39,77

39,15

Gemiddeld werkelijk vetgehalte (g/kg)

41,00

37,58

38,70

43,12

41,52

40,50

38,40

38,89

36,76

39,67

37,19

35,76

43,26

41,60

41,83

Aanpassing vetgehalte (ton)

111.487

-8.107

-160.961

-70.545

227.159

-10.476

110.235

14.303

-31.897

-147

-35.763

1.008

14.673

14.454

6.157

Totaal leveringen na aanpassing (ton)

3.296.106

801.548

2.462.407

4.678.930

28.423.436

573.174

4.982.239

695.890

5.866.890

22.793.553

10.492.085

149.168

608.974

1.265.123

278.363

Beschikbaar quotum voor leveringen (ton)

3.423.282

928.425

2.808.528

4.658.507

29.038.056

656.678

5.556.537

843.710

6.240.846

24.981.993

10.895.347

148.720

717.543

1.679.913

280.802

Overschrijding (ton)

-127.176

-126.877

-346.121

20.423

-614.619

-83.505

-574.298

-147.821

-373.956

-2.188.440

-403.261

448

-108.570

-414.790

-2.438

Heffing (x 1000 euro)

 

 

 

+ 5.684

 

 

 

 

 

 

 

+ 125

 

 

 

Percentage overschrijding

- 3,7%

- 13,7%

- 12,3%

+ 0,4%

- 2,1%

- 12,7%

- 10,3%

- 17,5%

- 6,0%

- 8,8%

- 3,7%

+ 0,3%

- 15,1%

- 24,7%

- 0,9%

Rechtstreekse verkoop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal producenten

828

20.622

249

13

1.142

227

26

28

429

5.598

4.751

5

1.971

5.586

2

Rechtstreekse verkoop (ton)

33.704

56.870

3.776

100

57.517

5.718

1.272

930

54.483

305.135

345.842

550

26.424

46.884

530

Beschikbaar quotum voor rechtstreekse verkoop (ton)

38.279

80.141

12.089

238

97.839

9.210

2.179

1.582

60.836

360.242

393.196

865

33.110

76.412

530

Overschrijding (ton)

-4.575

-23.271

-8.313

-138

-40.322

-3.492

-907

-652

-6.353

-55.107

-47.355

-315

-6.686

-29.528

 

Heffing (x 1000 euro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE II: MELKQUOTA 2009/2010 (2/2)

Antwoorden op vragenlijst

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

EUR 15

NM 10

EUR 27

Leveringen aan zuivelfabrieken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal actieve producenten

3.213

130

19.563

39.844

170.101

9.129

139.109

7.599

612

12.091

6.386

15.782

374.467

241.746

838.725

Geleverde hoeveelheden (ton)

1.484.692

40.275

11.452.276

2.714.934

9.040.882

1.845.796

947.453

516.686

830.091

2.289.544

2.900.683

13.206.580

115.586.317

17.112.775

134.456.200

Representatief vetgehalte (g/kg)

36,03

NVT

42,40

40,36

39,07

37,30

37,75

41,00

36,88

43,40

43,40

39,70

39,65

39,41

39,60

Gemiddeld werkelijk vetgehalte (g/kg)

36,66

NVT

43,81

41,86

40,26

38,10

37,37

40,91

37,58

42,40

42,50

40,70

40,55

39,77

40,41

Aanpassing vetgehalte (ton)

2.927

NVT

100.376

28.132

46.727

1.446

-14.581

-4.253

2.347

-41.393

-60.575

69.356

428.330

-93.554

312.088

Totaal leveringen na aanpassing (ton)

1.487.619

40.275

11.552.652

2.743.066

9.087.609

1.847.242

932.872

512.434

832.438

2.248.150

2.840.108

13.275.937

116.014.647

17.019.220

134.768.288

Beschikbaar quotum voor leveringen (ton)

1.922.052

50.169

11.505.823

2.784.957

9.501.332

1.999.241

1.472.693

572.355

1.049.575

2.511.781

3.449.792

15.101.249

123.263.706

19.115.083

144.779.907

Overschrijding (ton)

-434.433

-9.893

46.829

-41.891

-413.724

-151.999

-539.821

-59.922

-217.137

-263.630

-609.684

-1.825.312

-7.249.058

-2.095.862

-10.011.619

Heffing (x 1000 euro)

 

 

+ 13.033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 18.716

+ 125

+ 18.841

Percentage overschrijding

- 22,6%

- 19,7%

+ 0,4%

- 1,5%

- 4,4%

- 7,6%

- 36,7%

- 10,5%

- 20,7%

- 10,5%

- 17,7%

- 12,1%

- 5,9%

- 11,0%

- 6,9%

Rechtstreekse verkoop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal producenten

2.798

 

399

12.620

15.557

57

293.728

1.778

263

282

58

372

26.605

28.434

369.389

Rechtstreekse verkoop (ton)

57.005

 

77.320

64.100

93.665

5.116

1.043.980

13.452

14.487

1.635

3.016

146.581

1.097.280

261.960

2.460.090

Beschikbaar quotum voor rechtstreekse verkoop (ton)

128.108

 

74.464

90.996

162.091

8.155

1.676.628

21.697

22.645

5.854

4.000

175.171

1.313.562

466.226

3.536.557

Overschrijding (ton)

-71.103

 

2.856

-26.896

-68.426

-3.039

-632.648

-8.246

-8.157

-4.219

-984

-28.590

2.856

 

2.856

Heffing (x 1000 euro)

 

 

+ 795

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 795

 

+ 795

 

Contacts :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar