Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE NL EL

Europa‑Kommissionen - Pressemeddelelse

Kontingentåret 2010/11: Fem medlemsstater har overskredet mælkekvoten

Bruxelles, den 18. oktober 2011 – Fem medlemsstater, nemlig Danmark, Nederlandene, Østrig, Cypern og Luxembourg, har overskredet deres kvoter for mejeriprodukter, hvilket betyder, at de skal betale tillægsafgifter på omkring 55,57 mio. EUR. På trods af kvoteoverskridelserne i disse medlemsstater forblev den samlede EU‑produktion et godt stykke under den samlede kvote.

Dacian Cioloş, kommissær med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikterne, sagde: "Selvom det i 2008 blev vedtaget, at kvoteordningen skal udløbe i 2015, skal medlemsstaterne stadig overholde reglerne. Som svar på producenternes bekymringer på lang og mellemlang sigt fremlagde Kommissionen sidste år i december forslag til håndtering af de strukturelle problemer i mejerisektoren. Forslaget til reform af den fælles landbrugspolitik, som blev fremlagt i sidste uge, indeholder også en række muligheder for fleksibilitet, der skal hjælpe med at takle de udfordringer, som fremtiden byder på."

Som følge af afgørelsen truffet i forbindelse med sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik i 2008 blev kvoterne for 2010/2011 forhøjet med 1 %. Danmark, Nederlandene, Østrig, Cypern og Luxembourg har dog stadig ifølge egne indberetninger overskredet kvoterne med i alt næsten 200 000 tons.

Danmark og Nederlandene har begge overskredet kvoterne for leverancer til mejerierne og direkte salg, mens de andre medlemsstater kun har overskredet kvoterne for leverancer.

Adskillige af de andre medlemsstater, der har overholdt kvoterne, har produceret væsentligt mindre end de tilladte nationale kvoter. 14 medlemsstater har indberettet leverancer mindst 10 % under kvoten.

For kontingentåret 2010/2011 var den samlede EU‑produktion 6 % under de samlede EU‑kvoter.

Sådan fungerer ordningen

Hver medlemsstat har to kvoter, den ene for leverancer til mejerier og den anden for direkte salg til forbrugerne. Disse mængder fordeles mellem producenterne (individuelle kvoter) i hver medlemsstat.

Hvis den nationale kvote overskrides, skal der betales en overskudsafgift – eller "tillægsafgift" – af producenterne i den pågældende medlemsstat i forhold til deres andel af overskridelsen i det pågældende kontingentår (1. april – 31. marts). Afgiften er på 27,83 EUR pr. 100 kg overskridelse. Medlemsstaterne skal hvert år inden den 1. september underrette Kommissionen om resultaterne af anvendelsen af mælkekvoteordningen i den foregående periode. Indberetning af resultaterne sker i form af et spørgeskema med alle oplysninger, som er nødvendige for at beregne overskudsafgiften.

Bilag

  • Bilag 1: foreløbige tal for 2010/11

  • Bilag 2: foreløbige tal for 2009/10

BILAG I: MÆLKEKVOTER 2010/2011 (foreløbige tal – 1/2)

Besvarelse af spørgeskema

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Leverancer til mejerier

Antal aktive producenter

9.864

15.935

2.182

4.135

87.513

845

18.930

4.254

21.445

78.223

35.580

220

10.832

41.318

811

Leverede mængder (i tons)

3.337.822

472.471

2.569.588

4.821.980

28.889.052

600.816

5.461.977

665.381

6.051.772

23.919.121

10.642.683

151.369

635.597

1.293.799

281.313

Repræsentativt fedtindhold (g/kg)

36,95

37,81

42,07

43,46

40,09

43,10

35,83

36,10

36,45

39,58

36,89

34,64

40,22

39,78

39,15

Faktisk gennemsnitligt fedtindhold (g/kg)

40,85

37,05

39,14

42,90

41,47

40,30

38,50

38,88

36,80

40,29

37,23

35,79

42,71

41,40

41,70

Justering af fedtindhold(i tons)

113.317

-8.091

-137.489

-86.112

236.005

-12.727

129.208

13.576

-27.437

23.470

-29.818

952

12.200

12.058

6.051

Samlede leverancer efter justering (i tons)

3.451.138

464.380

2.432.099

4.735.868

29.125.057

588.089

5.591.184

678.957

6.024.335

23.942.590

10.612.865

152.321

647.797

1.305.857

287.364

Disponibel kvote for leverancer (i tons)

3.461.111

942.195

2.833.255

4.705.286

29.329.947

664.732

5.612.153

852.577

6.307.058

25.231.308

10.878.674

150.281

733.041

1.696.614

283.647

Overskridelse (i tons)

-9.972

-477.816

-401.156

30.582

-204.890

-76.643

-20.969

-173.620

-282.723

-1.288.718

-265.809

2.040

-85.244

-390.757

3.716

Afgift (i 1 000 EUR)

 

 

 

+ 8.511

 

 

 

 

 

 

 

+ 568

 

 

+ 1.034

Overskridelse i %

- 0,3%

- 50,7%

- 14,2%

+ 0,6%

- 0,7%

- 11,5%

- 0,4%

- 20,4%

- 4,5%

- 5,1%

- 2,4%

+ 1,4%

- 11,6%

- 23,0%

+ 1,3%

Direkte salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal producenter

809

2.148

273

17

1.144

209

25

21

429

5.582

4.740

5

1.393

5.297

2

Direkte salg (i tons)

34.058

19.184

6.927

119

59.196

5.541

1.332

743

54.173

313.246

359.217

507

20.059

44.603

497

Disponibel kvote for direkte salg (i tons)

35.066

76.456

15.568

47

97.307

7.815

2.150

1.169

57.640

364.349

409.869

800

25.119

77.275

497

Overskridelse (i tons)

-1.008

-57.272

-8.641

72

-38.110

-2.274

-818

-425

-3.467

-51.103

-50.653

-293

-5.060

-32.672

 

Afgift (1 000 EUR)

 

 

 

+ 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAG I: MÆLKEKVOTER 2010/2011 (foreløbige tal – 2/2)

Besvarelse af spørgeskema

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

EUR 15

NM 10

EUR 27

Leverancer til mejerier

Antal aktive producenter

3.121

126

19.034

37.931

159.427

8.003

112.162

7.198

574

11.406

6.065

15.158

358.352

225.843

712.292

Leverede mængder (i tons)

1.388.950

41.769

11.626.292

2.807.613

9.063.760

1.820.870

849.728

522.714

796.080

2.288.691

2.865.476

13.741.744

119.221.786

17.064.440

137.608.424

Repræsentativt fedtindhold (g/kg)

36,19

Ikke relevant

42,40

40,36

39,08

37,30

36,86

40,99

36,87

43,40

43,40

39,70

39,63

39,45

39,59

Faktisk gennemsnitligt fedtindhold (g/kg)

37,14

31,89

44,12

41,89

40,27

37,80

37,61

41,15

38,23

42,70

42,20

40,40

40,64

39,92

40,52

Justering af fedtindhold (i tons)

4.316

Ikke relevant

139.192

29.426

44.991

-5.998

-10.971

-2.830

8.580

-29.582

-69.002

22.868

465.165

-69.948

376.155

Samlede leverancer efter justering (i tons)

1.393.266

41.769

11.765.485

2.837.039

9.108.751

1.814.872

838.757

519.884

804.660

2.259.110

2.796.474

13.764.612

119.686.950

16.994.493

137.984.579

Disponibel kvote for leverancer (i tons)

1.924.781

50.670

11.625.136

2.816.142

9.600.852

2.019.644

1.469.233

578.800

1.046.629

2.537.278

3.484.130

15.241.440

124.371.125

19.294.061

146.076.614

Overskridelse (i tons)

-531.515

-8.901

140.349

20.897

-492.101

-204.771

-630.476

-58.916

-241.969

-278.168

-687.656

-1.476.828

-4.684.175

-2.299.568

-8.092.035

Afgift (1 000 EUR)

 

 

+ 39.059

+ 5.816

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 54.420

+ 568

+ 54.988

Overskridelse i %

- 27,6%

- 17,6%

+ 1,2%

+ 0,7%

- 5,1%

- 10,1%

- 42,9%

- 10,2%

- 23,1%

- 11,0%

- 19,7%

- 9,7%

- 3,8%

- 11,9%

- 5,5%

Direkte salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal producenter

2.647

 

390

11.899

13.849

54

272.797

1.685

300

269

56

353

25.790

25.658

326.393

Direkte salg (i tons)

66.110

 

72.969

62.702

85.365

4.881

963.793

14.679

22.522

1.646

2.821

141.284

1.108.885

266.313

2.358.175

Disponibel kvote for direkte salg (i tons)

145.880

 

70.954

88.571

159.205

7.826

1.711.582

21.193

36.313

5.525

4.200

187.745

1.332.916

489.167

3.610.121

Overskridelse (i tons)

-79.770

 

2.015

-25.869

-73.840

-2.945

-747.788

-6.514

-13.791

-3.879

-1.379

-46.461

2.087

 

2.087

Afgift (1 000 EUR)

 

 

+ 561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 581

 

+ 581

BILAG II: MÆLKEKVOTER 2009/2010 (1/2)

Besvarelse af spørgeskema

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Leverancer til mejerier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal aktive producenter

10.501

83.403

2.344

4.307

90.406

907

19.046

4.562

22.633

82.042

37.337

220

11.668

44.952

838

Leverede mængder (i tons)

3.184.619

809.655

2.623.368

4.749.475

28.196.278

583.650

4.872.004

681.587

5.898.787

22.793.700

10.527.848

148.160

594.301

1.250.669

272.206

Repræsentativt fedtindhold (g/kg)

36,93

37,97

42,08

43,49

40,09

43,10

35,82

36,10

36,44

39,57

36,89

34,65

40,25

39,77

39,15

Faktisk gennemsnitligt fedtindhold (g/kg)

41,00

37,58

38,70

43,12

41,52

40,50

38,40

38,89

36,76

39,67

37,19

35,76

43,26

41,60

41,83

Justering af fedtindhold (i tons)

111.487

-8.107

-160.961

-70.545

227.159

-10.476

110.235

14.303

-31.897

-147

-35.763

1.008

14.673

14.454

6.157

Samlede leverancer efter justering (i tons)

3.296.106

801.548

2.462.407

4.678.930

28.423.436

573.174

4.982.239

695.890

5.866.890

22.793.553

10.492.085

149.168

608.974

1.265.123

278.363

Disponibel kvote for leverancer (i tons)

3.423.282

928.425

2.808.528

4.658.507

29.038.056

656.678

5.556.537

843.710

6.240.846

24.981.993

10.895.347

148.720

717.543

1.679.913

280.802

Overskridelse (i tons)

-127.176

-126.877

-346.121

20.423

-614.619

-83.505

-574.298

-147.821

-373.956

-2.188.440

-403.261

448

-108.570

-414.790

-2.438

Afgift (1 000 EUR)

 

 

 

+ 5.684

 

 

 

 

 

 

 

+ 125

 

 

 

Overskridelse i %

- 3,7%

- 13,7%

- 12,3%

+ 0,4%

- 2,1%

- 12,7%

- 10,3%

- 17,5%

- 6,0%

- 8,8%

- 3,7%

+ 0,3%

- 15,1%

- 24,7%

- 0,9%

Direkte salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal producenter

828

20.622

249

13

1.142

227

26

28

429

5.598

4.751

5

1.971

5.586

2

Direkte salg (i tons)

33.704

56.870

3.776

100

57.517

5.718

1.272

930

54.483

305.135

345.842

550

26.424

46.884

530

Disponibel kvote for direkte salg (i tons)

38.279

80.141

12.089

238

97.839

9.210

2.179

1.582

60.836

360.242

393.196

865

33.110

76.412

530

Overskridelse (i tons)

-4.575

-23.271

-8.313

-138

-40.322

-3.492

-907

-652

-6.353

-55.107

-47.355

-315

-6.686

-29.528

 

Afgift (1 000 EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAG II: MÆLKEKVOTER 2009/2010 (2/2)

Besvarelse af spørgeskema

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

EUR 15

NM 10

EUR 27

Leverancer til mejerier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal aktive producenter

3.213

130

19.563

39.844

170.101

9.129

139.109

7.599

612

12.091

6.386

15.782

374.467

241.746

838.725

Leverede mængder (i tons)

1.484.692

40.275

11.452.276

2.714.934

9.040.882

1.845.796

947.453

516.686

830.091

2.289.544

2.900.683

13.206.580

115.586.317

17.112.775

134.456.200

Repræsentativt fedtindhold (g/kg)

36,03

Ikke relevant

42,40

40,36

39,07

37,30

37,75

41,00

36,88

43,40

43,40

39,70

39,65

39,41

39,60

Faktisk gennemsnitligt fedtindhold (g/kg)

36,66

Ikke relevant

43,81

41,86

40,26

38,10

37,37

40,91

37,58

42,40

42,50

40,70

40,55

39,77

40,41

Justering af fedtindhold (i tons)

2.927

Ikke relevant

100.376

28.132

46.727

1.446

-14.581

-4.253

2.347

-41.393

-60.575

69.356

428.330

-93.554

312.088

Samlede leverancer efter justering (i tons)

1.487.619

40.275

11.552.652

2.743.066

9.087.609

1.847.242

932.872

512.434

832.438

2.248.150

2.840.108

13.275.937

116.014.647

17.019.220

134.768.288

Disponibel kvote for leverancer (i tons)

1.922.052

50.169

11.505.823

2.784.957

9.501.332

1.999.241

1.472.693

572.355

1.049.575

2.511.781

3.449.792

15.101.249

123.263.706

19.115.083

144.779.907

Overskridelse (i tons)

-434.433

-9.893

46.829

-41.891

-413.724

-151.999

-539.821

-59.922

-217.137

-263.630

-609.684

-1.825.312

-7.249.058

-2.095.862

-10.011.619

Afgift (1 000 EUR)

 

 

+ 13.033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 18.716

+ 125

+ 18.841

Overskridelse i %

- 22,6%

- 19,7%

+ 0,4%

- 1,5%

- 4,4%

- 7,6%

- 36,7%

- 10,5%

- 20,7%

- 10,5%

- 17,7%

- 12,1%

- 5,9%

- 11,0%

- 6,9%

Direkte salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal producenter

2.798

 

399

12.620

15.557

57

293.728

1.778

263

282

58

372

26.605

28.434

369.389

Direkte salg (i tons)

57.005

 

77.320

64.100

93.665

5.116

1.043.980

13.452

14.487

1.635

3.016

146.581

1.097.280

261.960

2.460.090

Disponibel kvote for direkte salg (i tons)

128.108

 

74.464

90.996

162.091

8.155

1.676.628

21.697

22.645

5.854

4.000

175.171

1.313.562

466.226

3.536.557

Overskridelse (i tons)

-71.103

 

2.856

-26.896

-68.426

-3.039

-632.648

-8.246

-8.157

-4.219

-984

-28.590

2.856

 

2.856

Afgift (1 000 EUR)

 

 

+ 795

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 795

 

+ 795

 

Kontaktpersoner:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar