Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Kaj je „nanomaterial“? Evropska komisija s skupno opredelitvijo odpira novo poglavje

Bruselj, 18. oktobra 2011 – "Nanomateriali" so materiali, katerih glavni sestavni deli so veliki med eno in sto milijardinkami metra, v skladu s priporočilom, ki ga je danes sprejela Evropska komisija. Ta najava označuje pomemben korak naprej k večji zaščiti za državljane, saj jasno opredeljuje, kateri materiali potrebujejo posebno obdelavo v konkretni zakonodaji.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Vesel sem, da lahko povem, da je EU prva predlagala vsestransko opredelitev nanomaterialov, ki se lahko uporablja za vse regulativne namene. Zasnovali smo zgledno opredelitev, ki temelji na znanstvenih prispevkih in širokem posvetovanju. Panoga potrebuje jasen koherenten regulativni okvir v tem pomembnem gospodarskem sektorju, potrošniki pa si zaslužijo natančne informacije o teh snoveh. To je pomemben korak k obravnavanju vseh možnih tveganj za okolje in človeško zdravje, ob hkratnem zagotavljanju, da lahko ta tehnologija izkoristi svoje možnosti.

Nanomateriali se že uporabljajo v stotinah aplikacij in potrošniških izdelkov, od zobne kreme do baterij, barv in oblačil. Razvijanje teh inovativnih snovi je pomembno gonilo za evropsko konkurenčnost in imajo velik potencial za omogočanje napredka na področjih, kot je medicina, varovanje okolja in energetska učinkovitost. Vendar še obstaja negotovost glede tveganja, ki ga pomenijo, in potrebna je jasna opredelitev, da se zagotovi uporaba ustreznih predpisov glede kemijske varnosti. Ta opredelitev bo pomagala vsem zainteresiranim stranem, vključno s panožnimi združenji, saj usklajuje več različnih opredelitev, ki se danes uporabljajo v različnih sektorjih. Ta opredelitev bo revidirana v letu 2014 ob upoštevanju tehničnega in znanstvenega napredka.

To priporočilo je tudi v skladu z zavezo, dano leta 2009 Evropskemu parlamentu, da bo izdana enotna opredelitev, ki se bo lahko široko uporabljala za zakonodajo EU, povezano z nanomateriali.

Danes sprejeta opredelitev temelji na pristopu, ki upošteva velikost delcev sestavin materiala, ne pa nevarnosti ali tveganja. Ta opredelitev opisuje nanomaterial kot „naraven, slučajno nastal ali proizveden material, ki vsebuje delce v nevezanem stanju ali v obliki agregata ali aglomerata, pri katerem ima najmanj 50 % delcev v številčno-velikostni porazdelitvi eno ali več zunanjih mer v obsegu 1 nm – 100 nm“.

Ta opredelitev temelji na znanstvenem nasvetu iz Znanstvenega odbora za nastajajoča in nanovo ugotovljena zdravstvena tveganja (SCENIHR) in iz Skupnega raziskovalnega središča (JRC). Osnutek opredelitve je bil predmet javnega posvetovanja.

Ozadje

Za nanomateriale zdaj velja več različnih zakonodajnih instrumentov na ravni EU in na nacionalni ravni. Vendar se uporabljane opredelitve razlikujejo od primera do primera in od sektorja do sektorja, kar povzroča nepotrebna bremena za panogo in ovira javno razpravo o tveganjih in koristih teh snovi. To priporočilo daje zakonodajalcem EU pravno referenco za nanomateriale pri sprejemanju nove ali izvajanju obstoječe zakonodaje.

Izkušnje na podlagi prvega roka za registracijo (30. november 2010) v okviru REACH kot glavne politike EU za kemikalije so pokazale, da podjetja potrebujejo več jasnosti o svojih obveznostih glede nanomaterialov. REACH ima ključno vlogo pri zagotavljanju informacij o lastnostih nanomaterialov kot kemijskih snovi. Zaradi sprejetja te opredelitve bo podjetjem laže oceniti svojo registracijsko dokumentacijo in natančno določiti, kdaj lahko štejejo svoje proizvode za nanomateriale.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/index.htm

MEMO/11/704

Osebi za stike:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar