Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Ce este un „nanomaterial”? Comisia Europeană deschide o nouă cale cu o definiție comună

Bruxelles, 18 octombrie 2011 – Nanomaterialele sunt acele materiale ale căror părți componente au o dimensiune cuprinsă între 1 și 100 miliardimi dintr-un metru, conform unei recomandări adoptate astăzi de Comisia Europeană. Anunțul marchează un pas important spre o protecție sporită a cetățenilor, prin definirea clară a materialelor care necesită o abordare specială în cadrul legislației specifice.

Comisarul European pentru Mediu, Janez Potočnik, a declarat: Îmi face plăcere să afirm că UE a elaborat, în premieră, o definiție transversală a nanomaterialelor care poate fi folosită în toate scopurile legislative. Am reușit să găsim o definiție solidă, bazată pe informații științifice și pe concluziile unei consultări la scară largă. Industria are nevoie de un cadru juridic clar și coerent în acest sector economic important, iar consumatorii trebuie să fie informați cât mai exact în legătură cu aceste substanțe. Elaborarea acestei definiții reprezintă un pas important pentru a face față riscurilor posibile la adresa mediului și a sănătății publice, urmărind totodată să se asigure că această nouă tehnologie își poate realiza pe deplin potențialul.”

Nanomaterialele se folosesc deja în sute de aplicații și produse de larg consum, de la pastă de dinți la baterii, vopsele și îmbrăcăminte. Dezvoltarea acestor substanțe inovatoare reprezintă un motor important pentru competitivitatea europeană, ele având un potențial ridicat în ceea ce privește progresul în domenii ca medicina, protecția mediului și eficiența energetică. Însă, având în vedere că încă mai există incertitudini legate de riscurile pe care le pot prezenta aceste substanțe, este nevoie de o definiție clară pentru a ne asigura că se aplică regulile de siguranță chimică adecvate. Definiția îi va ajuta pe toți cei care sunt activi în acest domeniu, inclusiv asociațiile din cadrul industriei, deoarece oferă coerență multitudinii de definiții care sunt utilizate în prezent în diferite sectoare. Definiția va fi revizuită în 2014 în funcție de evoluțiile tehnice și științifice.

Recomandarea vine și ca urmare a unui angajament luat în fața Parlamentului European în 2009 de a elabora o definiție unică aplicabilă la scară largă întregii legislații UE referitoare la nanomateriale.

Definiția adoptată astăzi este bazată pe o abordare care ia în considerare particulele componente ale unui material, și nu riscurile sau pericolele pe care le prezintă materialul respectiv. Nanomaterialul este descris ca fiind „un material natural, secundar sau fabricat care conține particule, fie în stare liberă, fie formând agregate sau aglomerate, atunci când una sau mai multe dimensiuni externe a cel puțin 50% din particule calculate folosind distribuția dimensională după număr se încadrează în intervalul de mărime 1 nm – 100 nm.”

Definiția se bazează pe recomandările științifice oferite de Comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente și noi (CSRSEN) și Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC). Un proiect al definiției a făcut obiectul unei consultării publice.

Context

La momentul de față, nanomaterialele sunt reglementate de o serie de instrumente legislative la nivelul UE și național. Cu toate acestea, s-au elaborat definiții de la caz la caz, care variază în funcție de sector, ceea ce creează complicații inutile pentru industrie și îngreunează dezbaterea publică referitoare la riscurile și beneficiile acestor substanțe. Această recomandare oferă legislatorilor UE un cadru legal pentru nanomateriale, de care se pot folosi la adoptarea unei noi legislații sau la implementarea celei existente.

Experiența primului termen de înregistrare (30 noiembrie 2010) din cadrul REACH, politica UE globală privind substanțele chimice, a arătat că companiile au nevoie de o mai mare claritate în ceea ce privește obligațiile legate de nanomateriale. REACH are un rol-cheie în generarea informațiilor referitoare la proprietățile nanomaterialelor ca substanțe chimice. Odată adoptată definiția menționată, companiilor le va fi mai ușor să își evalueze dosarele de înregistrare și să decidă cu exactitate când trebuie să își considere produsele nanomateriale.

Informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/index.htm

MEMO/11/704

Contact :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar