Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Mecanismul de conectare a Europei Comisia adoptă un plan în valoare de 50 de miliarde de euro pentru stimularea rețelelor europene

Bruxelles, 19 octombrie 2011 - Comisia Europeană a prezentat astăzi un plan de finanțare a unor investiții în valoare de 50 de miliarde EUR menit să îmbunătățească rețelele de transport, energie și digitale din Europa. Investițiile care vizează infrastructurile cheie vor contribui la crearea de locuri de muncă și vor stimula competitivitatea Europei într-un moment în care Europa are foarte mare nevoie de acestea. Mecanismul de conectare a Europei va finanța proiecte care vor elimina verigile lipsă din rețelele de transport, energetice și digitale ale Europei. De asemenea, datorită acestui mecanism, economia Europei va deveni mai ecologică prin promovarea unor moduri de transport mai curate, a conexiunilor în bandă largă de mare viteză și prin facilitarea utilizării energiei regenerabile, în conformitate cu Strategia Europa 2020. În plus, finanțarea destinată rețelelor energetice va contribui la integrarea și mai puternică a pieței interne a energiei, va reduce dependența energetică a UE și va consolida securitatea aprovizionării. Pentru a sprijini finanțarea Mecanismului de conectare a Europei (MCE), Comisia a adoptat, de asemenea, termenii Inițiativei „Project Bonds” Europa 2020 (obligațiuni pentru finanțarea de proiecte), care va reprezenta unul dintre instrumentele de partajare a riscului pe care s-ar putea baza MCE în scopul de a atrage capital privat pentru finanțarea proiectelor. Faza pilot va începe chiar de anul viitor.

Prin concentrarea pe rețelele de transport, energetice și digitale inteligente, sustenabile și pe deplin interconectate, Mecanismul de conectare a Europei va contribui la realizarea pieței unice europene. Comisia a identificat proiectele care pot avea cel mai mare impact datorită investițiilor suplimentare alocate de UE. În special, Comisia urmărește ca investițiile realizate prin Mecanismul de conectare a Europei să acționeze ca un catalizator pentru atragerea unor fonduri suplimentare din sectorul privat și public, conferind credibilitate proiectelor de infrastructură și reducând profilurile de risc ale acestora. Pentru prima dată, Comisia propune un instrument de finanțare unic pentru cele trei sectoare de rețele, respectându-și astfel angajamentul de a crea sinergii și de a simplifica regulile.

Președintele José Manuel Barroso a declarat: „Mecanismul de conectare a Europei și Inițiativa Project Bond sunt dovada perfectă a valorii adăugate pe care Europa o poate oferi. Aceste propuneri vor contribui la construirea de drumuri, căi ferate, rețele și conducte de energie, precum și de rețele în bandă largă, care sunt atât de importante pentru cetățenii și întreprinderile noastre. În acest fel, eliminăm verigile lipsă din rețelele europene de infrastructură care, în caz contrar, nu ar putea fi construite. Această investiție va genera creștere economică și locuri de muncă și, în același timp, va face ca, pentru milioane de cetățeni și întreprinderi din Europa, munca și transportul să fie mai ușoare."

Mecanismul de conectare a Europei va mobiliza mai bine finanțarea privată și va permite instrumentelor financiare inovatoare, cum ar fi garanțiile sau obligațiunile de finanțare a proiectelor, să obțină rezultate maxime din injecția de fonduri de la UE. Comisia Europeană va colabora strâns cu BEI pentru a valorifica interesul investitorilor de pe piețele de capital în oportunitățile de investiții pe termen lung din care se obțin venituri stabile.

Conectarea Europei: Transporturile

În cadrul Mecanismului de conectare a Europei se vor investi 31,7 miliarde EUR pentru modernizarea infrastructurii de transport în Europa, construirea legăturilor inexistente și eliminarea blocajelor. Această investiție include 10 miliarde EUR din Fondul de coeziune, rezervate proiectelor în domeniul transportului în țările de coeziune, restul de 21,7 miliarde EUR fiind pus la dispoziția tuturor statelor membre pentru investiții în infrastructura de transport. Ideea este de a îmbunătăți conexiunile între diferite părți ale UE pentru a înlesni schimbul de mărfuri și de persoane între țări.

Concentrându-se pe acele moduri de transport care sunt mai puțin poluante, Mecanismul de conectare a Europei va contribui la creșterea sustenabilității sistemului nostru de transport. De asemenea, acest mecanism va oferi consumatorilor mai multe opțiuni cu privire la modul în care doresc să călătorească.

În mod tradițional, sistemele de transport din Europa s-au dezvoltat de-a lungul liniilor naționale de transport. UE are un rol esențial în coordonarea dintre statele membre în ceea ce privește planificarea, gestionarea și finanțarea proiectelor transfrontaliere. O rețea performantă este esențială pentru buna funcționare a pieței unice și va stimula competitivitatea. Comisia a propus să creeze coridoare pentru a acoperi cele mai importante proiecte transfrontaliere, estimând că, până în 2020, vor fi necesare 500 de miliarde EUR pentru realizarea unei rețele cu adevărat europene, inclusiv 250 de miliarde EUR pentru eliminarea blocajelor și pentru eliminarea verigilor lipsă din rețeaua principală.

Conectarea Europei: Energia

Pentru sectorul energetic se preconizează o investiție de 9,1 miliarde EUR în infrastructurile transeuropene, drept contribuție la realizarea obiectivelor UE privind energia și schimbările climatice pentru 2020. MCE va contribui, de asemenea, eliminarea deficiențelor financiare și a blocajelor din rețele. Va fi dezvoltată în continuare piața internă a energiei prin interconexiuni mai bune, care să asigure securitatea aprovizionării și posibilitatea ca energia regenerabilă să fie transportată în mod eficient din punct de vedere al costurilor pe teritoriul UE. Atât cetățenii, cât și întreprinderile trebuie să se poată baza pe energie disponibilă în orice moment și la un preț accesibil. Finanțarea alocată prin MCE va acționa ca o pârghie pentru atragerea mai multor fonduri de la alți investitori privați și publici.

Conectarea Europei: Telecomunicațiile și TIC

Mecanismul de conectare a Europei prevede aproape 9,2 miliarde EUR în vederea sprijinirii investițiilor în rețelele în bandă largă rapide și ultrarapide și în serviciile digitale paneuropene.

Fondurile MCE vor mobiliza alte fonduri private și publice, conferind credibilitate proiectelor de infrastructură și reducând profilurile de risc ale acestora. Pe baza unor estimări prudente, Comisia consideră că finanțarea infrastructurii de rețea ar putea stimula investiții în valoare de peste 50 de miliarde EUR. Agenda digitală pentru Europa a stabilit obiective pentru 2020 privind accesul generalizat la rețelele în bandă largă cu viteze de cel puțin 30 Mbps, cel puțin 50% din gospodării urmând să fie abonate la rețele în bandă largă cu viteze de peste 100 Mbps.

În ceea ce privește serviciile digitale, fondurile vor fi utilizate pentru granturi cu ajutorul cărora se vor construi infrastructurile necesare pentru introducerea cărții de identitate electronice (e-ID), a achizițiilor publice electronice (e-Procurement), a registrelor de sănătate electronice, Europeana, a rețelei e-justiție și a serviciilor legate de domeniul vamal. Fondurile ar urma să fie utilizate pentru asigurarea interoperabilității și pentru acoperirea costurilor legate de funcționarea infrastructurii la nivel european, în acest fel conectându-se infrastructurile statelor membre.

Finanțarea inovatoare și Inițiativa „Project Bonds” (obligațiuni pentru finanțarea de proiecte)

Bugetul UE este un element esențial pentru sprijinirea agendei în domeniul creșterii economice și pentru îndeplinirea obiectivelor de politică din strategie Europa 2020. Este necesară o mai mare utilizare a instrumentelor financiare inovatoare în vederea extinderii domeniului de aplicare a bugetului UE. Inițiativa „Project Bonds” Europa 2020, concepută în acest scop, urmărește un dublu obiectiv: să dea un nou impuls piețelor de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte și să sprijine promotorii proiectelor de infrastructură pentru ca aceștia să atragă finanțare pe termen lung de la sectorul privat. Inițiativa „Project Bond” ar oferi un mijloc de a reduce riscul pentru investitorii terți care caută oportunități de investiții pe termen lung. Astfel, va acționa drept catalizator pentru redeschiderea pieței de capital (în prezent, în mare parte neexploatată în ceea ce privește investițiile în infrastructură, ca urmare a crizei financiare), ca o sursă semnificativă de finanțare în sectorul infrastructurilor.

Prin urmare, Comisia propune lansarea unei faze pilot în perioada 2012-2013, rămânând însă în actualul cadru financiar multianual. Temeiul fazei pilot va fi o modificare adusă Regulamentului privind rețelele transeuropene (RTE) și Deciziei privind Programul-cadru pentru competitivitate și inovare (PCI) și se va baza pe liniile bugetare ale acestor programe, până la o sumă maximă de 230 de milioane EUR.

Ca și în cazul mecanismului de finanțare cu partajarea riscurilor și a instrumentului de garantare a împrumuturilor pentru proiectele RTE în domeniul transporturilor, bugetul UE va fi utilizat pentru aporturi de capital către BEI, destinate acoperirii unei părți din riscul asumat de BEI atunci când finanțează proiecte eligibile. Bugetul UE va oferi BEI o anumită garanție împotriva riscurilor, astfel încât BEI să poată finanța proiectele în cauză, iar BEI va prelua acoperirea riscului rămas. Resursele bugetare ale UE sunt combinate cu finanțarea de la BEI, astfel încât bugetul total se va ridica la 230 de milioane EUR, ceea ce ar trebui să mobilizeze investiții care pot ajunge până la 4,6 miliarde EUR.

În faza pilot vor fi avute în vedere 5-10 proiecte, în primul rând acele proiecte care se află într-un stadiu destul de avansat al procesului de atribuire și de finanțare sau care au nevoie de o refinanțare, după faza de construcție, în unul sau în mai multe din cele trei sectoare avute în vedere - transporturile, energia și rețelele în bandă largă.

Faza pilot va fi gestionată de BEI.

Context

Pachetul privind Mecanismul de conectare a Europei pune în aplicare angajamentele asumate de Comisie în propunerile prezentate la 29 iunie 2011 privind cadrul financiar multianual. Pachetul de propuneri adoptate astăzi cuprinde:

  • o comunicare generală cu privire la un pachet de măsuri în domeniul creșterii economice pentru infrastructuri europene integrate

  • o comunicare cu privire la un proiect pilot privind Inițiativa „Project Bond” Europa 2020, a cărui fază pilot începe în 2012

  • o comunicare privind un cadru pentru următoarea generație de instrumente financiare inovatoare - platformele UE pentru capitaluri proprii și datorii

  • o propunere de regulament privind instituirea unui Mecanism de conectare a Europei

  • propunere de regulament privind orientările în domeniul rețelelor transeuropene de transport

  • o propunere de regulament privind orientările pentru infrastructuri energetice transeuropene

  • propunere de regulament privind orientările pentru rețelele transeuropene de telecomunicații

Textele integrale ale propunerilor pot fi consultate la:

http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Pentru mai multe informații a se vedea:

MEMO/11/707: Un proiect pilot pentru Inițiativa „Project Bonds” Europa 2020 – propunere legislativă adoptată de Comisie

MEMO/11/710: Pachetul de măsuri al Comisiei privind infrastructura energetică

MEMO/11/706: Conectarea Europei: Noua rețea principală în domeniul transporturilor

MEMO/11/709: Agenda digitală: Comisia propune peste 9 miliarde EUR pentru investiții în rețelele în bandă largă

Persoane de contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)


Side Bar