Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Európai összekapcsolódási eszköz: A Bizottság 50 milliárd euró értékű tervet fogad el az európai hálózatok fellendítésére

Brüsszel, 2011. október 19. – Az Európai Bizottság a mai napon előterjesztett egy 50 milliárd euró értékű befektetés finanszírozásáról szóló tervet, amelynek célja az európai közlekedési, energiaügyi és digitális hálózatok fejlesztése. A kulcsfontosságú infrastruktúrákra irányuló célzott beruházások elő fogják segíteni a munkahelyteremtést, valamint fokozni fogják Európa versenyképességét egy olyan időszakban, amikor Európának erre a legnagyobb szüksége van. Az európai összekapcsolódási eszköz olyan projekteket finanszíroz, amelyek pótolják a hiányzó láncszemeket Európa energiaügyi, közlekedési és digitális rendszerében. Környezetbarátabbá teszi továbbá Európa gazdaságát a tisztább közlekedési módok és a nagy sebességű, szélessávú kapcsolatok használatának elősegítése, illetve az Európa 2020 stratégiával összhangban a megújuló energiaforrások alkalmazásának megkönnyítése révén. Az energiaügyi hálózatok finanszírozása ezenfelül tovább integrálja a belső energiapiacot, csökkenti az EU energiafüggőségét, valamint elősegíti az ellátás biztonságát. Az európai összekapcsolódási eszköz finanszírozásának támogatása érdekében a Bizottság elfogadta továbbá az Európa 2020 projektkötvény-kezdeményezésre vonatkozó szabályokat, ez az egyik olyan kockázat-megosztási eszköz lesz, amelyre a szolgáltatás támaszkodhatna annak érdekében, hogy magánbefektetőket nyerjen meg a projektek számára. A kísérleti szakasz már a következő évben megkezdődik.

Az intelligens, fenntartható és egymáshoz teljes mértékben kapcsolódó közlekedési, energiaügyi és digitális hálózatokra való összpontosítással az európai összekapcsolódási eszköz elősegíti az európai egységes piac megvalósítását. A Bizottság olyan projekteket választott ki, amelyek esetében további uniós befektetéssel a legtöbb eredményt lehet elérni. A Bizottság mindenekelőtt azt várja, hogy az európai összekapcsolódási eszköz befektetései katalizátorként működjenek a magán- és a közszférából érkező további finanszírozás előteremtésében, azáltal, hogy hitelessé teszik az infrastrukturális projekteket és csökkentik a kockázati profilok szintjét. A Bizottság most először javasol egységes finanszírozási eszközt a három hálózati ágazatra vonatkozóan, a szinergiák létrehozására és a szabályok egyszerűsítésére vonatkozó elkötelezettségével összhangban.

A Bizottság elnöke, José Manuel Barroso így nyilatkozott: „Az európai összekapcsolódási eszköz és a projektkötvény-kezdeményezés kitűnően demonstrálja azt a hozzáadott értéket, amelyet Európa képes nyújtani. Ezek a javaslatok segíteni fogják az utak, vasutak, energiahálózatok- és vezetékek, valamint a szélessávú hálózatok kiépítését, amelyek rendkívül fontosak mind polgáraink, mind a vállalkozások számára. Pótoljuk a hiányzó láncszemeket Európa infrastrukturális hálózataiban, amelyek máshogy nem jöhetnének létre. Ez a befektetés elősegíti a növekedést és a munkahelyteremtést, és egyben európai polgárok és vállalkozások milliói számára teszi könnyebbé a munkavégzést és az utazást.”

Az európai összekapcsolódási eszköz jobban ösztönzi majd a magánberuházásokat és lehetővé teszi az olyan innovatív pénzügyi eszközöket, mint a garanciák és projektkötvények, az uniós finanszírozási juttatás maximális mértékű kihasználása érdekében. Az Európai Bizottság szorosan együttműködik az Európai Beruházási Bankkal, hogy kihasználják a tőkepiaci befektetők érdeklődését a stabil bevételt biztosító hosszú távú befektetési lehetőségek iránt. .

Európa különböző részeinek összekapcsolása: Közlekedés

Az európai összekapcsolódási eszköz 31,7 milliárd eurót fordít Európa közlekedési infrastruktúrájának javítására, a hiányzó láncszemek pótlására és a működési akadályok megszüntetésére. Ez magában foglalja a Kohéziós Alapban a kohéziós országokbeli közlekedési projektekre elkülönített 10 milliárd eurót, míg a fennmaradó 21,7 milliárd euró valamennyi tagállam rendelkezésére áll a közlekedési infrastruktúrára irányuló beruházás céljából. A cél az EU különböző részei közötti összeköttetés fejlesztése, megkönnyítve ezáltal a különböző országok számára az áruk és személyek országok közötti mozgását.

A kevésbé szennyező közlekedési módokra összpontosítva az európai összekapcsolódási eszköz révén közlekedési rendszerünk fenntarthatóbbá fog válni. Az eszköz továbbá több utazási mód közül való választási lehetőséget biztosít a fogyasztók számára.

Az európai közlekedési rendszerek hagyományosan a nemzeti vonalak mentén fejlődtek ki. Az EU meghatározó szerepet tölt be a tagállamok közötti koordinálásban a határokon átnyúló projektek tervezése, irányítása és finanszírozása során. Az egységes piac zökkenőmentes működéséhez elengedhetetlen egy jól működő hálózat, amely a versenyképességet is növeli. A Bizottság folyosók létrehozását javasolta a legfontosabb határokon átnyúló projektek lefedésére. Becslése szerint 2020-ra 500 milliárd euróra lesz szükség egy valódi európai hálózat kialakításához, amelyből 250 milliárd eurót a működési akadályok megszüntetésére és a törzshálózatban lévő hiányzó láncszemek pótlására fordítanak.

Európa különböző részeinek összekapcsolása: Energiaügy

Az energiaágazaton belül 9,1 milliárd eurót fognak fordítani a transzeurópai infrastruktúrára, elősegítve ezáltal az Európa 2020 stratégia energiaügyi és éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseit. Az európai összekapcsolódási eszköz segíteni fogja továbbá a pénzügyi hiányosságok és a hálózatot gátló működési nehézségek megszüntetését. A belső energiapiacot továbbfejlesztik a megfelelőbb kapcsolatok révén, amely az ellátás biztonságát, valamint a megújuló energiaforrásoknak az EU területén történő költséghatékony szállítása lehetőségét teremti meg. Lényeges, hogy a polgárok és vállalkozások egyaránt támaszkodhassanak a megfizethető áron bármikor rendelkezésre álló energiára. Az európai összekapcsolódási eszközből származó forrás ösztönzőleg fog hatni más magán- és állami befektetőktől származó finanszírozás előteremtésére.

Európa különböző részeinek összekapcsolása: Távközlés és IKT

Az európai összekapcsolódási eszköz előrejelzése szerint közel 9,2 milliárd euró összegű támogatást fognak fordítani a nagy és nagyon nagy sebességű szélessávú hálózatokra, valamint a páneurópai digitális szolgáltatásokra.

Az európai összekapcsolódási eszközből származó finanszírozás ösztönzőleg fog hatni más magán- és állami finanszírozásra, azáltal, hogy hitelessé teszi az infrastrukturális projekteket és csökkenti a kockázati profilok szintjét Óvatos becslések alapján a Bizottság úgy véli, hogy a hálózati infrastruktúra finanszírozása több mint 50 milliárd euró értékű befektetést ösztönözhetne. A The Digital Agenda for Europe 2020-ra mindenki számára legalább 30 Mbps sebességű szélessávú internetkapcsolathoz való hozzáférést biztosít, a háztartások legalább 50 %-a 100 Mbps sebességűnél gyorsabb internetkapcsolatra fizet elő.

A digitális szolgáltatások tekintetében a pénzt az elektronikus személyazonosító igazolvány, e-közbeszerzés, elektronikus egészségügyi adatok, Europeana, e-igazságszolgáltatás és a vámüggyel kapcsolatos szolgáltatások létrehozásához szükséges infrastruktúra kiépítését célzó támogatásokra használnák fel. A pénz biztosítaná az átjárhatóságot és fedezné az infrastruktúra európai szintű működtetéséhez szükséges költségeket, összekapcsolva a tagállamok infrastruktúráit.

Innovatív finanszírozás és a projektkötvény-kezdeményezés

Az uniós költségvetés kulcsfontosságú szerepet tölt be a növekedési menetrend támogatásában és az Európa 2020 stratégia politikai célkitűzéseinek megvalósításában. Az innovatív pénzügyi eszközök fokozottabb alkalmazására van szükség az uniós költségvetés hatókörének kibővítéséhez. Az erre a célra létrehozott Európa 2020 projektkötvény-kezdeményezésnek kettős célja van: a projektkötvény-piacok fellendítése, valamint az egyedi infrastrukturális projektek kezdeményezőinek segítése a hosszú távú magánszektorbeli adósságfinanszírozás megszerzésében. A projektkötvény-kezdeményezés eszközöket alakítana ki a hosszú távú befektetési lehetőségeket kereső beruházó harmadik felek kockázatainak csökkentésére. Ezáltal katalizátorhatást fejtene a kölcsöntőke-piac ismételt megnyitása érdekében (amely jelenleg jelentős mértékben kihasználatlan az infrastrukturális befektetések vonatkozásában a pénzügyi válságot követően) az infrastrukturális ágazatban működő jelentős finanszírozási forrásként.

A Bizottság kísérleti szakasz elindítását javasolja a 2012–2013-as időszakban, még a jelenlegi többéves pénzügyi kereten belül. A kísérleti szakasz alapját a transzeurópai hálózatokra (TEN) vonatkozó rendelet és a versenyképességi és innovációs keretprogramról (CIP) szóló határozat módosítása adja, és ezen programok költségvetési tételeiből összesen akár 230 millió eurót is igénybe fog venni.

A TEN közlekedési projektek kockázatmegosztó finanszírozási mechanizmusához és a hitelgarancia eszközökhöz hasonlóan az uniós költségvetést az EBB-hez intézett tőke-hozzájárulásokra használnák, annak érdekében, hogy fedezzék az EBB által a támogatható projektek finanszírozása során vállalt kockázat egy részét. Míg az uniós költségvetés némileg csökkenti a kockázatot az EBB számára a kapcsolódó projektek finanszírozása során, az EBB fedezi a kockázat többi részét. Amikor az uniós költségvetési forrásokat EBB-finanszírozással egészítik ki, a 230 millió euró összegű teljes költségvetés várhatóan akár 4,6 milliárd euró összegű befektetést mobilizál.

Az elgondolás szerint a kísérleti szakaszban 5–10 projektre összpontosítanának, azokra koncentrálva, amelyek viszonylag előrehaladott állapotban vannak az ajánlattételi eljárásban vagy a finanszírozási folyamatban, illetve refinanszírozást igényelnek a kivitelezési szakaszt követően a három célzott ágazat, a közlekedés, az energiaügy és a szélessávú hálózatok valamelyikében.

A kísérleti szakaszt az EBB irányítaná.

Előzmények

Az európai összekapcsolódási csomag végrehajtja a Bizottságnak a többéves pénzügyi keret kapcsán 2011. június 29-én született javaslatokban szereplő kötelezettségvállalásait. A ma elfogadott javaslatcsomag az alábbiakat tartalmazza:

  • Bevezető közlemény az integrált európai infrastruktúrára vonatkozó növekedési csomagról

  • Az Európa 2020 projektkötvény-kezdeményezés kísérleti projektjéről szóló közlemény, a kísérleti szakasz 2012-ben indul

  • Az innovatív pénzügyi eszközök következő generációjának keretéről szóló közlemény – uniós saját tőke és hitelplatformok

  • Az európai összekapcsolódási eszköz létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat

  • A transzeurópai közlekedési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról szóló rendeletjavaslat

  • A transzeurópai energia-infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról szóló rendeletjavaslat

  • A transzeurópai távközlési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról szóló rendeletjavaslat

A javaslatok teljes szövege megtalálható a következő címen:

http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

További információk:

MEMO/11/707: Az Európa 2020 stratégia projektkötvény-kezdeményezés – a Bizottság által elfogadott jogalkotási javaslat

MEMO/11/710: A Bizottság energetikai infrastruktúrai csomagja

MEMO/11/706: Európa összekapcsolása: az Európai Unió új közlekedési törzshálózata

MEMO/11/709: Digitális menetrend: a Bizottság javaslata 9 milliárd euró értékű szélessávú hozzáféréssel kapcsolatos beruházást javasol

Kapcsolattartók:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)


Side Bar