Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/11

Bryssel den 6 januari 2011

Den digitala agendan: enkla smarttelefoner och fjärrkontroller hjälper äldre och funktionshindrade att sköta utrustning i hemmet

Forskare från Tjeckien, Tyskland, Portugal, Spanien och Sverige har med stöd av 2,7 miljoner euro i anslag från EU utvecklat en lösning för att göra det lättare för äldre och funktionshindrade att styra olika elektroniska apparater och tjänster i sina hem med mobiltelefoner eller annan utrustning. Inom ramen för i2home-projektet har forskarna utvecklat ett personanpassat och förenklat användargränssnitt för universella fjärrkonsoler (Universal Remote Consoles) på grundval av befintliga och dynamiska öppna standarder. Detta gränssnitt kan ingå i en universell fjärrkontroll, en mobiltelefon, en dator eller en annan enhet och användas för att t.ex. sätta på och programmera tvättmaskiner, belysning, uppvärmning, luftkonditionering, TV-apparater, dvd-spelare, dvd-inspelare och annan utrustning i hemmet. Tekniken kan också användas utanför hemmet. Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik till stöd för ett värdigt och självständigt liv med hög livskvalitet för äldre, synskadade eller personer med kognitiva funktionshinder är ett av huvudmålen i den digitala agendan för Europa, som antogs av EU-kommissionen i maj 2010 (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200).

”Det gläder mig att EU-finansierade forskningsprojekt som i2home-projektet kan utnyttja informationsteknik för att underlätta livet för alla i EU, däribland äldre, funktionshindrade och synskadade”, säger Neelie Kroes, vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för den digitala agendan.

I takt med att försäljningen av TV-apparater, dvd-spelare och annan utrustning i hemmet kontinuerligt ökar utformas deras användargränssnitt i ökande utsträckning utifrån enbart de tekniskt kunniga eller digitalt medvetna konsumenternas behov. Detta medför att många människor får det svårt att använda modern teknik hemma. Om inte denna situation ändras kommer dessa personer att i allt högre utsträckning hindras från att delta i och till fullo dra nytta av det digitala samhället.

Forskare vid universitet, institut och företag i Tjeckien, Tyskland, Portugal, Spanien och Sverige har anpassat åtkomsttekniker, t.ex. fjärrkontroller, så att de passar blinda, personer med kognitiva funktionshinder eller Alzheimers sjukdom och äldre. Denna teknik gör exempelvis personer med kognitiva funktionshinder mera självständiga genom att göra det lättare för dem att byta TV-kanal eller få påminnelser om dagliga aktiviteter, även när de reser eller besöker familjemedlemmar. För personer med dålig syn ersätts de visuella kontrollmenyerna med ett talgränssnitt.

Genom en utveckling och tillämpning av den öppna ISO-standarden för universella fjärrkonsoler (Universal Remote Consoles) i kombination med personlig vägledning erbjuder i2home-lösningen ett konsekvent, personanpassat användargränssnitt som samtidigt kan styra olika apparater och tjänster som uppvärmning, luftkonditionering, ventilation, spisar, tvättmaskiner, diskmaskiner och belysning.

Mer än 100 organisationer och företag i Europa använder redan eller arbetar med i2home-tekniken, som också har testats i dagcentrum och hemmiljöer på fyra försöksplatser i Tjeckien, Tyskland, Spanien och Sverige.

Tekniken används även i det EU-stödda BrainAble-projektet, vilket också hjälper personer med funktionshinder genom att underlätta direkt och indirekt interaktion med utrustning via hjärnsensorer som mäter känslor av t.ex. leda, förvirring, frustration eller informationsöverflöd.

Ett annat område är energisparande där i2home-tekniken används inom exempelvis Smart energi för alla-projektet (Smart Energy for All – SEFA). Detta projekt ska främja hållbarhet och syftar till att minska företags och personers energiavtryck genom att tillhandahålla en konsol som möjliggör central övervakning och styrning av alla aspekter av energi- och vattenförbrukningen.

Bakgrund

Genom det sjätte ramprogrammet för forskning anslog EU 2,7 miljoner euro till i2home-projektet.

För uppgifter om i2home-projektet, se

http://www.i2home.org/


Side Bar