Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/11

Bruselj, 6. januar 2011

Digitalna agenda: enostavni pametni telefoni in daljinski upravljalniki za višjo kakovost življenja starejših in invalidnih oseb

Raziskovalci iz Češke, Nemčije, Portugalske, Španije in Švedske so s pomočjo sredstev EU v višini 2,7 milijona EUR razvili rešitev, ki bo starejšim in invalidnim osebam omogočila, da bodo z uporabo mobilnega telefona ali drugih naprav lažje nadzirali različne elektronske naprave in storitve na svojem domu. V okviru projekta „I2HOME“ je bil razvit personaliziran in poenostavljen vmesnik za univerzalni daljinski upravljalnik, ki temelji na obstoječih in razvijajočih se odprtih standardih. Vmesnik je lahko v univerzalnem daljinskem upravljalniku, mobilnem telefonu, računalniku ali drugih napravah in se lahko na primer uporabi za zagon in programiranje pralnih strojev, osvetlitve, ogrevanja, klimatskih naprav, televizorjev, DVD-predvajalnikov in snemalnikov ter ostalih naprav v gospodinjstvu, tehnologija pa se lahko uporablja tudi zunaj doma. Uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij za podporo dostojanstvenega in visokokakovostnega samostojnega življenja starejših, slabovidnih ali oseb s kognitivnimi motnjami je ena izmed ključnih ciljev Evropske digitalne agende, ki jo je Evropska komisija sprejela maja 2010 (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200).

Neelie Kroes, podpredsednica evropske komisije, ki je odgovorna za digitalno agendo, je dejala: „Veseli me, da raziskovalni projekti, kot je I2HOME, ki jih je financirala EU, omogočajo uporabo informacijskih tehnologij za poenostavitev življenja evropskih državljanov, vključno s starejšimi, invalidnimi in slabovidnimi.“

Prodaja televizorjev, DVD-predvajalnikov in ostalih gospodinjskih naprav še vedno narašča, pri čemer so vmesniki za njihovo delovanje zasnovani za potrošnike, ki so tehnološko in digitalno ozaveščeni. Zato imajo mnogi pri uporabi moderne tehnologije težave. Če teh težav ne bomo odpravili, bodo imeli ti ljudje vedno večje težave pri vključevanju v digitalno družbo in uporabi njenih prednosti.

Raziskovalci na univerzah, institutih in podjetjih iz Češke, Nemčije, Portugalske, Španije in Švedske so prilagodili tehnologije dostopa, kot so daljinski upravljalniki, potrebam slepih, ljudi s kognitivnimi motnjami, bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo in starejših. Tako na primer nova tehnologija ljudem s kognitivnimi motnjami pomaga k večji samostojnosti s poenostavitvijo opravljanja nalog, kot je zamenjava televizijskega kanala, ali s posredovanjem opomnikov glede opravljanja dnevnih nalog, tudi kadar potujejo ali so na obisku. Za slabovidne vizualne menije nadomešča govorni vmesnik.

Z razvojem in uporabo odprtega standarda ISO za univerzalne daljinske upravljalnike s personaliziranimi navodili tehnologija I2HOME ponuja dosleden personaliziran uporabniški vmesnik, ki lahko istočasno upravlja in nadzira različne naprave in storitve, na primer ogrevanje, klimatske naprave in zračenje, kuhalnike, pralne stroje, pomivalne stroje in luči.

Tehnologija I2HOME je bila testirana v ustanovah za dnevno varstvo in v domačem okolju v štirih pilotnih območjih na Češkem, v Nemčiji, Španiji in na Švedskem, več kot 100 organizacij in podjetij v Evropi pa to tehnologijo že uporablja.

Tehnologija se poleg tega uporablja v okviru projekta BrainAble, ki ga financira EU in ki invalidnim osebam pomaga pri neposredni in posredni uporabi naprav s pomočjo možganskih senzorjev, ki lahko izmerijo občutke, kot so dolgčas, zmedenost, nemoč ali preveč informacij.

Tehnologija I2HOME se uporablja tudi pri projektih varčevanja z energijo, kot je Smart Energy for All (SEFA). S pospeševanjem trajnosti je cilj projekta SEFA zmanjšati energetski odtis podjetij in državljanov z zagotavljanjem upravljalnika za centralno spremljanje in nadzor vseh vidikov porabe energije in vode.

Ozadje

Tehnologija I2HOME je bila financirana v okviru šestega okvirnega programa za raziskave. EU je projektu namenila sredstva v višini 2,7 milijona EUR.

Več o projektu I2HOME:

http://www.i2home.org/


Side Bar