Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/11

Brusel 6. januára 2011

Digitálna agenda: Jednoduché smartfóny a diaľkové ovládanie pomáhajú starším a zdravotne postihnutým ľuďom zvládať domácnosť

S finančným prispením EÚ vo výške 2,7 milióna EUR výskumní pracovníci z Českej republiky, Nemecka, Portugalska, Španielska a Švédska vyvinuli riešenie, ktoré starším a zdravotne postihnutým ľuďom umožní, aby pomocou mobilného telefónu alebo iných zariadení dokázali ľahšie ovládať rozličné elektronické zariadenia a služby v domácnosti. V rámci projektu „I2HOME“ bolo vyvinuté rozhranie pre personalizovanú a zjednodušenú univerzálnu konzolu diaľkového ovládania založené na existujúcich a vyvíjajúcich sa otvorených normách. Toto rozhranie môže byť v univerzálnom diaľkovom ovládači, mobilnom telefóne, počítači alebo iných zariadeniach a dá sa využívať napríklad na zapínanie a nastavovanie programu práčok, osvetlenia, kúrenia, klimatizácie, televíznych prijímačov, prehrávačov a rekordérov DVD a iných domácich zariadení. Túto technológiu je možné využívať aj na diaľku (po odchode z domu). Využívanie informačných a komunikačných technológií na podporu dôstojného a kvalitného samostatného života starších ľudí, ľudí so zhoršeným videním alebo ľudí s kognitívnymi poruchami je jedným z hlavných cieľov Digitálnej agendy pre Európu, ktorú Európska komisia prijala v máji 2010 (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200).

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová povedala: „Teší ma, že vďaka výskumným projektom financované z prostriedkov EÚ, ako je I2HOME, je možné využívať informačné technológie na zjednodušenie života všetkým občanom EÚ vrátane starších a zdravotne postihnutých ľudí a ľudí so zhoršeným videním.“

Predáva sa čoraz viac televízorov, prehrávačov DVD a iných domácich spotrebičov a rozhrania, ktorými sa ovládajú, sa čoraz častejšie navrhujú s ohľadom na technologicky orientovaných a digitálne uvedomelých spotrebiteľov. Preto majú s využívaním moderných technológií v domácnosti mnohí ľudia ťažkosti. Ak tento problém nevyriešime, bude pre týchto ľudí čoraz ťažšie zaradiť sa do digitálnej spoločnosti a naplno využívať jej vymoženosti.

Výskumní pracovníci na univerzitách, vo výskumných ústavoch a v spoločnostiach v Českej republike, Nemecku, Portugalsku, Španielsku a vo Švédsku prispôsobili prístupové technológie, ako je diaľkové ovládanie, potrebám nevidiacich, osôb s kognitívnymi poruchami, pacientov trpiacich Alzheimerovou chorobou a starších ľudí. Tieto technológie napríklad pomáhajú osobám s kognitívnymi poruchami získať viac nezávislosti, pretože zjednodušuje vykonávanie úloh, ako je prepínanie televíznych kanálov, alebo spôsob, akým je im možné pripomínať každodenné činnosti, a to aj počas cestovania lebo navštevovania členov rodiny. V prípade slabozrakých osôb sa vizuálne ovládacie menu nahrádzajú rečovým rozhraním.

Vďaka vypracovaniu a uplatňovaniu otvorených noriem ISO pre univerzálne konzoly diaľkového ovládania a ich kombinovaniu s personalizovanými nápoveďami predstavuje riešenie I2HOME konzistentne personalizované používateľské rozhranie, ktoré môže súčasne prevádzkovať a ovládať rozličné zariadenia a služby, ako sú vykurovacie, klimatizačné a ventilačné systémy, sporáky, práčky, umývačky riadu a osvetlenie.

I2HOME sa testoval v strediskách dennej starostlivosti a v domácich podmienkach na 4 miestach v rámci pilotných projektov v Českej republike, Nemecku, Španielsku a Švédsku a vo viac než 100 organizáciách a spoločnostiach v Európe už technológiu I2HOME využívajú alebo s ňou pracujú.

Ďalšie aplikácie tejto technológie sa využívajú v projekte BrainAble financovanom z prostriedkov EÚ, ktorý takisto pomáha osobám so zdravotným postihnutím tým, že vďaka mozgovým senzorom schopným merať pocity, ako je nuda, zmätenie, frustrácia alebo zahltenie informáciami zlepšuje ich priamu aj nepriamu interakciu so zariadeniami.

Technológia I2HOME nachádza uplatnenie aj v projektoch úspory energie, ako je napríklad Smart Energy for All (SEFA). SEFA je projekt zameraný na podporu udržateľnosti, ktorý sa usiluje obmedziť energetickú stopu spoločností a občanov tým, že poskytuje konzolu umožňujúcu centrálne monitorovanie a ovládanie všetkých aspektov spotreby energie a vody.

Kontext

Projekt I2HOME bol financovaný zo šiesteho rámcového programu EÚ pre výskum. EÚ vyčlenila na I2HOME finančné prostriedky vo výške 2,7 milióna EUR.

Viac o I2HOME sa dočítate na:

http://www.i2home.org/


Side Bar