Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/11

Bruksela, 6 stycznia 2011 r.

Agenda cyfrowa: proste smartfony i piloty ułatwiają osobom starszym i niepełnosprawnym wykonywanie codziennych domowych czynności

Dzięki 2,7 mln euro ze środków UE naukowcy z Czech, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii i Szwecji opracowali rozwiązanie oferujące osobom starszym i niepełnosprawnym lepszą kontrolę nad sprzętem elektronicznym w ich domach przy użyciu telefonów komórkowych lub podobnych urządzeń. W ramach projektu „I2HOME” opracowano spersonalizowany i uproszczony interfejs uniwersalnego pilota oparty na istniejących i nowych otwartych normach. Interfejs ten można stosować w uniwersalnym pilocie, telefonie komórkowym, komputerze lub w innych urządzeniach. Może on służyć między innymi do włączania i programowania pralek, oświetlenia, ogrzewania, klimatyzacji, telewizji, odtwarzaczy DVD i innych sprzętów gospodarstwa domowego. Technologię tę można również stosować poza domem. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu wsparcia godnego, niezależnego życia osób starszych, z upośledzeniem wzroku lub zaburzeniami funkcji poznawczych, oraz zapewnienia wysokiej jakości życia jest jednym z celów europejskiej agendy cyfrowej przyjętej przez Komisję Europejską w maju 2010 r. (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200).

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. agendy cyfrowej stwierdziła: „Cieszę się, że finansowane ze środków UE projekty badawcze takie jak I2HOME korzystają z technologii informacyjnych w celu uproszczenia życia wszystkich obywateli UE, w tym osób starszych, niepełnosprawnych oraz z upośledzeniem wzroku”.

W miarę wzrostu sprzedaży telewizorów, odtwarzaczy DVD oraz innych artykułów gospodarstwa domowego ich interfejsy są coraz częściej projektowane z myślą o nowoczesnych użytkownikach, którzy dobrze czują się w świecie technologii. W związku z tym dla wielu osób stosowanie nowoczesnych technologii w domu stało się trudne. Jeżeli nie rozwiążemy tego problemu, osoby te będą w coraz mniejszym stopniu uczestniczyć w społeczeństwie cyfrowym i nie będą mogły czerpać płynących z niego korzyści.

Naukowcy z uniwersytetów, instytutów i przedsiębiorstw w Czechach, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii i Szwecji dostosowali technologię służącą uzyskaniu dostępu – jak np. piloty – do potrzeb osób niewidomych, z zaburzeniami funkcji poznawczych, cierpiących na chorobę Alzheimera i osób starszych. Technologia ta oferuje osobom z zaburzeniami funkcji poznawczych większą niezależność poprzez uproszczenie zadań takich jak zmiana programu telewizyjnego, czy też przypominanie o codziennych zajęciach, także podczas podróży lub odwiedzin u najbliższych. Dla osób z upośledzeniem wzroku interfejs wzrokowy zastąpiono głosowym.

Dzięki opracowaniu i zastosowaniu otwartej normy ISO dla uniwersalnego pilota w połączeniu ze spersonalizowanymi wytycznymi I2HOME oferuje spójny, spersonalizowany interfejs użytkownika pozwalający na jednoczesną kontrolę różnych urządzeń i usług, takich jak ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja, kuchenki, pralki, zmywarki do naczyń i oświetlenie.

I2HOME został przetestowany w ośrodkach opieki dziennej i domach w czterech programach pilotażowych w Czechach, Hiszpanii, Niemczech i Szwecji. Ponad 100 organizacji i przedsiębiorstw w Europie korzysta już z technologii I2HOME.

Technologię tę wykorzystano także w finansowanym ze środków UE projekcie BrainAble, którego celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez poprawę bezpośredniej i pośredniej interakcji z urządzeniami dzięki wykorzystaniu czujników pracy mózgu, które są w stanie zmierzyć uczucie nudy, zmieszania, frustracji lub nadmiaru informacji.

Technologia I2HOME jest stosowana również w projektach mających na celu oszczędzanie energii, takich jak Smart Energy for All (SEFA - inteligentna energia dla każdego). SEFA ma na celu ograniczenie energii zużywanej przez przedsiębiorstwa i obywateli, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju, poprzez udostępnienie konsoli umożliwiającej centralne monitorowanie i kontrolę wszystkich aspektów zużycia energii i wody.

Kontekst

Projekt I2HOME był finansowany w ramach szóstego unijnego programu ramowego w dziedzinie badań. Przyznano na niego 2,7 mln euro ze środków UE.

Więcej o I2HOME:

http://www.i2home.org/


Side Bar