Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/11

Bryssel 6. tammikuuta 2011

Digitaalistrategia: helppokäyttöisiä älypuhelimia ja kaukosäätimiä vanhuksille ja vammaisille

Tšekkiläisistä, saksalaisista, portugalilaisista, espanjalaisista ja ruotsalaisista tutkijoista koostuva ryhmä on kehittänyt ratkaisun, jonka avulla ikääntyneet ja toimintarajoitteiset henkilöt voivat matkapuhelimella tai muulla laitteella entistä helpommin hallita erilaista kodinelektroniikkaa ja käyttämiään palveluja. Hanke on saanut 2,7 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Tässä I2HOME-projektissa on kehitetty räätälöitävissä oleva yksinkertainen ja yleiskäyttöinen etäohjausmoduuli, joka perustuu jo olemassa oleviin ja parhaillaan kehiteltäviin avoimiin standardeihin. Moduuli voidaan sijoittaa yleiskäyttöiseen kaukosäätimeen, matkapuhelimeen, tietokoneeseen tai muuhun käyttöliittymään, ja sillä voidaan ohjata esimerkiksi pyykinpesukoneen, valaistuksen, lämmityksen, ilmastoinnin, television, DVD-laitteen ja kodin muiden laitteiden toimintaa. Sama tekniikka toimii myös kodin ulkopuolella. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ikääntyneiden, näkörajoitteisten tai kognitiivisia rajoitteita omaavien ihmisarvoisen ja korkealaatuisen itsenäisen arjen tukena on yksi päätavoitteista Euroopan digitaalistrategiassa, jonka Euroopan komissio hyväksyi toukokuussa 2010 (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200).

”On hienoa nähdä, miten I2HOME:n kaltaisilla EU-rahoitteisilla tutkimushankkeilla voidaan kehittää tietoteknologiaa helpottamaan kaikkien EU-kansalaisten, myös vanhusten, vammaisten ja näkörajoitteisten, elämää,” sanoi digitaalistrategiasta vastaava komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes.

Televisioiden, DVD-soittimien ja muun kodinelektroniikan myynti kasvaa jatkuvasti. Niiden käyttöliittymät on kuitenkin yhä useammin suunniteltu vain teknisesti suuntautuneita ja digitaaliympäristöön jo kotiutuneita kuluttajia silmällä pitäen. Monilla käyttäjäryhmillä onkin vaikeuksia käyttää nykyaikaista kodintekniikkaa. Ellei ongelmaa ratkaista, näiden käyttäjien on yhä vaikeampaa osallistua digitaaliseen yhteiskuntaan ja saada siitä täydet hyödyt.

Tutkijat tšekkiläisistä, saksalaisista, portugalilaisista, espanjalaisista ja ruotsalaisista yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja yrityksistä ovat kehittäneet käyttöliittymiä, kuten kaukosäätimiä, jotka vastaavat nykyistä paremmin sokeiden, kognitiivisia rajoitteita omaavien, Alzheimer-potilaiden ja vanhusten tarpeisiin. Kehitetyillä tekniikoilla esimerkiksi autetaan kognitiivisista rajoitteista kärsiviä itsenäisempään elämään helpottamalla erilaisia toimintoja, kuten TV-kanavan vaihtamista, tai antamalla muistutuksia arjen toiminnoista, myös matkalla tai perheen luona kyläillessä. Näkörajoitteisten tukena ovat ohjausvalikot, joissa käytetään visuaalisen informaation sijaan puheentunnistusta.

I2HOME:n ratkaisussa on kehitetty ja sovellettu yleiskäyttöisiä etäohjaustekniikoita koskevaa avointa ISO-standardia yhdessä käyttäjäkohtaisesti räätälöitävän opastusjärjestelmän kanssa. Näin aikaansaadaan johdonmukainen ja käyttäjän tarpeisiin sovitettu käyttöliittymä, jolla voidaan samanaikaisesti käyttää ja ohjata erilaisia laitteita ja palveluja, kuten lämmitystä, ilmastointia ja ilmanvaihtoa, sähköliettä, pyykinpesukonetta, astianpesukonetta ja valaistusta.

I2HOME-ratkaisua on testattu päivätoimintakeskuksissa ja kotiympäristöissä neljässä pilottikohteessa Tšekissä, Saksassa, Espanjassa ja Ruotsissa, ja Euroopassa jo yli sata eri yritystä ja muuta organisaatiota käyttää I2HOME-teknologiaa.

Saman teknologian muita sovelluksia käytetään EU-rahoitteisessa BrainAble-hankkeessa, jossa siinäkin autetaan vammaisia parantamalla suoraa ja epäsuoraa vuorovaikutusta eri laitteiden kanssa. Tämä perustuu aivoantureihin, joilla voidaan mitata erilaisia tunnetiloja, kuten kyllästyneisyyttä, epätietoisuutta, turhautumista tai liiallista informaatiokuormitusta.

Toisaalta I2HOME-teknologiaa hyödynnetään myös energiansäästöhankkeissa, kuten SEFA:ssa (Smart Energy for All). SEFA:ssa edistetään kestävää kehitystä pyrkimällä pienentämään yritysten ja yksittäisten ihmisten energiankulutusta keskitetyllä ohjausmonitorilla, jolla voidaan seurata ja ohjata kaikkia energian- ja vedenkulutuksen osatekijöitä.

Taustaa

I2HOME-hanketta rahoitettiin EU:n kuudennesta tutkimuksen puiteohjelmasta. EU:n rahoitusosuus hankkeessa oli 2,7 miljoonaa euroa.

Lisää I2HOME:sta:

http://www.i2home.org/


Side Bar